Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vakbonden zetten vraagtekens bij reorganisatieplan KPN

Datum nieuwsfeit: 30-10-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vakbonden zetten grote vraagtekens bij nieuw reorganisatieplan KPN.

De gezamenlijke vakbonden zetten grote vraagtekens bij de vandaag aangekondigde reductie van 8.000 taken bij KPN in de komende drie jaar. Het gaat daarbij om 6.000 taken bij KPN zelf en 2.000 taken die worden uitgevoerd door ingehuurde externen. Zolang de twijfels over de noodzaak van de plannen niet zijn weggenomen kan er geen sprake zijn van overleg over de opvang van de te verwachten sociale consequenties. Bij voorbaat stellen de bonden vast dat er wat hen betreft geen sprake kan zijn van gedwongen ontslagen.

De bonden stellen vast dat:


- in 1998 werd besloten tot een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen met 3000 taken uiterlijk 2001;
- er als gevolg van een sterke groei van de activiteiten en productiviteit bij vrijwel alle KPN-onderdelen sprake is van een toename van de werkgelegenheid met meer dan 4000 taken in de achterliggende periode van twee jaar;
- de beoogde bezuinigingseffecten van de sluiting van het merendeel van de KPN-vestigingen in 1999 en 2000 door het bedrijf niet in beeld gebracht kunnen worden, en derhalve niet bepaald kan worden of en op welke wijze de destijds voorgestelde kostenreductie is gerealiseerd;
- de in het belang van terugdringing van de structurele kosten overeengekomen afbouw van de meer dan 7000 ingehuurde werknemers (o.a. consultants, IT-specialisten, aannemerspersoneel) ondanks herhaaldelijk aandringen door de vakbonden tot op heden niet of nauwelijks heeft plaatsgevonden;
- er door de sterk toegenomen productiviteit sprake is van een onverminderd hoge werkdruk en dientengevolge van een hoog ziekteverzuim, een groeiende instroom in de WAO en een bovengemiddeld personeelsverloop;
- het waarmaken van de hoge beloften en ambities in de richting van de klant vraagt om continue investeringen in de omvang en kwaliteit van medewerkers;
- het bedrijf in relatief korte tijd een ongekende schuldenlast heeft opgebouwd die slechts voor een deel kan worden verklaard uit economische noodzaak en die een van de hoofdoorzaken vormt van de huidige financiële problemen;
- er bij bonden en medezeggenschap grote twijfels bestaan over aannames die ten grondslag liggen aan de voorgestelde herstructurering van het verkoopapparaat, de stroomlijning van processen en systemen en de decentralisatie van het hoofdkantoor.
Gezien het voorgaande zijn de vakbonden allerminst overtuigd van de onderbouwing en dientengevolge de noodzaak van de gepresenteerde plannen.

In algemene zin zijn de bonden van opvatting dat KPN zijn hoge ambities en groeistrategie alleen kan realiseren met voldoende gemotiveerd en gekwalificeerd personeel en dat de financiële problemen van dit moment niet kunnen en moeten worden opgelost door buitensporig hard optreden in de richting van het personeel.p

De bonden zullen de komende tijd gebruiken om hun kanttekeningen en bezwaren ten aanzien van de reorganisatieplannen toe te lichten bij de bedrijfsleiding. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met de medezeggenschap.

Raymond van Oosterhout (ABVAKABO FNV)
Ed Lecomte (UOV/BTTP)
Alfred Lohman (CFO/CNV)
Caroline Viola (VHP KPN & TPG)

Zoetermeer, 30 oktober 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie