Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vier subsidie-aanvragen Groninga-regeling gehonoreerd

Datum nieuwsfeit: 01-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 1 november 2000 Persbericht nr. 192

Activiteiten Groninger taal en cultuur

Vandaag heeft het college van GS besloten voor de Groningana-regeling vier subsidie-aanvragen te honoreren. Dit is besloten op basis van de adviezen van het Bureau Groninger Taal en Cultuur en het Groninger Adviescommissie Cultuur.
De subsidies zijn toegekend aan: cultuur-historische vereniging Stad en Lande ( f3000,--), Uitgeverij Passage ( f1270,--), Consulentschap voor de heraldiek in de provincie Groningen ( f 1270,--) en Drukkerij Boon ( f1270,--). Deze aanvragen vallen nog binnen de laatste subsidieronde van de Groningana-regeling. Het college van GS heeft namelijk met het vaststellen van de ontwerp-Cultuurnota 2001-2004 besloten de Groningana-regeling op te heffen. Het krediet was bedoeld voor publicaties en activiteiten die een duidelijke relatie hebben met de Groninger taal en cultuur en dat in ruime zin. Provinciale Staten van Groningen moeten hierover nog besluiten.

Dag der Groninger Geschiedenis

De cultuur-historische vereniging Stad en Lande organiseert jaarlijkse de Dag der Groninger Geschiedenis. Dit jaar is dat zondag 5 november a.s. Historische foto's staan deze dag centraal. De dag vindt plaats in de gebouwen van de Groninger archieven.
Het college van GS acht de Dag der Groninger geschiedenis van groot belang voor geschiedbeoefenaars om met elkaar in contact te komen en voor de onderlinge informatie-uitwisseling. Bovendien wordt de dag breed gedragen in de wereld van geïnteresseerden van de Groninger geschiedenis.
Met het vaststellen van de ontwerp-Cultuurnota 2001-2004 heeft het college van GS besloten de komende vier jaar de Dag der Groninger Geschiedenis te blijven ondersteunen.

Plattelands cafés in Groningen

Uitgeverij Passage gaat een actuele reisgids langs bruine plattelandscafé's in de provincie Groningen (buiten de stad) uitgeven, waarbij het historische aspect een belangrijke plaats krijgt. Het café wordt daarbij vooral gezien vanuit de rol als sociaal trefpunt. GS verwachten dat het resultaat een toegankelijke en goede aanvulling zal vormen op het historisch aanbod, waarbij auteurs het evenwicht weten te bewaren tussen een degelijk cultuurhistorisch product en een wat meer toeristische benadering. Het college heeft bovendien, op basis van eerdere uitgaven van uitgeverij Passage, voldoende vertrouwen in de uitgever om een kwalitatief goede en aantrekkelijk vormgegeven uitgave te verwachten. Het college verwacht dat er voor het boek voldoende belangstelling zal bestaan, die zich naar verwachting niet alleen tot de provincie Groningen zal beperken.

Heraldisch Colloquium

Op verzoek van de Académie Internationale d'Heraldique organiseert het provinciale consulentschap voor de heraldiek een internationaal congres in Groningen met als onderwerp de regionale heraldiek (wapenkennis).
Het college vindt het bijzonder dat een hulpwetenschap van de geschiedwetenschap op een congres als dit duidelijk de aandacht vestigt op de regionale cultuur. Bovendien wordt door een dergelijk congres de reikwijdte van de heraldiek vergroot.

Boek Groningse taalcultuurgeschiedenis

Een aantal Groningse taalliefhebbers, waaronder Siemon Reker en Jan Siebo Uffen hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de verschillende schrijfwijzen van het Gronings aan de hand van oude Groninger manuscripten. Het gaat hierbij vooral om literaire en gelegenheidsteksten. De teksten worden in het boek toegelicht en enkele begrippen worden dieper uitgediept en van taalkundige aardigheden voorzien.

Hest pelsijr da 'k die op hijt bijr tractijr? Het betreft een boek met een beperkte afzetmarkt en met teksten van een weliswaar laag literair gehalte, maar tegelijkertijd aanzienlijke cultuur- en historische waarde. Het bijna filologisch tekstwerk is voor de Groningse taal niet eerder gedaan. De gelegenheidsteksten zijn veelal kluchtig van aard, maar tonen wel de rijke spelwijze van het Gronings. Het college van GS is van mening dat deze uitgave dient te worden gerealiseerd, vooral wat betreft de cultuurhistorische waarde.

Opheffing Groningana-regeling

Het college van GS heeft besloten de Groningana-regeling op te heffen, omdat volgens GS de vier Regionale Cultuurplannen (Noord Groningen, Oost Groningen, Westerkwartier en Gorecht) een beter beleidsinstrument zijn om activiteiten op het gebied van streektaal en -cultuur te stimuleren. Dit omdat GS vooral willen inzetten op activiteiten en minder op publicaties (zoals romans, verhalen, biografieën). Volgens het college bestaat er wel een toenemende interesse voor de Groninger taal en cultuur, ook bij andere dan de groepen die tot nu toe de kern vormen van "de Groninger wereld". Daarom zal aan instellingen die actief zijn op dit terrein gevraagd worden, hoe zij in de komende periode beter gaan inspelen op deze ontwikkeling. Bovendien zullen een aantal instellingen/organisaties op het gebied van streektaal en
-cultuur subsidie blijven ontvangen: onder andere het Bureau Groninger Taal en Cultuur, het Grunneger Cultuurcentrum Scheemda, Stichting Kostverloren (Meertmoand Dialectmoand), De Dag der Groninger Geschiedenis en de provinciale schriefwedstried.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie