Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Duurzame ontwikkeling als uitdaging voor de bouw

Datum nieuwsfeit: 02-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Rotterdam, 31 oktober 2000.

Duurzame ontwikkeling: uitdagingen voor de bouw

Leefbaarheid, gezondheid, welzijn en de acceptatie van duurzaam bouwen zullen in 2010 belangrijker zijn dan de techniek achter duurzaam bouwen. Duurzaam bouwen komt daarbij pas echt van de grond wanneer duidelijk wordt wat nu de baten zijn van alle dubomaatregelen. Onderzoek heeft aangetoond dat het bedrijven vooral ontbreekt aan inzicht in wat duurzame ontwikkeling als maatschappelijk gedragen visie aan concrete aanknopingspunten biedt en hoe bedrijven hierop kunnen inspelen. Voor Stichting Bouwresearch (SBR) is dit aanleiding geweest om de publicatie 'Duurzame ontwikkeling: uitdagingen voor de bouw' uit te brengen. Hierin wordt de huidige stand van zaken rond duurzaam bouwen in Nederland weergegeven.

De uitgangspunten voor een realistisch toekomstbeeld zijn in de publicatie concreet verwoord. Op hoofdlijnen gaat het de overheid om een economische groei en versterking van de concurrentiekracht die hand in hand gaan met een absolute daling van de milieubelasting. Ruimte, natuur en biodiversiteit moeten beter beheerd worden. Verder gaat het om beheersing van de mobiliteit, verbetering van de bereikbaarheid en versterking van de sociale en economische ontwikkeling van de grote steden.

Strategische aanbevelingen
De belangrijkste uitdagingen voor de bouw worden in dit kader helder uiteengezet. Van stedenbouw en stedelijke infrastructuur tot landelijke infrastructuur en van nieuwbouw en de bestaande voorraad tot bouwmaterialen en installaties. Kernopgaven voor duurzame ontwikkeling op het gebied van bouwen zijn een efficiënt en flexibel ruimtegebruik, energiegebruik, doelmatig gebruik van eindige grondstoffen en het bevorderen van een duurzaam consumentengedrag. Om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen, worden in de publicatie strategische aanbevelingen gedaan die van belang zijn voor de overheid en de verschillende marktpartijen.

Inhoud
In de publicatie zijn de laatste beleidsontwikkelingen en oplossingsrichtingen overzichtelijk naar de verschillende schaalniveaus en sectoren in de markt uitgewerkt. Ook is aangegeven wat er in de tussentijd al is bereikt. Aan het eind van de publicatie is een beknopt overzicht opgenomen waarin de in de markt operationele instrumenten worden beschreven die invulling geven aan het duurzaam ontwerpen, bouwen en beheren van stedenbouw tot bouwmateriaal.

De publicatie 'Duurzame ontwikkeling: uitdagingen voor de bouw' is een vervolg op de uit 1998 daterende uitgave 'Consequenties duurzame ontwikkeling 2010. Aan de hand van literatuuronderzoek, interviews en een conferentie heeft drs. R.W. Lanting van TNO Bouw, in opdracht van SBR, deze eerdere publicatie geactualiseerd.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie