Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Convocatie en agenda ledenvergadering LAD

Datum nieuwsfeit: 31-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Convocatie en agenda ledenvergadering

LAD-bericht van 15 september 2000

dinsdag 31 oktober 2000 te 19.00 uur
Domus Medica, Lomanlaan 103 te Utrecht

1. Opening en mededelingen


2. Jaarrede van de voorzitter


3. Notulen LAD's Ledenvergadering d.d. 26 oktober 1999

4. Jaarverslag van de secretaris der LAD over 1999

5. Aanpassing LAD-salarisrichtlijnen 2000


6. Algemene verantwoording over het gevoerde arbeidsvoorwaardenbeleid
....van de LAD

7. Verantwoording over het gevoerde arbeidsvoorwaardenbeleid in de
verschillende
....sectoren:

...A Particuliere sector:
.....1) CAO Ziekenhuizen
.....2) CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen
.....3) CAO Gehandicaptenzorg
.....4) CAO Geestelijke Gezondheidszorg
.....5) CAO Thuiszorg
.....6) CAO Gezondheidscentra
.....7) CAO Sport
.....8) CAO Arbo Management Groep (AMG)
.....9) CAO voor Arbo- en bedrijfsgezondheidsdiensten (Arbo Unie) ....10) CAO NSPH & NSOH (NN)

...B Overheidssector:
.....1) Raad voor het overheidspersoneelsbeleid (ROP) .....2) CAO Nederlandse Universiteiten
.....3) CAO Onderzoekinstellingen
.....4) Ambtenarencentrum (AC)
.....5) CAO Academische Ziekenhuizen
.....6) Arbeidsvoorwaardenbeleid gemeentelijke zorgsector .....7) GG&GD'en

...C Arbeidsvoorwaardenregeling medisch specialist en dienstverband (AMD)

...D Adviesregeling arbeidsvoorwaarden directeuren

...E Rechtspositie artsen in opleiding tot huisarts

...F Rechtspositie verzekeringsartsen werkzaam bij de uitvoeringsinstelling
...en sociale verzekeringen (uvi's) en aan de uvi's gerelateerde ...bedrijfsgezondheidsdiensten

8. Ontwikkelingen federatie KNMG


9. Fusie/samengaan AFZ & AC/Copwo-bureau en FHZ

10. Financieel beleid:


...A Rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 1999:
.....LAD en AC/Copwo-bureau

...B Décharge van het bestuur

...C Begrotingen :
.....- vaststelling begroting LAD 2001
.....- vaststelling begroting AC/Copwo-bureau 2001

...D Vaststelling van de contributies 2001

...E Ontheffing tijdstip uitbrengen jaarverslag en financiële verantwoording LAD

...F Jaarrekening SWG Werving & Selectie 1999

11. Verkiezingen


12. Rondvraag


13. Sluiting


LAD-leden ontvangen in september als bijlage bij LAD-Bulletin nummer 4

een uitnodiging voor de ledenvergadering.

© copyright LAD 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie