Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemene beschouwingen VVD gemeente Oegstgeest

Datum nieuwsfeit: 02-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oegstgeest

Algemene beschouwingen VVD

De gemeente is er voor U!

Er is dit jaar hard aan de weg getimmerd. Veel beloften gedaan in 1999 zijn nagekomen en zullen gaan bijdragen aan de verbetering van het leefklimaat in Oegstgeest. De vernieuwing van het winkelcentrum Lange Voort, maar ook meer kinderopvang, optimalisering van de verkeersveiligheid alsmede de totstandkoming van het welzijnsprogramma zullen voor U merkbare resultaten gaan opleveren van de besluitvorming in de gemeenteraad.

Toch zijn we er nog niet. En in het voorjaar van 2002 zijn er al verkiezingen. De VVD heeft dus nog een vol jaar om waar te maken wat bij de verkiezingen in 1998 is beloofd.

Veiligheid en leefbaarheid

Veiligheid en leefbaarheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Eén van de uitgangspunten van de VVD in 1998.

Na het succesvolle buurtpreventieproject in de Schilderswijk is er helaas geen vervolg geweest. Een gemiste kans vindt de VVD-fractie. Hoewel de cijfers aangeven dat enerzijds de criminaliteit in Oegstgeest in vergelijking met andere plaatsen niet schrikbarend hoog is, blijkt anderzijds dat de subjectieve beleving van veiligheid nog te wensen overlaat. Het is bewezen dat deze (negatieve) veiligheidsgevoelens met 'Publiek Private'- veiligheidsprojecten een halt kunnen worden toegeroepen.

Hetzelfde geldt voor de aanpak van de parkeeroverlast in en rondom de winkelcentra. In goed overleg met de politie moet het mogelijk zijn om met inzet van speciale parkeerwachters niet alleen het parkeren maar ook andere overlast, zoals fietsen op stoepen, beheersbaar te maken. Ook hoopvol is de VVD over wetgeving, die de mogelijkheid zal gaan bieden om parkeerboetes terug te sluizen naar de gemeente, zodat die gelden voor controles kunnen worden ingezet.

Nieuwe bestuursvorm voor het jongerenbeleid

Bij het jongerenbeleid is ook het nodige tot stand gebracht. In 2001 zal de nieuwe bestuursvorm voor het jongerenwerk aandacht moeten krijgen.

Oplossen van knelpunten bij de huisvesting van het onderwijs en de kinderopvang

Het kost veel tijd om verstrekkende raadsvoornemens, zoals het integraal huisvestingsplan voor de scholen (IHP) tot een goed einde te brengen. Het oplossen van knelpunten is mede door de verwachte pieken en dalen in het leerlingenaanbod niet eenvoudig. Uitgaande van wat wel te overzien is moeten knopen worden doorgehakt. Voor de Voorjaarsnota moet er een plan liggen dat voor de komende jaren zowel goede huisvesting garandeert als een verantwoorde financiering. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de grote behoefte aan (buitenschoolse) kinderopvang. De VVD is dan ook verheugd over de uitbreiding bij Poelweyde.

Welzijnssubsidiëring beter op koers

Bij de welzijnssubsidiëring begint de beoogde koersverandering zichtbaar te worden. Het overleg met alle betrokkenen heeft merendeels een bevredigend resultaat opgeleverd. Zo maakt het Welzijns-programma 2001 het voor de bibliotheek mogelijk om langer open te zijn en voor K&O om de administratieve ondersteuning uit te breiden. Maar er zijn ook nog verschillen van inzicht, bijvoorbeeld rond het kostendekkend maken van de maaltijdvoorziening. De VVD vindt dit een essentiële voorziening. Het draagt bij aan het behoud van zelfstandigheid van ouderen. Voorkomen moet worden dat een goede voorziening verloren gaat of dat deze voor mensen die daarvan echt afhankelijk zijn onbetaalbaar wordt. Om als gemeente en als instellingen bij het ouderenbeleid de goede keuzen te kunnen maken, ook ten aanzien van huisvesting, is het bovendien nodig om goed inzicht te hebben in de wensen van de 65-plussers zelf.

Kadernotitie sport en recreatie in Oegstgeest in 2000 en verder

In Oegstgeest is veel belangstelling voor sport. Om ook in de toekomst over goede voorzieningen te kunnen beschikken zullen de nodige plannen ontwikkeld moeten worden. De kadernotitie geeft een goede voorzet om op door te bouwen.

Verkeer

Er is het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in het verkeer. De veiligheid is daarmee gediend, maar de VVD blijft de uitgaven kritisch volgen. Niet alle maatregelen zijn even noodzakelijk. En hoewel voor een aantal projecten subsidies zijn verkregen, is ook dan sprake van gemeenschapsgeld dat zo adequaat mogelijk moet worden ingezet. Hetgeen wordt uitgegeven aan verkeer is niet meer inzetbaar voor andere beleidsterreinen.

De ontsluiting van Poelgeest verdient ook aandacht. Daarmee zullen tevens nieuwe verkeersstromen ontstaan. Ook de herinrichting van het winkelcentrum Lange Voort zal invloed gaan hebben op de verkeersafwikkeling. De VVD zal in dit verband blijven aandringen op het voorleggen aan de gemeenteraad van het verkeersplan voor geheel Oegstgeest (categoriseringsplan), zodat zorgvuldige afwegingen kunnen worden gemaakt en bijvoorbeeld veilige fietsroutes worden aangewezen.

Ruimtelijke ordening

Het regelmatig bijwerken van de bestemmingsplannen is hoogst noodzakelijk. Ook dit jaar is dat in bepaalde gevallen gebleken. Het dient de rechtszekerheid en komt bovendien tegemoet aan de moderne eisen van de techniek.
Steeds moet ook weer een goede afweging tussen vrijheid van handelen enerzijds en sanctioneren anderzijds gemaakt worden. Een goed handhavingsteam en -beleid binnen de gemeente kan daaraan substantieel bijdragen.

Afvalverwerking

Ook op dit terrein gaan enorme bedragen om. Er is zelfs sprake van een fors overschot bij de reinigingsreserve. Dat bedrag wil het College aanwenden voor komende afvalprojecten. De VVD zal de besteding kritisch volgen en hoopt dat de invoering van de tariefdifferentiatie daarbij prioriteit krijgt.

Financiën en Economie

De VVD heeft toegezegd zich te zullen inspannen voor een zo beperkt mogelijke stijging van de onroerend zaaksbelasting (OZB). De lasten van overheidswege moeten steeds kritisch worden bezien en de beschikbare gelden moeten zo doelmatig mogelijk worden ingezet op terreinen waar de overheid een rol vervult.

Het verheugt de VVD dan ook dat de nieuwe taxatie van de woningen niet wordt doorberekend in de jaarlijkse stijging van de OZB. Steeds vaker worden wij geconfronteerd met financiële tegenvallers, die het gevolg zijn van decentralisatie. Dat vraagt om een kritische benadering aan de uitgavenkant. Maar ook dient de begroting zo veel mogelijk aan de latere realiteit te beantwoorden. Het terugkomen naar de gemeenteraad "om meer geld" dient tot een minimum beperkt te worden. Het op peil houden van de algemene reserve heeft hiermee ook veel te maken.

Trots zijn wij als VVD op het in de raad dit jaar goedgekeurde plan van het winkelcentrum Lange Voort. Mede door de inzet en de positieve instelling van bewoners en ondernemers kunnen de werkzaamheden naar verwachting nog deze raadsperiode beginnen. Vervolgens is de verdere inrichting en de branchering een punt van aandacht.

Ook ten aanzien van Rijnfront is dit jaar een aantal belangrijke stappen gezet met het recent goedgekeurde plan van aanpak en het communicatieplan.

Besturen doen we met elkaar

Bij de ontwikkelingen inzake regionale samenwerking blijft de VVD zich sterk maken voor twee gevolgen: behoud van de zelfstandigheid van Oegstgeest en kostenbeperking.

De VVD realiseert zich tenslotte dat een goed gemeentebestuur mede functioneert op basis van een hoogwaardig ambtenarenapparaat op goede sterkte. De VVD maakte zich daarvoor ook sterk in 1999. Voorop staat evenwel dat goed personeelsbeleid moet leiden tot zichtbaar resultaat voor de burger!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...