Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Persconferentie Brede School Leiden-Noord

Datum nieuwsfeit: 02-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leiden
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leiden

Henk Schweitzer

(071) 516 53 26

Brede School Leiden-Noord

Donderdag 2 november 2000 vindt in de raadszaal van het stadhuis een persconferentie plaats over het eindverslag betreffende de Brede School Leiden-Noord. Op de persconferentie zal een aantal betrokkenen tekst en uitleg geven over deze nieuwe onderwijsvoorziening. Aanwezig zullen zijn:

- hr. Buijing, wethouder lokaal onderwijsbeleid
- hr. Geelkerken, voorzitter Prot. Chr. Schoolvereniging
- hr. Visser, directeur van het bureau Prot. Chr. Schoolvereniging
- hr. Vork , voorzitter sector primair onderwijs Stichting Katholiek Onderwijs Leiden (SKOL)

- mw. Van Aubel, SKOL

- hr. Van der Sande, wethouder openbaar onderwijs
- hr. Doeswijk, directeur Bureau Openbaar Onderwijs Verder zullen de projectleiders aanwezig zijn:

- mw. Hoen

- hr. Olders

Toelichting
De gemeente Leiden heeft samen met de schoolbesturen (Stichting Katholiek Onderwijs Leiden, de Protestants Christelijke Schoolvereniging en het bestuur Openbaar Basisonderwijs) de mogelijkheden van een Brede School in Leiden Noord onderzocht. In het eindverslag wordt aangegeven dat het bij de ontwikkeling van de brede school in Leiden-Noord gaat om kinderen van 0 tot 12 jaar die in de wijk wonen, om hun ouders en om andere wijkbewoners. De basisgedachte van de Brede School Leiden-Noord is dat het een school is voor zowel openbaar, protestants- christelijk als katholiek onderwijs, in combinatie met sociale dienstverlening en in samenwerking met ouders, instellingen en de buurtgemeenschappen. Deze opzet verschilt wezenlijk van andere brede scholen, waarbij de ontwikkeling van de brede school veelal beperkt blijft tot activiteiten na schooltijd, in de vorm van een verlengde schooldag.
Doelstelling van de Brede School Leiden-Noord is recht te doen aan verschillen tussen kinderen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het taalonderwijs en waarbij leerkrachten zich moeten kunnen richten op hun kerntaak, namelijk het geven van onderwijs. Bij het werken aan deze doelstelling zal binnen de school rekening gehouden worden met de levensbeschouwelijke identiteiten van de deelnemende scholen. Daarnaast zal informatie- en communicatietechnologie (ICT) een belangrijke rol spelen op de brede school, zowel tijdens de lessen als na schooltijd voor ouders en andere wijkbewoners.

Andere belangrijke onderwerpen die in het eindverslag aan de orde komen zijn o.a. de rol van de openbare bibliotheek, de oprichting van een OKE (Ouder,Kind,Educatie)centrum, samenwerking met organisaties op het gebied van kinderopvang welzijn, een kinderkantine als tussenschoolse voorziening. Ook doet het eindverslag aanbeveling over de verlengde schooldag, met activiteiten op het gebied van sport, cultuur, natuur, educatie en recreatie.
.
Tijdens de perspresentatie zal de projectleiding van de Brede School Leiden-Noord o.a. bovenstaande uitgangspunten toelichten.

Datum: 2 november 2000
Tijd: 17.00 uur
Locatie: raadszaal stadhuis Leiden

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie