Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Digitale ruimtelijke plannen van start

Datum nieuwsfeit: 01-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

www.minvrom.nl

MIN VROM: Digitale ruimtelijke plannen van start

Om het complexe ruimtelijke planproces transparanter en beter toegankelijk maken voor burger en politiek gaan rijk, provincies en gemeenten samenwerken in het project Digitale ruimtelijke plannen. In dit project staat het digitaal produceren van ruimtelijke plannen centraal. Het streven is dat in 2005 zo.n 70% van de nieuw te vervaardigen ruimtelijke plannen (bestemmingsplan, streekplan) digitaal beschikbaar komt. Het gaat er niet om alle bestaande plannen te digitaliseren. De Rijksplanologische Dienst van VROM heeft 2,8 miljoen gulden beschikbaar om belemmeringen weg te nemen. Ook bij andere overheden wordt geld vrijgemaakt voor deze ontwikkeling.

Voordelen van digitale plannen
Het digitaal vervaardigen, uitwisselen en toegankelijk maken van ruimtelijke plannen biedt een aantal voordelen. Overheden kunnen hun ruimtelijke plannen beter, vaker, sneller en goedkoper actueel maken. De verwachting is dat het percentage actuele bestemmingsplannen in Nederland hierdoor toeneemt. Momenteel wordt het percentage bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar geschat op 60%. Daarnaast wordt het toetsen en goedkeuren van plannen van lagere overheden door hogere overheden versneld. Tot slot wordt het technisch eenvoudiger om bestemmingplannen af te stemmen op de plannen voor aangrenzende gebieden en op regionaal en landelijk beleid.

Startschot
Tijdens het congres Digitale Ruimtelijke Plannen (1 november in de Haagse Hogeschool) geeft de plv. Directeur-Generaal van de Ruimtelijke Ordening mevrouw ir. I.M. Bakker het landelijke startschot voor het project. Naast de overheden werken Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordeningen en Volkshuisvesting (NIROV), de bond voor Stedenbouw en Planologie en het Ravi hier aan mee. Doel van het project is om overheden en stedenbouwkundige bureaus die ruimtelijke plannen maken te enthousiasmeren om met digitale plannen aan de slag te gaan.

Voor meer informatie:

Susanne Staals
070 339 2597

Dolf Robertus
070 339 3730

NB.
Wilt u zich abonneren op het elektronisch ontvangen van persberichten:
www.minvrom.nl/persaanmelding

30 okt 00 12:01

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie