Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud overgangsregeling scheepvaart-cvs voor het jaar 2001

Datum nieuwsfeit: 30-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ernst & Young

Inhoud overgangsregeling scheepvaart-cvs voor het jaar 2001

Zoals aangekondigd is in het onlangs gepubliceerde Belastingplan 2001 een overgangsregeling voor participanten in een scheepvaart-CV voorgesteld voor het jaar 2001.

Op basis van de Wet Inkomstenbelasting 2001 zullen de stakingsaftrek en de investeringsaftrek (feitelijk) niet meer van toepassing zijn op participaties in een scheepvaart-CV. Naast een overgangsregeling voor de stakingsaftrek voor bestaande participaties op 31 december 2000 wordt in het Belastingplan 2001 een overgangsregeling voorgesteld voor participaties die in het jaar 2001 worden aangekocht.

De regeling houdt in dat de huidige stakingsaftrek (bedrag NLG 20.000/45.000) ook nog kan worden toegepast voor participaties die zijn aangekocht in het jaar 2001. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

* de toetreding kan worden aangetoond op basis van een op 31 december 2001 bestaande schriftelijke overeenkomst.
* op het moment van toetreding is de verwachte looptijd van het samenwerkingsverband ten hoogste zeven jaar.
* het betreft alleen voordelen met betrekking tot schepen die voor 1 januari 2004 in gebruik zijn genomen of waarvoor de investeringsverplichtingen zijn aangegaan in het jaar 2001 of waarvan de voortbrengingskosten in belangrijke mate zijn gemaakt in 2001.

De stakingsvrijstelling wordt verminderd met de eerder, op grond van deze overgangsregeling en de overgangsregeling voor de participant in een film-CV (voor de participanten van een film-CV wordt een soortgelijke overgangsregeling voorgesteld), genoten stakingsvrijstelling.

Tevens is in deze overgangsregeling een bepaling opgenomen voor het toepassen van de investeringsaftrek in het jaar 2001. Onder de huidige wetgeving wordt voor de toepassing van de investeringsaftrek gekeken naar het investeringsbedrag per participant. In de Wet Inkomstenbelasting 2001 is opgenomen dat bij een samenwerkingsverband wordt gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband. Dit houdt in veel gevallen in dat het maximumbedrag voor het kunnen toepassen van de investeringsaftrek bij een investering in een schip wordt overschreden en aldus de investeringsaftrek niet kan worden toegepast. In de overgangsregeling wordt thans voorgesteld de investeringen van het samenwerkingsverband in schepen aangegaan in het jaar 2001 (nog) niet samen te tellen. Dit houdt in dat ter zake van een participatie in een scheepvaart-CV de investeringsaftrek voor het jaar 2001 nog in aanmerking kan worden genomen. Ook hiervoor worden eisen gesteld aan de looptijd van de CV, deze zijn afhankelijk van het moment van verwerven van de participatie.

In tegenstelling tot de huidieg overgangsregeling is deze voorgestelde overgangsregeling specifiek van toepassing op participaties in een scheepvaart-CV. Wij schreven al eerder dat door de Staatssecretaris, gezien het specifieke karakter van de verlening van de overgangsregeling, is aangekondigd dat deze maatregel zal worden gemeld bij de Europese Commissie in het kader van staatssteun. Dit betekent dat nog enige onduidelijkheid omtrent het daadwerkelijk in werking treden van deze overgangsregeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van de scheepvaartgroep Rotterdam op telefoonnummer (010) 407 27 09.

Copyright © 2000 Ernst & Young

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie