Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Noord-Hollands Landschap presenteert rapport Ilperveld

Datum nieuwsfeit: 02-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Stichting Het Noord-Hollands Landschap presenteert rapport 'Ilperveld Wonderschoon' pleit voor samenwerking

Een prachtig Ilperveld, waar de natuur duurzaam kan voortbestaan in een historisch landschap waar het voor mens en dier goed toeven is. Dat is de doelstelling van Het Noord-Hollands Landschap, de eigenaar/beheerder van 600 hectare Ilperveld. De stichting heeft nu aan de hand van eerdere onderzoeken alle wensen en potenties van het gebied op schrift gezet in het rapport 'Ilperveld Wonderschoon'. Dit rapport, dat op 2 november wordt gepresenteerd, vormt de basis voor verdere werkzaamheden om de kwaliteit van het Ilperveld te behouden en te verbeteren.

In de afgelopen jaren werkten vele instanties hard aan een oplossing voor de vuilstort- en baggerproblematiek in dit unieke veenweidegebied. Een stortplaats werd onder handen genomen in het proefproject Vuilstort en Bagger. De resultaten van deze proef waren zo hoopgevend dat men besloot om alle belten in het Ilperveld aan te pakken.

Integrale aanpak
Verder onderzoek naar de kwaliteit van het water in het veld maakte duidelijk dat er meer aan de hand was dan alleen de vuilstortproblematiek. De achteruitgang van de moeras- en onderwaterflora en de visstand bleek alles te maken te hebben met de inlaat van water van buitenaf in het Ilperveld. Naar aanleiding van de complexe problematiek besloten de betrokkenen om bij voortzetting van het proefproject Vuilstort en Bagger ook de andere belangrijke aspecten te betrekken. Te weten: de waterbeheersing, de waterkwaliteit, de natuurwaarden en de recreatiemogelijkheden. Een integrale aanpak dus: het project Ilperveld Integraal, een gezamenlijk project van de provincie Noord-Holland, het Waterschap de Waterlanden, Uitwaterende Sluizen, de gemeente Landsmeer en Het Noord-Hollands Landschap.

Uit het zojuist gepresenteerde Ilperveld Wonderschoon, een rapport ter voorbereiding op het project Ilperveld Integraal, blijkt dat verbetering van het watersysteem de eerste prioriteit is. Alles valt of staat met de kwaliteit van het water in het Ilperveld. Water is de voorwaarde voor het behoud van de vegetatie, voor de visstand en voor de weidevogels. Hoewel het Ilperveld vooral bekend
is als weidevogelgebied, zijn de vegetatiewaarden welhaast nog belangrijker. Zo behoort de oppervlakte aan veenmosrietland tot de grootste in ons land. Ondanks de verzoeting van de laatste 70 jaar komen nog steeds karakteristieke brakwatervegetaties voor, waardoor het Ilperveld tot een van de zeldzaamste veenlandschappen van Europa behoort. Een nieuw watersysteem kan verontreiniging en verdroging tegengaan.

Veel belangen
De waterschappen gaan daarom een belangrijke rol spelen bij het project Ilperveld Integraal. Een nieuw watersysteem heeft ook direct gevolgen voor agrariers, vissers en recreanten. Het Noord-Hollands Landschap doet dan ook een oproep aan alle betrokken instanties en belangengroepen om nauw samen te werken en bij te dragen aan het behoud van het Ilperveld en zijn bijzondere waarden. Deze instanties worden benaderd om een bijdrage te leveren.

Het rapport Ilperveld Wonderschoon is tijdens de vergadering van 2 november door Het Noord-Hollands Landschap aangeboden aan de overige leden van de stuurgroep van het project Ilperveld Integraal: gedeputeerde mevrouw A. Wildekamp, wethouder Smid van de gemeente Landsmeer, heemraad Olie van Waterschap de Waterlanden en hoogheemraad Schermerhorn van Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen.Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Barbara van Beijma, medewerker externe zaken, 0251 - 362 746 of met Johan Stuart, voorlichter, 0251 - 362 747.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie