Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Maak randstad ook voor goederenvervoer bereikbaar'

Datum nieuwsfeit: 31-10-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

Gezamenlijk Persbericht

Verladers en vervoerders:
MAAK RANDSTAD OOK VOOR HET GOEDERENVERVOER BEREIKBAAR

De organisaties EVO, Transport en Logistiek Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer en Raad Nederlandse Detailhandel hebben minister Netelenbos vandaag voorstellen gedaan om de randstad ook voor het goederenvervoer bereikbaar te houden.

De organisaties zien het goederenvervoer niet terug in de plannen van minister Netelenbos voor het BereikbaarheidsOffensief Randstad. Om deze reden is een werkgroep ingesteld om de bereikbaarheidswensen om te zetten in concrete maatregelen. De organisaties vrezen dat het goederenvervoer anders letterlijk stil komt te staan. De aanbevelingen van de werkgroep Goederenvervoer maken onderdeel uit van het `Breed beraad', waarin bedrijfsleven en ANWB samenwerken om de bereikbaarheid te verbeteren.

Concreet stellen de organisaties het volgende voor:
1. Ontwikkel een kwaliteitsnetwerk. Dit moet inzicht geven welke wegen voor de afwikkeling van het goederenvervoer belangrijk zijn en wat de knelpunten zijn. Deze moeten vervolgens worden aangepakt om een bepaalde doorstroomsnelheid en betrouwbaarheid te garanderen.
2. Ontwikkel een logistieke toets voor bedrijventerreinen en stedelijke centra en neem deze op in streek- en bestemmingsplannen. Hiermee kunnen gemeenten vooraf de transportbehoefte in kaart brengen. Door een koppeling te maken met de beschikbare ontsluitingswegen en overige infrastructuur wordt voorkomen dat er telkens nieuwe knelpunten bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijvenlocaties onstaan.

3. Start een bewustwordingscampagne voor lagere overheden. Deze campagne moet beleidsmakers van lagere overheden bewust maken van de gevolgen van overheidsbeslissingen op het goederenvervoersysteem. Er worden nog te veel plannen gemaakt, waarin geen rekening wordtgehouden met het effect op het goederenvervoer.

Deze maatregelen zorgen voor een betere doorstroming en dragen bij aan een efficient en duurzaam goederenvervoersysteem. Dit is van essentieel belang om aan de steeds hogere eisen van consumenten en het bedrijfsleven te voldoen.

Minister Netelenbos nam de aanbevelingen in ontvangst met de toezegging hier op korte termijn op te reageren.

PB 2000.60
31 oktober 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie