Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Eemnes

Datum nieuwsfeit: 01-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 44 (datum mededeling 02 november 2000) Monumenten
Voorbereidingsbesluit
Verkeersbesluit
Nachtbus Hilversum / Eemnes

* Prijsuitreikingen Eemnesser voortuinkeuringen 2000
Achterpadverlichting
Gemeenteberichten week 44

- Geerenweg 2b, plaatsen open loods.

- Korte Maatsweg, sectie H 304, bouwen woning.
- Meentweg 45, splitsen boerderij.

- Goyergracht Noord; A 1266, verzonden op 25 oktober 2000.
- Scholekster 26, plaatsen dakkapel, verzonden op 19 oktober 2000.
- Scholekster 63, bouwen garage/berging, verzonden op 19 oktober 2000.
- Wakkerendijk 47, bouwen garage/berging, verzonden op
- Zaadkorrel 12, vergroten woning, verzonden op
Verleende aanlegvergunnningen

- Perceel tegenover Wakkerendijk 56a, kadastraal bekend Gemeente Eemnes, sectie I,
nummer 3 , gedeeltelijk dempen van watergang, verzonden op 31 oktober 2000.

Kapvergunningen

Ingekomen aanvragen

- Noordersingel gemaal, berken

- Wakkerendijk 16, een krulwilg
Monumenten


- Meentweg 43

Deze aanvraag ligt vanaf 3 november 2000 twee weken ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk uw zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders.

Bestemmingsplannen

- Scholekster 26, bouw carage en carport
bestemmingsplan. Deze bouwplannen liggen vanaf 3 november 2000
Voorbereidingsbesluit

De gemeenteraad heeft in zijn openbare vergadering van 30 oktober 2000 besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de jachthaven 't Raboes.

Het besluit en de hierbij behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening treedt in werking met ingang van 3 november 2000. De stukken behorende bij het besluit liggen vanaf de datum van inwerkingtreding voor iedereen ter inzage bij de sector V.R.O.M..

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van dit besluit bezwaar maken bij de gemeenteraad van Eemnes, postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Voorts kan de President van de Rechtbank, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen
f. 225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben de volgende verkeersmaatregel genomen: -realiseren van een gereserveerde invalidenparkeerplaats in de Eemlustlaan, naast Vijverlaan 1, en de Patrijzenhof voor huisnummer 219.een en ander door plaatsing van het bord E6 en een onderbord waarop het kenteken van de auto vermeld is, zoals genoemd in bijlage I van het RVV 1990.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na vandaag een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de balie van de sector VROM.

Nachtbus Hilversum / Eemnes

Als uitvloeisel van de nota Integraal Jeugdbeleid heeft ConneXXion op verzoek van de gemeente Eemnes onderzocht of het mogelijk is om voor jongeren in het weekend een nachtverbinding te realiseren vanuit Hilversum naar Eemnes.

Inmiddels zijn er verschillende proeven gedaan; eerst met een zogenaamde discobus en later met een nachttaxi. Gebleken is dat jongeren niet echt verlegen zijn om een dergelijke openbaarvervoervoorziening. Zij zijn van mening dat er voldoende andere mogelijkheden zijn van vervoer, zoals een reguliere taxi (met meerdere personen) of de treintaxi.

Van beide genoemde voorzieningen werd nauwelijks gebruik gemaakt en deze zijn dan ook opgeheven.

Prijsuitreikingen Eemnesser voortuinkeuringen 2000

Donderdag 2 november 2000 20.15 uur tot 23.00 uur in De Hilt (zaal open vanaf 20.00 uur)

Iedere inwoner van Eemnes wordt van harte uitgenodigd, toegang vrij, voor het jaarlijkse evenement.

Burgemeester, mr J.G. Bijl, zal op deze feestelijke avond persoonlijk de winnaars bekend maken en de prijzen uitreiken!


Achterpadverlichting

Er is enige vertraging ontstaan in het project achterpadverlichting. De realisering van de achterpadverlichting bij de eigen woningen in de Raadhuislaan zal de komende maanden worden afgerond. De realisering van het project in de Noordbuurt dat is gepland in de 3e periode 2000 is uitgesteld tot de 1e periode van 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie