Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gedeputeerde Staten Groningen zetten in op Equal

Datum nieuwsfeit: 01-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 1 november 2000 Persbericht nr. 185

GS groningen zetten in op Equal

GS willen de nieuwe Europese subsidiëringbron Equal ten volle benutten. Gedeputeerde Staten van Groningen gaan daarom voor een periode van twee jaar een medewerker aanstellen die zich zal bezighouden met het opzetten van Equalprojecten. Om projecten te ontwikkelen en uit te voeren wordt een zogenaamd Geografisch Ontwikkelingspartnerschap opgezet. De verwachting is dat in het voorjaar van 2001 de eerste projecten kunnen worden ingediend bij ESF-Nederland. Met het GS-besluit is een bedrag van f 250.000,- gemoeid.

GS willen nieuwe bronnen voor subsidiëring aanboren omdat het Europees Sociaal Fonds (ESF) doelstelling 3, dat gericht is op scholing van werkzoekenden, in de komende programmaperiode anders zal worden ingezet. Het komt erop neer dat alleen Arbeidsvoorziening, de 25 grote steden waaronder Groningen, de O&O-fondsen en het ministerie van OCW een beroep kunnen doen op middelen uit ESF doelstelling 3.

De partners die op uitnodiging van de provincie aan het Geografisch Ontwikkelings-partnerschap gaan deelnemen zijn de gemeenten, arbeidsvoorziening, de sociale partners, de Centra voor Werk en Inkomen, etc.
Een werkgroep met vertegenwoordigers van provincie, gemeenten en instellingen, is reeds bezig met het bespreken van een aantal projecten gericht op mogelijkheden binnen het Equal-programma.

Equal

Het communautair initiatief Equal is een nieuw transnationaal programma van 2000-2006. Het doel van Equal is het stimuleren van nieuwe initiatieven die discriminatie en ongelijkheid binnen de arbeidsmarkt bestrijden. Equal financiert projecten die gericht zijn op:

* de vergroting van de inzetbaarheid van mensen; o.a. verbetering van de (her)intredemogelijkheden en bestrijden van racisme op de arbeidsmarkt,

* het bevorderen van ondernemerschap; o.a. scheppen van mogelijkheden om bedrijven te starten en versterken van de sociale economie,

* de verbetering van het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt; o.a. door levenslang leren en nieuwe technologieën en
* het scheppen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen; o.a. combinatie van arbeid en zorg. Voorwaarde is dat de projecten vernieuwend zijn op het gebied van werkgelegenheidsbeleid en tevens moeten de projecten allerlei vormen van discriminatie tegengaan.

Belangrijke voorwaarden binnen Equal zijn dat alle partners bij de sturing van de projecten betrokken moeten worden, dat er samengewerkt moet worden met minstens één partner uit een andere Europese land en dat de positieve resultaten van de Equalprojecten toegepast moeten worden in het Nederlandse werkgelegenheidsbeleid.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Désirée Bosch, afd. Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel: (050) 3164625, fax (050) 3138193, e-mail: (d.bosch@prvgron.nl) Voor overige informatie over de provincie willen wij u tevens wijzen op onze homepage: www.prvgron.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie