Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Minister Flahaut: 'Na huurlingenleger, nu Waals leger'

Datum nieuwsfeit: 02-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Minister Flahaut: na huurlingenleger, nu Waals leger (02/11/00)

Enkele dagen geleden wou minister van Defensie André Flahaut nog buitenlanders rekruteren voor de Belgische strijdkrachten. De PSer moet geredeneerd hebben dat wanneer het hoofd van de strijdkrachten eertijds ook in het buitenland werd gevonden, dit ook mogelijk moet zijn voor de strijdkrachten zélf.
Zoals reeds kon worden vermoed, blijkt nu waar het de minister werkelijk om te doen is: de opheffing van de bestaande verdeelsleutel tussen Nederlandstalige en Franstalige rekruten, door de betrokkene becommentarieerd als belachelijk.

Minister Flahaut meent twee vliegen in één klap te kunnen slaan: de verfransing van het Belgisch leger, in combinatie met het opkrikken van de Waalse werkgelegenheidscijfers. Voor laatstgenoemde doelstelling grijpt minister Flahaut terug naar een beproefd recept: (nog) meer Walen opnemen in federale overheidsdienst. Nu reeds werkt 40% van de werkende Waalse bevolking in overheidsdienst, tegenover 25% in Vlaanderen. Het hoeft weinig betoog dat de federale begroting, en dus ook de defensiebegroting, grotendeels wordt gedragen door Vlaanderen.
Minister Flahaut wenst zodoende de Waalse werkgelegenheidsgraad op te krikken, daarbovenop de verfransing van het Belgisch leger als leuk toemaatje, met het geld van de Vlaamse belastingbetaler.

Met Flahauts voorstel - dat waarschijnlijk wel ergens steun zal krijgen van een flamand de service in profileringsnood - wordt geraakt aan het delicaat Belgisch model van checks and balances. Minister Flahaut mag dan wel weten waar hij begint, niet waar men zal uitkomen. Het volstaat om dienaangaande te verwijzen naar de globale taalverhoudingen in de federale administratie. Immers, steeds weer worden vanuit Franstalige hoek de taalverhoudingen bespreekbaar geacht wanneer het hén goed uitkomt. Zo komt na de verkrachting van de taalwetgeving in gerechtszaken, nu de taalwetgeving in het leger aan de beurt. Vlaamse desiderata worden dan weer onmiddellijk tot taboe verheven.
Het is bovendien bevreemdend dat Flahauts idee nooit op de proppen kwam ten tijde van de dienstplicht

Indien de minister écht begaan is met de invulling van de Nederlandstalige legerkaders dienen logischerwijs de arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandstaligen, al dan niet tijdelijk, aantrekkelijker gemaakt te worden. Dit is een vanzelfsprekende ingreep wanneer de arbeidsmarkt in een bepaald segment wordt geconfronteerd met schaarste. Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, bepleit de VU een verdere inkrimping van de getalsterkte van de Belgische strijdkrachten.
VU-kamerlid Fons Borginon zal de minister omtrent dit alles eerstdaags interpelleren.

Auteur:
Kamerfractie
Fons Borginon, Kamerlid

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder VU
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie