Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Artsen verliezen monopolie op patiënteninformatie'

Persberichten

Woerden, 31 oktober 2000

Artsen verliezen monopolie op patiënteninformatie


Staatssecretaris van der Ploeg op congres Digitaal Gezond

Het internet zal ervoor zorgen dat artsen en medische instanties het alleenrecht verliezen op informatie- en medicijnverstrekking aan patiënten. Staatssecretaris van OCenW dr. F. van der Ploeg zegt dit op het congres Digitaal Gezond, dat vandaag wordt georganiseerd door het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) en ZorgOnderzoek Nederland (ZON). Artsen en ook zorginstellingen verliezen volgens van der Ploeg hun rol als poortwachters voor gezondheidsinformatie. Het internet zal artsen straks wellicht ook verplichten om informatie over het eigen functioneren te openbaren of om te reageren op aanvragen voor behandelingen die via het internet worden ingediend.

Van der Ploeg doet deze uitspraken vandaag ook als voorzitter van Infodrome, een denktank waarin de rol van de overheid in de informatiesamenieving centraal staat. lnfodrome heeft als doel een discussie op gang te brengen over de strategische keuzen die de overheid in dit informatietijdperk moet maken.

Doorbreking van monopolie op kennis en verstrekking Waar vroeger de arts het monopolie op medische kennis leek te bezitten, en medische informatie alleen te verkrijgen was in kostbare handboeken, schept nu het internet de mogelijkheid om zeer gevarieerde en gespecialiseerde kennis ter beschikking te stellen van willekeurige gebruikers. Nu al is te zien dat klanten vooraleer zij hun huisarts bezoeken, zich op hun probleem oriënteren via internet, aldus Van der Ploeg. Medische sites zijn er te over en het is eenvoudig voor patiënten om veel informatie over ingewikkelde aandoeningen te verzamelen. Ook zijn via het internet pakketten voor medische zelftests te koop, waarmee men bijvoorbeeld materialen voor een AIDS-test kan aanschaffen, en die thuis zonder medische begeleiding uitvoeren. In Amerika hebben heuse internetdokters al bloeiende praktijken opgebouwd door'consuiten via internet te geven. Niet alleen het kennismonopolie wordt door internet doorbroken, maar ook het alleenrecht op het verkopen van medicijnen. Terwijl in Nederland de discussie gaande is of drogisten en supermarkten bepaalde medicijnen mogen verkopen, zijn veel medicijnen al rechtstreeks via het internet te bestellen.

Versoepeling en transparantie
Van der Ploeg signaleert een aantal structurele veranderingen die plaats zullen gaan vinden in zorgomgevingen zoals het ziekenhuis. Hij ziet grote logistieke voordelen in de mogelijkheid van digitale medische zorgdossiers en gekoppelde zorgpassen. Deze voorzieningen maken het gemakkelijk om patiëntgegevens binnen en tussen zorginstellingen uit te wisselen. Ook kunnen door digitalisering steeds terugkerende processen efficiënter worden ingericht. De bestaande werkstructuren van de gezondheidszorg sluiten daar echter nog niet bij aan. Zo is het voor radiologen niet prettig om van hun röntgenfoto's algemeen gebruiksgoed binnen de medische omgeving te maken, omdat ze nu nog betaald worden per foto die ze uit het archief moeten ophalen. Een ander probleem is de privacy van de patiënt en de risico's die bestandskoppeling of bredere beschikbaarheid van patiëntgegevens met zich meebrengen.
Een ander gegeven is de informatie over artsen en zorginstellingen zelf. Er is een Amerikaanse lijst op internet van artsen die ooit geschorst zijn of die ooit hebben moeten verschijnen voor een rechtbank. In Nederland kunnen inmiddels wachtlijsten van ziekenhuizen op het internet worden bekeken. Dergelijke transparantie is bevorderlijk voor de patiënt, maar vereist wel een bezinning op de mate waarin de transparantie wordt doorgezet. De onlangs opgekomen vraag om bekendmaking van medische fouten is daar een goed voorbeeld van.

En nog verder op die lijn, is de mogelijkheid om als patiënt zelf op het internet het contact met de specialist met een zakelijke transactie uit te breiden: op de Amerikaanse site www.medicineontine.com kan een patiënt een aanvraag plaatsen voor een medische ingreep. Gekwalificeerde chirurgen beantwoorden de aanvraag binnen 72 uur met een prijsopgave en een staat van dienst. De patiënt kan dan diverse offerten vergelijken en zijn keuze laten afhangen van eigen voorkeuren.

Ethiek
De steeds sterker groeiende mogelijkheden om gezondheidsbedreigende factoren per individu in beeld te brengen, leiden rechtstreeks naar een ethische discussie. Het zal immers mogelijk worden om aan de hand van genenplaatjes vooraf al noodzakelijke preventieve behandelingen aan patiënten te voorspellen, en daarmee op maat gesneden verzekeringspakketten samen te stellen. Echter zal degene met de hoogste gezondheidsrisico's ook meteen met hogere verzekeringskosten worden geconfronteerd? De huidige tendens om de zorg en ook de polissen te individualiseren, kan op termijn leiden tot zeer scherp gestelde polissen die de patiënt weinig marges bieden. Zo bestaat dan de kans dat de solidariteit tussen gezonde en minder gezonde mensen wordt uitgehold.

Congres Digitaal Gezond
Het congres Digitaal gezond is door NIGZ en ZON georganiseerd om de zorgsector te informeren over internetontwikkelingen. De site www.digitaalgezond.nl zal het komende jaar worden gebruikt om belangrijke ontwikkelingen rond internet en zorg te verzamelen en aan belangstellenden door te geven. Naast de heer van der Ploeg, zullen ook de heer A. van Rijen (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg), de heer F. Jole (internetjournalist en columnist), mevrouw R. Bremer (Medical Multi Media productions) hun visies op de internetontwikkelingen in de zorgsector weergeven.

Meer informatie over het congres en de lezing van de heer van der Ploeg:
www.nigz.nl of www.digitaalgezond.nl of www.zon.nl

Meer informatie over dit persbericht:
NIGZ: R. Jas, 0348 - 437 619 (rjas@nigz.nl)
ZON: L. de Vries, 070 - 306 82 82

Voor informatie: rjas@nigz.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie