Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verklaring over samenwerken in Eurotransplant International

Datum nieuwsfeit: 02-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verklaring over samenwerken in het kader van Eurotransplant International

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

CSZ/ZT-2122264

2 november 2000

In vervolg op mijn brief van 21 mei 1999, kenmerk CSZ/ZT/996585, doe ik u bijgaand ter informatie toekomen een afschrift van een gemeenschappelijke verklaring die de ministers van gezondheidszorg van België, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Slovenië en Nederland afgelegd hebben over de uitgangspunten voor de samenwerking in het kader van Eurotransplant International (ETI).

Een goede internationale samenwerking op het gebied van orgaanallocatie is essentieel om te komen tot een zo goed mogelijk gebruik van de schaarse ter beschikking staande donororganen. Voor Duitsland, Oostenrijk, België, Luxemburg, Slovenië en Nederland loopt de internationale uitwisseling van donorganen via ETI. ETI is een privaatrechtelijk samenwerkingsverband tussen de weefsel-ty-pe-ringsla-bora-to-ri-a, de donorzie-kenhuizen en de trans-planta-tiecen-tra van eerdergenoemde landen.

Op verzoek van de voorzitter van ETI heb ik het initiatief genomen om te bezien of het mogelijk is tot afstemming tussen de betrokken landen te komen. ETI functioneert op zich zelf genomen goed. Afstemming is nodig omdat de wetgeving die in de loop der tijd in de ver-schil-lende ETI-landen is ontwikkeld, niet gelijk-lui-dend is voor wat be-treft de orgaanal-locatie. Verder is betrokkenheid van de overheid bij het functioneren van ETI noodzakelijk omdat orgaandonatie een publieke zaak is, getuige ook de wetgeving die in de loop der tijd in de betrokken landen is ontstaan. De te hanteren principes en randvoorwaarden voor een blijvend verantwoord functioneren van ETI zijn vastgelegd in de bijgevoegde gemeenschappelijke verklaring. Daarbij gaat het om de volgende elementen: een rechtvaardig en objectief allocatiesysteem, de te stellen veiligheids- en kwaliteitseisen, transparantie en objectiviteit van de allocatieprocedure,vormgeving overheidsbetrokkenheid en eenduidigheid medische criteria voor transplantatie en aanmelding op de wachtlijst. Deze elementen moeten in overleg met betrokkenen landen, ETI en betrokken beroepsorganisaties verder worden uitgewerkt. Daarom zijn in het document een aantal actiepunten opgenomen om een en ander vorm te geven.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Downloads
Verklaring over samenwerken in het kader van Eurotransplant International

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie