Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

OCW meldt dat gros basisscholen schoolgids op orde heeft

Datum nieuwsfeit: 02-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

MIN OCW: gros basisscholen heeft schoolgids op orde

Persbericht 140

2 november 2000

GROS BASISSCHOLEN HEEFT SCHOOLGIDS OP ORDE

Bijna alle scholen vermelden in hun schoolgids de resultaten en opbrengsten van het leerproces bij leerlingen. In ruim 90 procent van de gidsen staat informatie over de vrijwillige ouderbijdrage en de onderwijstijden. Dit blijkt uit het inspectierapport .onderwijstijd, resultaten en de ouderbijdrage in de schoolgids. dat staatssecretaris Adelmund vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Sinds het schooljaar 1999-2000 is de schoolgids verplicht. De schoolgids is bedoeld om de communicatie tussen school en ouders te stimuleren. Scholen informeren ouders onder meer over de wijze waarop de school omgaat met leerlingen, de manier waarop de onderwijstijd wordt benut, en de ouderbijdrage. Vanaf het schooljaar 2000-2001 zijn scholen voor het basisonderwijs verplicht ook informatie in de gids op te nemen over de resultaten van het onderwijs. De inspectie heeft onderzocht wat scholen hierover in de schoolgids vermelden.

Onderwijsbijdrage
De inspectie constateert dat in ruim 90 procent van de schoolgidsen expliciet informatie wordt gegeven over de vrijwillige ouderbijdrage. Twee op de drie scholen hebben de bijdrage vastgesteld op vijftig gulden per jaar of minder. Bij 95 procent van de scholen ligt het bedrag onder de 100 gulden. Slechts twee procent van de scholen vraagt 250 gulden of meer per jaar. In de steekproef was het laagste bedrag vijf gulden per jaar en het hoogste bedroeg 1200 gulden per jaar.

Onderwijstijd
De inspectie concludeert dat ouders vrijwel altijd naar behoren worden geïnformeerd over de onderwijstijden en de vormgeving van de lesweek. Uit het inspectierapport blijkt dat tweederde van de scholen de groepen 1 en 2 twee vrije middagen per week geven. Ruim 50 procent van de scholen geeft ook groep 3 en 4 twee middagen vrijaf. Eén procent van de basisscholen heeft een vrije vrijdagmiddag voor de hele school. Twee procent van de scholen geeft één keer in de veertien dagen een vrije dag voor de onderbouw (groep 1 t/m 4). Elf procent doet dat voor groep 1 elke week. Bij de door het kabinet voorgestelde verplichte vijfdaagse lesweek zal ongeveer 13 procent van de scholen het lesrooster moeten aanpassen.

Resultaten
De inspectie concludeert in haar rapport dat bijna alle scholen in de schoolgids informatie geven over resultaten en opbrengsten van het leerproces. Meestal gaat het om uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs al dan niet in combinatie met toetsgegevens (bijvoorbeeld Cito). Zo.n 60 procent van de scholen vermeldt ook andere zaken, zoals het invoeren van nieuwe lesmethoden, de doorverwijzingscijfers naar het speciaal onderwijs en het verbeteren van de leerlingenzorg. De inspectie merkt op dat de kwaliteit van de gegevens beter kan. Door bijvoorbeeld toetsresultaten over meer jaren te vermelden, kan worden voorkomen dat een te positieve of te negatieve momentopname wordt gepresenteerd. Een ander voorbeeld is het plaatsen van toetsresultaten tegen de achtergrond van de samenstelling van de schoolpopulatie. De staatssecretaris deelt de conclusie van de inspectie om de toegankelijkheid van de informatie voor ouders te vergroten. Omdat scholen pas sinds dit schooljaar informatie over de resultaten moeten vermelden in de schoolgids, zijn zij nog op zoek naar de manier waarop dat vorm kan krijgen. Ter ondersteuning heeft Sardes onlangs een handreiking hiervoor gepubliceerd. Adelmund verwacht dat dit ertoe zal leiden dat de kwaliteit van de resultaten in de schoolgidsen de komende jaren zal verbeteren.

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie