Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EU verklaring inzake politieke en veiligheidsvraagstukken

Datum nieuwsfeit: 30-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Europese Unie

EU - RUSSIA : Joint Declaration on strengthening dialogue and cooperation on political and security matters in Europe Press Release: Paris (30-10-2000) - Press: 406 - Nr: 12780/00

Parijs, 30 oktober 2000

12780/00 (Presse 406)

TOP EU-RUSLAND

Parijs, 30 oktober 2000

Gezamenlijke verklaring

van de president van de Russische Federatie, Vladimir Poetin,

de voorzitter van de Europese Raad, Jacques Chirac,

bijgestaan door de secretaris-generaal van de Raad/hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU, Javier Solana

en van de voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Romani Prodi

over de versterking van de dialoog en de samenwerking

inzake politieke en veiligheidsvraagstukken in Europa

Wij bevestigen dat wij hechten aan het verdiepen van de dialoog- en samenwerkingsbetrekkingen tussen de Russische Federatie en de Europese Unie inzake politieke en veiligheidsvraagstukken in Europa.

De omstandigheden hiervoor zijn gunstig, want de Europese Unie rust zich uit met de middelen waarmee ze haar rol op het internationale toneel volledig kan spelen - in het bijzonder door het opzetten van een Europees veiligheids- en defensiebeleid - en de Russische Federatie voert interne hervormingen door met het oog op het consolideren van een democratische rechtsstaat en de modernisering van haar economie.

Wij zijn tevreden over de ontwikkeling die het strategisch partnerschap tussen de Russische Federatie en de Europese Unie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt op basis van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO), de gemeenschappelijke strategie van de Europese Unie voor Rusland en de middellange-termijnstrategie van de Russische Federatie voor de ontwikkeling van de betrekkingen met de Europese Unie.

Tijdens deze zesde top Europese Unie-Rusland hebben wij met tevredenheid teruggekeken op de ontwikkeling van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland in al haar aspecten sinds de bijeenkomst in Moskou op 29 mei jongstleden.

Wij hebben gesproken over de middelen die het mogelijk maken om de dialoog en de samenwerking tussen de Europese Unie en de Russische Federatie inzake veiligheid en defensie nu reeds te versterken.

Wij hebben uiting gegeven aan onze gemeenschappelijke wens om bij te dragen aan de internationale vrede en veiligheid overeenkomstig het handvest van de Verenigde Naties, de beginselen van de slotakte van Helsinki van de OVSE en de doelstellingen van het handvest voor een nieuw Europa en het handvest voor de Europese veiligheid.

Teneinde inhoud te geven aan het strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en de Russische Federatie en gelet op ons gemeenschappelijk belang bij veiligheid en stabiliteit op het Europees continent, hebben wij besloten onderstaande acties te ondernemen:


- op het daartoe geëigende niveau en in een daarvoor geschikte vorm wordt een specifiek overleg ingesteld over veiligheids- en defensievraagstukken;

- de strategische dialoog over de vraagstukken, in het bijzonder op veiligheidsgebied, die gevolgen hebben voor de Russische Federatie en de Europese Unie wordt ontwikkeld;
- het regelmatig overleg op deskundigenniveau over vraagstukken inzake ontwapening, wapenbeheersing en non-proliferatie, wordt uitgebreid;

- de samenwerking op het gebied van de operationele crisisbeheersing wordt bevorderd.

Op basis van de eerste voorstellen die tijdens de Europese Raad van Nice zullen worden ingediend om de potentiële partners de gelegenheid te bieden bij te dragen aan de operaties, zullen wij bestuderen hoe de Russische Federatie een bijdrage kan leveren aan de crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie. In het kader van de volgende topontmoeting tussen de Europese Unie en Rusland zullen wij voorstellen uitwerken om onze samenwerking te concretiseren. Ook zullen wij ons buigen over de mogelijkheden van een bijdrage van de Russische Federatie aan het gebruik van de instrumenten voor civiele crisisbeheersing.

Tot aan de volgende topontmoeting worden deze besluiten prioritair uitgevoerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie