Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SP fel tegen oneigenlijke selectie in bijzonder onderwijs

Datum nieuwsfeit: 02-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
De SP-fractie vindt dat staatssecretaris Adelmund moet erkennen dat bijzondere scholen geen consistent selectiebeleid voeren in het toelaten van leerlingen. Dit wordt eens te meer duidelijk uit een brandbrief van de ouderraad van basisschool de Prinsenhoef in Ede. Zij luidt hierin de noodklok over het feit dat haar school binnen afzienbare tijd een zwarte school dreigt te worden doordat confessionele basisscholen allochtone kinderen weigeren op basis van artikel 23 van de Grondwet. Eerder deze week liet staatssecretaris Adelmund de Kamer weten dat haar geen gegevens bekend zijn van weigering van leerlingen door bijzondere scholen. De SP-kamerleden Van Bommel en Kant hebben de staatssecretaris om opheldering gevraagd. Van Bommel: "De situatie in Ede laat zien dat bijzondere scholen juist geen consistent toelatingsbeleid voeren, waardoor expliciet sprake is van ongewenste selectie. Adelmund kan dus niet langer volhouden dat de huidige regelgeving voldoet."


1. Is het juist dat katholieke en protestants- christelijke basisscholen in Ede autochtone kinderen van alle gezindten of zelfs helemaal zonder geloofsovertuiging toelaten, terwijl zij allochtone kinderen weigeren op basis artikel 23 van de Grondwet? Zo ja, is hier dan geen sprake van ongewenste selectie en hoe verhoudt zich dit met uw antwoord op de door het lid Lambrechts gestelde vragen dat u geen gegevens bekend zijn van weigering door bijzondere scholen en dat er sprake moet zijn van consistent beleid?
2. Deelt u de zorg van de ouderraad dat door het weigeren van allochtone leerlingen door bijzondere scholen de openbare basischool de Prinsenhoef binnen afzienbare tijd helemaal "zwart" dreigen te worden? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om dit tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

3. Hoe wordt in zijn algemeenheid het toelatings- en selectiebeleid in het bijzonder onderwijs gevolgd? Is hier betere controle op mogelijk? Zo ja, bent u bereid maatregelen te nemen om dit te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

4. Acht u het wenselijk dat bijzondere scholen verplicht worden tot een algemene acceptatieplicht om zo mee te werken aan een evenwichtige spreiding van allochtone leerlingen? Zo ja, wat gaat u doen om dit te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

Informatie:

Harry van Bommel: (06) 22 78 80 43

Agnes Kant: (06) 51 26 29 18

Jasper van Dijk: (070) 318 38 05

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie