Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Drie varianten voor nieuwe boulevard Noordwijk

Datum nieuwsfeit: 01-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Noordwijk

P E R S B E R I C H T

Noordwijk, 30 oktober 2000

Openbare commissievergadering 8 november 2000

DRIE VARIANTEN VOOR EEN VERNIEUWDE KONINGIN WILHELMINA BOULEVARD

Het plan voor een ingrijpende opknapbeurt van de Koningin Wilhelmina Boulevard is in Noordwijk bepaald geen onderwerp dat pas sinds vandaag of gisteren speelt. De lange voorgeschiedenis heeft veel informatie opgeleverd over wat er allemaal wel en niet mogelijk en/of wenselijk is. Nuttige informatie voor een gedegen planvorming, maar de noodzaak om tot daadwerkelijke uitvoering over te gaan is er intussen niet minder op geworden, integendeel. Burgemeester en Wethouders zijn dan ook vastbesloten om in 2001 de boulevard aan te pakken. Zij presenteren nu drie varianten voor de vernieuwing van de Koningin Wilhelmina Boulevard:

1. de Duinvariant, zo genoemd vanwege het zoveel mogelijk in tact houden van het duinlandschap. In deze variant ontleent de nieuwe boulevard zijn eigen karakter aan de wijze waarop deze zo natuurlijk mogelijk is ingepast in het duinlandschap. Belangrijk ander kenmerk: trappartijen over de hele lengte van de boulevard;
2. de Benuttingsvariant, zo genoemd omdat in de breedte de meeste ruimte wordt "benut". Deze variant toont een meer gecultiveerde aanpak, waarvan het resultaat eveneens "uniek voor Nederland" kan worden genoemd. Verhoogde grastuinen over de gehele lengte van de boulevard vormen hier het belangrijkste kenmerk. Dit ontwerp is niet helemaal vergelijkbaar, maar wel geïnspireerd door de indeling in grasvakken zoals die nu al te zien is aan de noordkant van de boulevard;

3. De Boardwalkvariant springt het meest in het oog door een houten boardwalk, die paralel aan de rest van de boulevard als een soort brug over de duinen loopt. Belangrijk kenmerk: het duinlandschap tussen de boardwalk en de rest van de boulevard.

De drie varianten zijn geen uitgewerkte ontwerpen. Wel bevatten zij een aantal zeer duidelijke inrichtingsvoorstellen en maken daardoor een keuze voor een voorkeursmodel mogelijk. Onder andere aan de hand van een uitvoerige inspraakronde wordt dit voorkeursmodel uitgewerkt tot een ontwerp waaraan de gemeenteraad zijn goedkeuring kan verlenen. Vervolgens moet in het laatste kwartaal van 2001 de spade daadwerkelijk de grond in.

De Commissie voor Badplaatsontwikkeling, Economische Zaken en Toerisme bespreekt de drie varianten op 8 november a.s. in een openbare vergadering (aanvang 20.00 uur).

Attractief en stijlvol

De Koningin Wilhelmina Boulevard is voor velen hét gezicht van de badplaats Noordwijk: intiem en levendig tegelijk. Voor talloze bezoekers van Noordwijk aan Zee is de boulevard dan ook een op zichzelf staande bestemming. Zij gebruiken deze dus zeker niet uitsluitend als een verkeersverbinding tussen het Vuurtorenplein en het Palaceplein. Maar als gevolg van slijtage door de jaren heen dreigt die laatste functie toch wat de overhand te krijgen. Om de Koningin Wilhelmina Boulevard te reconstrueren tot een attractief en ook stijlvol verblijfsgebied heeft de gemeenteraad een reeks uitgangspunten vastgesteld waaraan het ontwerp moet voldoen. Deze hebben betrekking op zaken als het beschikbare budget, de eisen die de kustverdediging stelt, de te creëren sfeer op de boulevard, inclusief de verlichting, de eigen identiteit van de Noordwijkse boulevard, de terrassen, de mogelijkheden voor evenementen en een flexibel gebruik van de ruimte, de verkeersafwikkeling, het parkeren en de strandtoegangen. Naar de mening van B en W passen de drie varianten binnen deze uitgangspunten.

Waardevolle identiteit

Kenmerkend voor de Noordwijkse boulevard zijn de licht gebogen vorm en het hoogteverschil tussen het Vuurtorenplein (hoogste punt) en het Palaceplein (laagste punt). De drie varianten onderstrepen deze waardevolle identiteit elk op eigen wijze en voorkomen zo, dat het samenspel van zee, strand, flaneren en horeca in Noordwijk tot een standaardresultaat leidt.

De boulevard blijft ook in de toekomst toegankelijk voor - stapvoets rijdende - autos (eenrichtingsverkeer) en fietsers.

De Duinvariant, de Benuttingsvariant en de Boardwalkvariant hebben als ander gemeenschappelijk element een flaneerstrook aan de zeezijde van de boulevard, die op een zodanige hoogte ligt dat er overal vrij uitzicht op zee is.

Hoogteverschil

De belangrijkste verschillen in de varianten zitten in de wijze waarop het hoogteverschil wordt opgelost tussen de flaneerstrook aan de zeezijde, die zich min of meer "waterpas" op één niveau bevindt, althans minder hellend is dan het als een "vals plat" in noord-zuidrichting aflopende profiel van de rest van de boulevard.

De Duinvariant overbrugt dit hoogteverschil door middel van trappartijen die aan de kant van het Palaceplein het steilst oplopen naar de flaneerstrook en aan de kant van het Vuurtorenplein nog nauwelijks een verschil in hoogte te overbruggen hebben. De trappen, onderbroken bij de strandtoegangen en toegankelijk voor rolstoelen, zijn geschikt om op te zitten en bij evenementen dienst te doen als een soort tribune.

De Benuttingsvariant overbrugt het aflopende hoogteverschil door middel van grastuinen die door muurtjes zijn omzoomd. De muurtjes dienen tevens als zitelementen.

De Boardwalkvariant heeft een houten, vlonderachtige flaneerstrook over de duinen. Het hoogteverschil met de rest van de boulevard wordt overbrugd door het natuurlijke duinlandschap, zodat het profiel als het ware in tweeën is gesplitst.

Procedure

De drie varianten die Burgemeester en Wethouders nu presenteren zijn in een eerdere fase, tijdens twee brainstormsessies, besproken door Noordwijkers die bindingen hebben met verschillende geledingen van de lokale samenleving. Vervolgens heeft ook de gemeenteraad een zelfde soort sessie meegemaakt. Deze bijeenkomsten hebben een goed overzicht opgeleverd van voor- en nadelen die aan de verschillende varianten kleven en van de wensen die er leven. Burgemeester en Wethouders zullen na de commissiebehandeling van 8 november a.s. een definitieve voorkeursvariant vaststellen, waarna de architect deze gaat uitwerken tot een voorlopig ontwerp. In het voorjaar van 2001 zullen B en W de gemeenteraad voorstellen, dit ontwerp voor algemene inspraak vrij te geven. Ten slotte kan het definitieve ontwerp uitvoeringsgereed worden gemaakt.

Communicatie gemeente Noordwijk, tel. 3660451

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie