Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA-bijdrage aan plenair debat Ontwikkelingssamenwerking

Datum nieuwsfeit: 01-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

charset="iso-8859-1"

NB. BIJDRAGE VAN SHARON DIJKSMA VOLGT LATER

Den Haag, 1 november 2000

BIJDRAGE VAN ATHANASIS APOSTOLOU (PVDA) AAN HET PLENAIRE DEBAT OVER DE BEGROTING 2001 ONTWIKKELINGS-SAMENWERKING

Graag wil ik een viertal onderwerpen aan de orde stellen die het ontwikkelingsproces en de armoedebestrijding in arme landen ernstig kunnen belemmeren.

Allereerst wil ik de aandacht van de minister vragen over de Aidsproblematiek.

In Afrika lijden meer dan 34 miljoen mensen aan HIV/AIDS. Meer dan 10 miljoen mensen zijn inmiddels aan AIDS overleden. Dat vraagt om meer actie. Het probleem is internationaal erkend. Wij zouden de visie van de minister van Ontwikkelingssamenwerking op het punt van aids willen vernemen. Zij heeft een prijzenswaardig initiatief ontwikkeld om de prijzen van medicijnen tegen aids te drukken om zo te toegang van de armen tot deze medicijnen te vergemakkelijken. Maar dat is niet voldoende. Zijn de werkzaamheden van UNAIDS - volgens de minister - een adequaat antwoord op de ernstige gevolgen van deze ziekte? Is het Utstein-samenwerkingsverband geen uitgelezen kans om een Aidsprogramma te ontwikkelen, waarbij naast de aandacht voor preventie bij vrouwen tevens de verantwoordelijkheid van mannen centraal staat? Geweld tegen vrouwen blijkt een oorzaak te zijn van de besmetting met het HIV-virus. Er bestaan voorbeelden van bedrijven in Zuid-Afrika die Aidsprojecten mede financieren en hiervoor subsidie krijgen. Zou de minister meer van dit soort initiatieven kunnen ontplooien? Alleen meer geld is niet het enige wat nodig is. Het is noodzakelijk dat een politieke debat met de leiders van Afrikaanse landen wordt gevoerd. Zolang Mbeki in Zuid-Afrika de kans krijgt zijn verantwoordelijkheid te ontlopen en het probleem van de oorzaak van aids te ontkennen schieten we te weinig op. Er is politiek commitment van de Afrikaanse leiders nodig om door preventie en controle aids uit te roeien. Zou Nederland - als belangrijke donor - opnieuw een poging kunnen doen om Aids in een volgende bijeenkomst van de Global Coalition for Africa te agenderen, als een hoofdthema? Of ziet de minister ook andere mogelijkheden?

Het tweede onderwerp betreft het milieubeleid.

Tijdens een hoorzitting in de Kamer en in schriftelijke reacties van enkele organisaties constateren we dat er veel onrust bestaat bij experts op dit terrein omdat Nederland haar streefnorm niet haalt. Het budget voor het zogenaamde Clean Development Mechanism (CDM) wordt niet als ODA-uitgaven aangemerkt. De minister heeft op dit punt een ware overwinning behaald door deze Clean Development Mechanism buiten haar begroting te houden. De vraag blijft echter of de minister de ecologische en milieu component als beleidsprioriteit waar maakt. De minister heeft tot nu toe niet genoeg laten blijken dat zij veel heeft met milieubeleid. Over het algemeen zitten de milieuministers in de Derde Wereld in een moeilijke positie en zonder enig westers initiatief en steun komen ze dus nergens. Ondertussen is bewezen dat aandacht voor milieubeleid heel belangrijk is voor effectieve bestrijding van duurzame armoede. De consequenties van milieu degradatie zijn voor ontwikkelingslanden ernstig. Grootschalige ontbossing kan leiden tot conflicten. Milieuvervuiling remt ontwikkeling ook omdat landbouw grond op den duur uitgeput raakt en oogsten mislukken. De PvdA-fractie wil de minister aansporen meer aandacht te besteden aan het milieubeleid. Van de 21 landen waarmee een structureel samenwerkingsprogramma bestaat zijn er alleen vier die milieu als sector op hun activiteiten hebben geplaatst. Welke mogelijkheden ziet de minister om meer landen dit beleidsaspect als prioriteit in hun programma op te gaan nemen? Milieuorganisaties in Nederland en elders stellen dat door een te strakke afbouw van goed lopende activiteiten veel projecten abrupt moeten worden stopgezet zonder een redelijke overname door andere instanties. Dat is te betreuren. In hoeverre is de minister bereid ruimte te laten voor continuering van goed lopende milieu programma's die niet onder de landenlijst vallen? De concentratiegebieden van b.v. de tropische regenwouden (één van de internationale milieudoelstellingen van Nederland) liggen niet in de gekozen landen. De organisatie tropenbos zegt dat ze haar werkzaamheden in opdracht van DGIS moet verleggen van het Amazone gebied naar het gebied Chocó. Kan de minister uiteenzetten waarom deze keuze wordt gemaakt? De fractie van de PvdA vindt dat de minister alles in het werk moet stellen om de aandacht voor de milieucomponent waar te maken. Onderuitputting van het daarvoor uitgetrokken budget zou niet moeten voorkomen.

Het derde onderwerp dat ik onder de aandacht van de minister wil brengen is dat van de rol van wapens en met name kleine wapens en landmijnen in landen waar gewapende conflicten plaats vinden of hebben gevonden.

De actuele situatie in Ethiopië en Eritrea laat zien hoe gevaarlijk de aanwezigheid van mijnen in landen na een gewapend conflict is. Jaarlijks sterven duizenden kinderen aan de gevolgen van een ontploffing van mijnen of ze raken voor hun leven gehandicapt. Verder is het onacceptabel dat EU-landen zich nog altijd schuldig maken aan de handel in wapens met landen in conflict. Op dit punt moeten initiatieven worden genomen om de transparantie m.b.t. de export van wapens (m.n. kleine wapens) te bevorderen. In 2001 wordt een VN-conferentie over kleine wapens georganiseerd. Nederland zou een pleidooi moeten houden voor de totstandkoming van een bindend verdrag met betrekking tot de handel in kleine wapens. Juist vanuit de coherentie van het OS-beleid geredeneerd is het van belang om te weten welke rol de minister op dit punt voor zichzelf weggelegd ziet. Kan de minister nader ingaan op haar flankerend beleid ten aanzien van Eritrea en Ethiopië? Duurzame vrede en stabiliteit in deze regio van Afrika kan niet alleen door militaire aanwezigheid maar met name door sociale en economische ontwikkeling. Tenslottte vinden we dat burger vredesinitiatieven in conflict landen forse ondersteuning verdienen.

Het vierde onderwerp betreft de kwijtschelding van schulden.

Tijdens de APS heeft de fractievoorzitter van de PvdA aangedrongen op een verbreding en verdieping van het HIPC-initiatief. Ik herhaal hier zijn oproep. Dat initiatief gestart in 1996 en aangepast in 1999 heeft minder succes gehad, dan er was gehoopt. Welke druk gaat de regering uitoefenen op multilaterale instellingen als IMF en Wereldbank en commerciële banken om de schulden van HIPC-landen (Heavily Indebted Poor Countries) kwijt te schelden? De beoordeling van landen in het HIPC-initiatief dient met voortvarendheid plaats te vinden zodat ze in aanmerking komen voor kwijtschelding. Zijn de criteria niet te streng om zich te kunnen kwalificeren? Het was de bedoeling dat aan het eind van dit jaar ongeveer twintig landen zouden kunnen kwalificeren. Wat is nu de stand van zaken? De minister kondigt een ambitieus programma aan om naast het HIPC-initiatief additioneel en op bilaterale basis de nog uitstaande ODA-leningen van HIPC-landen kwijt te schelden. Deze kwijtschelding dient volgens de regering plaats te vinden na het HIPC-beslispunt. Dat kan inhouden dat lang moet worden gewacht. Daarom is er nodig naar de criteria voor kwalificering kritisch te kijken. Waarom heeft de minister gekozen voor de lijn dat voor de bilaterale kwijtschelding van schulden door Nederland gewacht moet worden op het HIPC-beslispunt?

Het laatste onderwerp waarvoor ik de aandacht wil vragen betreft het stabiliteitspact voor de Balkan.

Tijdens het begrotingsonderzoek stelde de minister dat het bedrag dat voor het stabiliteitspact is uitgetrokken voor twee jaar was. Zij kondigde aan dat het aparte artikel dat voor het stabiliteitspact staat zal afbouwen zodat "een en ander gewoon indaalt in de normale OS." Het is niet duidelijk wat de reikwijdte van deze uitspraak is. De PvdA-fractie vraagt om opheldering op dit punt. Nu de situatie in de FRJ veranderd is zal het merkwaardig zijn om over afbouw te spreken. De PvdA-fractie pleit er voor dat op dit punt goed doordachte beslissingen worden genomen. Veranderingen in het bestaand beleid en de bestaande afspraken moeten na diepgaand en grondig overleg met de kamer plaats vinden. Het bedrag van 200 miljoen dollar per jaar dat voor het stabiliteitspact is uitgetrokken Is toch bedoeld als hulp voor de DAC-landen in de regio plus Montenegro en Kosovo? Nu de EU openingen heeft gemaakt naar de FRJ, zal een deel van dat geld ook bestemd zijn voor Servië? Er dient op dit punt tijdens deze behandeling van de begroting duidelijkheid te worden verschaft.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...