Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onvoldoende toezicht op rijkscollecties

Datum nieuwsfeit: 02-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Algemene Rekenkamer
Zoek soortgelijke berichten
Algemene Rekenkamer

Museale collecties van het rijk
2 november 2000 (samenvatting)

Persbericht

Onvoldoende toezicht op rijkscollecties

Er zijn nog grote achterstanden in de registratie van rijkscollecties in niet-rijksmusea. Dit betekent dat daar niet gecontroleerd kan worden of alle objecten nog aanwezig zijn. Bij de verzelfstandigde rijksmusea is de situatie beter. Ook de bewaaromstandigheden in vooral niet-rijksmusea laten te wensen over: de gebouwen en de klimatologisch omstandigheden zijn vaak niet geschikt. Ministers zijn hiervan onvoldoende op de hoogte: de manier waarop de verantwoordelijke bewindslieden toezicht houden schiet tekort en vertoont grote verschillen. Dit blijkt uit het onderzoek Museale collecties van het rijk dat de Rekenkamer vandaag presenteert.

Verschillend toezicht

Een deel van de rijkscollecties bevindt zich in verzelfstandigde rijksmusea, waarvoor de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW) verantwoordelijk is. Een ander deel bevindt zich in zeven niet-rijksmusea, die onder de verantwoordelijkheid vallen van de ministeries van Financiën (Muntmuseum), van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Kasteel Groeneveld), van Defensie (Marinemuseum, Bronbeek, Luchtvaartmuseum) en van OCenW (Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie en het Nederlands Architectuurinstituut). Alleen het ministerie van OCenW heeft toezicht op de collecties geregeld via de Inspectie Cultuurbezit (ICB). Deze inspectie houdt echter geen toezicht op de zeven genoemde niet-rijksmusea. De Rekenkamer beveelt aan dat de staatssecretaris van OCenW het initiatief neemt om met zijn collega's te komen tot een gelijksoortig toezicht op alle rijkscollecties.

Achterstanden

Dankzij de subsidiegelden van het Deltaplan voor het Cultuurbehoud konden de verzelfstandigde rijksmusea registratie en conservering van hun collecties verbeteren. Niet-rijksmusea konden maximaal 40% subsidie krijgen voor alleen conserveringsprojecten. Bij niet-rijksmusea waar de Rekenkamer onderzoek deed, bestaan grote gebreken in de registratie. Deze musea hebben te weinig geld en menskracht om achterstanden snel in te lopen. Ook laten bewaaromstandigheden soms te wensen over door bijvoorbeeld te lage luchtvochtigheid, te volle en vuile depots en schimmels in archieven.

Onduidelijkheid

De Inspectie Cultuurbezit heeft tot nu toe geen conclusies willen trekken op grond van haar inspecties bij de verzelfstandigde rijksmusea. In veel gevallen zijn de steekproeven die ze neemt bij deze musea te klein; hierdoor zijn geen onderbouwde uitspraken mogelijk over de stand van zaken rond de rijkscollecties aldaar. De Rekenkamer vindt dat de Inspectie vaart moet zetten achter haar voornemen om haar inspectiemethodiek aan te scherpen, zodat het in de toekomst wel mogelijk wordt om uitspraken te doen over de stand van zaken in de musea.

De Rekenkamer heeft haar bevindingen voor commentaar voorgelegd aan de betrokken ministers en vindt het verheugend dat de bewindspersonen de meeste aanbevelingen overnemen. Ze hoopt dat de staatssecretaris van OCenW snel zal overleggen met zijn collega's om de geconstateerde problemen te bespreken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie