Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Groningen presenteren aarprogramma arbeidsmarktbeleid

Datum nieuwsfeit: 01-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 1 november 2000 Persbericht nr. 190

GS groningen presenteren ambitieus jaarprogramma arbeidsmarktbeleid 2000/2001

In een brief aan de statencommissie EZ presenteren Gedeputeerde Staten van Groningen een overzicht van de projecten die zij dit jaar en komend jaar op het gebied van arbeidsmarktbeleid willen uitvoeren. Het jaarprogramma 2000/2001 vloeit voort uit de beleidsnota "Groningen, goed in banen" die in mei j.l. is vastgesteld.
In het verlengde hiervan hebben GS tevens besloten om de projectontwikkel-capaciteit van het Bureau Ontwikkeling Arbeidsmarktprojecten (BOA), die een belangrijke bijdrage levert in de uitvoering van het jaarprogramma, op peil te houden.

In de nota Groningen, goed in banen heeft de provincie een vijftal aandachtsgebieden genoemd waarbinnen projecten ontwikkeld worden.

Informatievoorziening

Het gaat hier om projecten die gericht zijn op onderzoek en analyse naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De komende jaren worden knelpunten verwacht in de aansluiting van vraag en aanbod van arbeid in de sectoren zakelijke dienstverlening, zorg, onderwijs en overheid. Diverse projecten zijn gericht op het maken van een inschatting van de ontwikkelingen binnen deze sectoren. Actueel cijfermateriaal is daarbij onmisbaar. Een voorbeeld is het project "Kennis van Groningen" (zie persberichtnr. 187).

flexibele arbeidsvormen initiëren

Dit zijn projecten die nieuwe vormen van de organisatie van arbeid stimuleren. Het wordt immers steeds moeilijker geschikt personeel te vinden en vast te houden. In het jaarprogramma staat een tweetal nieuwe Kompassubsidieregelingen gericht op kleine ondernemers. Maar ook moet gedacht worden aan projecten die de mogelijkheden bevorderen om zorg en arbeid beter te kunnen combineren. Het project "Zij-span" dat de eerste helft van 2001 van start gaat is hier een voorbeeld van.

Relatie onderwijs-arbeidsmarkt verbeteren

Het gaat hier om projecten die gericht zijn op het aanpassen van het onderwijs aan de behoefte op de arbeidsmarkt. Voorbeelden van projecten zijn Technomatch en Scholing Asielzoekers.

Oplossen knelpunten in de personeelsvoorziening

Dit zijn projecten die gericht zijn op het verhogen van arbeidsparticipatie van niet-werkenden, zoals ouderen, vrouwen, allochtonen en asielzoekers. De projecten worden merendeels door het BOA uitgevoerd. Veel projecten hebben betrekking op het oplossen van knelpunten in de sector ICT.

Rol van de provincie versterken

Door veranderingen binnen het arbeidsmarktsbeleid ontstaat op het regionale niveau een hiaat. De projecten binnen dit aandachtsgebied zijn gericht op het opvullen van dat hiaat door de provinciale rol te versterken. Daarbij moet vooral gedacht worden aan gestructureerd overleg met partners op de arbeidsmarkt, zoals gemeenten, Centra voor Werk en Inkomen, sociale partners, etc.

Voor de financiering van de projecten beschikt de provincie over eigen budgetten, maar men wil daarnaast zoveel mogelijk gebruik maken van ESF-middelen. Hiertoe wordt in SNN-verband momenteel een plan ontwikkeld.

BOA

Als gevolg van veranderingen rond Arbeidsvoorziening, in het bijzonder de opsplitsing in een publieke en private tak, heeft Arbeidsvoorziening te kennen gegeven zich per 1 januari 2001 uit het BOA terug te zullen trekken. Daarmee wordt ook de personele inzet van Arbeidsvoorziening stopgezet. De projectontwikkelcapaciteit van BOA loopt daardoor met een kwart terug. Het aantal projecten uit het jaarprogramma dat de provincie door het BOA wil laten ontwikkelen is groot. Om deze ambitie te kunnen waarmaken willen GS de formatie van BOA handhaven. De compensatie voor dit dreigende verlies kost de provincie f 200.000,- voor een periode van twee jaar.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Désirée Bosch, afd. Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel: (050) 3164625, fax (050) 3138193, e-mail: (d.bosch@prvgron.nl) Voor overige informatie over de provincie willen wij u tevens wijzen op onze homepage: www.prvgron.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie