Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zuid-Holland betrekt jongeren bij ontwikkeling jeugdbeleid

Datum nieuwsfeit: 02-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

02-11-2000

Provincie betrekt jongeren bij ontwikkeling jeugdbeleid

Gemeenten, jeugdigen en hun ouders krijgen een actievere rol in de ontwikkeling en uitvoering van het provinciaal jeugdbeleid. Dat staat in de Beleidsvisie Jeugd van de provincie Zuid-Holland. De gewenste betrokkenheid moet ervoor zorgen dat de provincie haar plannen beter kan afstemmen op de behoeften van jongeren. Voor 2001 ontvangt de provincie voor jeugdbeleid 101 miljoen gulden van het Rijk.

De provincie Zuid-Holland heeft naast een provinciale beleidsvisie ook drie regiovisies ontwikkeld waarin de beleidsvoornemens voor de komende vier jaar zijn beschreven. "De beleids- en regiovisies zijn de provinciale inzet voor een samenhangend jeugdbeleid voor Rijk, provincie en gemeenten", aldus Gedeputeerde Hallensleben. Een van de speerpunten is de stimulering van de betrokkenheid van jeugdigen en ouders. Hiertoe zullen de door de gemeenten ingerichte jeugdinformatiepunten (JIPs) vanuit de provincie worden voorzien van allerhande informatie. Op die manier kunnen jongeren straks bij die JIPs terecht met vragen over de meest uiteenlopende zaken. Ook komt er een regionale website en krijgen jongeren de mogelijkheid om op jeugdconferenties hun stem te laten horen.

Zorgadviesteams
De inbreng van de jongeren moet er ook toe leiden dat het eenvoudiger wordt tijdig aan de bel te trekken wanneer ze problemen ervaren op school, thuis, op hun werk of op straat. Om problemen al in een vroegtijdig stadium aan te pakken of juist te voorkomen, gaat de provincie zich inspannen om de lijnen tussen jongeren en hulpverleners zo kort mogelijk te maken. Aan alle scholen in het voortgezet onderwijs worden zorgadviesteams verbonden. Deze teams richten zich op consultatie, hulpverlening en preventieve activiteiten. Ook op consultatiebureaus, kinderopvang, peuterspeelzalen en in het basisonderwijs wordt de snelle signalering versterkt. Doel hiervan is dat ouders hulp kunnen krijgen bij de opvoeding en dat gezinnen op tijd worden doorverwezen naar bijvoorbeeld een medisch kinderdagverblijf. De provincie stelt de jeugdzorg in staat de zorgadviesteams aan het onderwijs te koppelen, tevens brengt de provincie per regio in kaart welke behoefte er is aan opvoedingsondersteuning en jeugdzorg. In de regiovisies wordt dit geïnventariseerd en worden afspraken gemaakt over de invulling ervan.

Bureaus jeugdzorg
De toegang tot de jeugdzorg is gebundeld tot één loket per regio: het Bureau Jeugdzorg. Deze Bureaus ontpoppen zich als de spinnen in het web op hulpverleningsgebied. Niet alleen het contact aan de 'voordeur' moet voorspoedig verlopen, ook binnen de instellingen waar jeugdigen hulp krijgen worden enorme inspanningen verricht om de hulpverlening zo effectief mogelijk te laten zijn. Na aanmelding, screening en toewijzing van zorg wordt een jeugdige zo snel mogelijk, het liefst binnen acht weken, hulp aangeboden. De wachtlijsten die er nu nog zijn worden teruggedrongen door de inzet van extra middelen. In 2001 stelt de provincie hiervoor 1,2 miljoen gulden beschikbaar vanuit eigen middelen.

Projecten
Naast preventie en lichte en zwaardere vormen van jeugdzorg zal de provincie projecten in gemeenten mogelijk maken. Voor de gemeente Gouda betekent dit bijvoorbeeld dat het project Thuis Op Straat, gericht op veiligheid en wederzijds respect, wordt voortgezet. Het project Come Back, waarin een aanpak is ontwikkeld voor jonge daders van zinloos geweld, zal in meerdere gemeenten worden opgepakt. In de regio Zuid-Holland Zuid, de subregio Duin- en Bollenstreek en de gemeente Alphen aan den Rijn worden soortgelijke projecten ook uitgevoerd. Jongeren zullen actiever betrokken worden bij buurtpreventienetwerken en zo verantwoordelijk worden gemaakt voor een stukje van hun leefomgeving. Om te zorgen voor een sluitende aanpak gaat de provincie nauwer samenwerken met de gemeenten en wordt ook van de gemeenten afzonderlijk verwacht dat ze op (sub)regionaal beleidsniveau de gemeentegrenzen overschrijden. In deze samenwerking ligt de prioriteit bij jeugdcriminaliteit, opvoedingsondersteuning, jeugd- en jongerenwerk en jongereninformatie.

Jongeren informeren
De provincie neemt het voortouw in de stimulering van jeugdparticipatie door de jongeren goed te informeren over de beleidsvisie. Er komt een jeugdeditie van de beleidvisie en deze verschijnt tevens op internet. Daarnaast organiseert de provincie op vrijdag 3 november de werkconferentie Samenspel voor onze jeugd. Hierbij staat de samenwerking tussen alle partijen, dus zeker ook de jongeren op het gebied van jeugdbeleid centraal.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie