Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Landelijke week van de Buiten-schoolse Opvang

Datum nieuwsfeit: 30-10-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Velp, 14 september 2000

PERSBERICHT

De provinciale steunfuncties zijn samen met de VOG, de VNG en BoinK (Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang) bezig met de voorbereiding van een landelijke week van de Buiten-schoolse Opvang (BSO). Deze wordt gehouden van 30 oktober tot en met 3 november 2000. Belangrijk motto: een eigen plek voor jezelf. De Kick-off is morgen met de start van de website' bso een eigen plek: www.bso-eigenplek.nl. De komende weken zal deze website verder worden ingevuld.

Achterliggende gedachte is dat buitenschoolse opvang er niet alleen en niet in de eerste plaats is voor ouders. Buitenschoolse opvang is er voor kinderen en jongeren en kan een verrijking voor hen betekenen. Buitenschoolse opvang kan worden opgezet als een speciale plek voor kinderen: in de buurt, de wijk. Een plek om elkaar te treffen, om even uit te rusten, te hangen, huiswerk te maken, je veilig te weten, een plek waar je leuke dingen kan doen, waar je geïnspireerd wordt...kortom een plek waar je jezelf kunt zijn.

In alle provincies vinden activiteiten plaats rond het thema Buitenschoolse Opvang. Natuur-lijk worden de buitenschoolse opvangcentra uitgenodigd om op de campagne in te haken.
Er zullen studiedagen voor leiding van buitenschoolse opvang worden georganiseerd en open dagen en informatieve bij-eenkomsten worden gehouden. Inhoude-lijke thema's zijn onder meer: pedagogisch beleid, kinderinspraak, vernieuwende program-ma's en samenwer-king met bijvoorbeeld onderwijs en sociaal cultureel werk.
In sommige provincies wordt een informatiemap samengesteld met materiaal, ideeën, handvatten en voorbeelden om in de BSO-week een open dag te organiseren voor de buurt, de kinderen, ouders, instellingen, scholen en natuurlijk de politiek. In Zeeland werken kinderen van een lokale BSO's aan een kunstwerk dat aan de wethouders wordt aangeboden. In Gelderland wordt een videoproductie gemaakt waarin kinderen van BSO's vertellen wat zij van hun BSO vinden.
Naast activiteiten in de provincies zelf wordt ook een grote landelijke campagne op touw gezet die door de Vereniging Steunfuncties Welzijn, de brancheorganisatie van de provinciale steunfuncties gecoördineerd wordt. Onderdelen van de landelijke campagne: het opzetten van een internetsite met chatbox voor de kinderen, verspreiding van een informatiefolder. Publiciteit moet er voor zorgen dat de BSO een positief imago verwerft en die aandacht krijgt van verantwoordelijke partijen en de politiek die het verdient! Doel van de week: goede en passende buitenschoolse opvang die bereikbaar is voor alle kinderen!

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden de speciale Website van de week van de BSO bezoeken. Deze bestaat uit een aantal speciale pagina's voor kinderen met informatie over de mogelijkhe-den van de BSO, interessante andere sites, spelletjes, etc. Ook voor gemeenten, voor ouders, en voor leiding van de kinderop-vang zijn er een aantal pagina's met interessante informatie. Vanaf eind september is op de site ook te zien welke activiteiten er in de diverse provincies er in de week van de kinderop-vang worden georganiseerd!

Meer informatie
Verdere informatie over de verschillende activiteiten in het hele land is te verkrijgen via Spectrum, Instituut Maatschappelijk Welzijn, John Smeets, tel. 026 384 62 00; e-mail j.smeets@spectrum-gelderland.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie