Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over Voortgangsrapportage Betuweroute

Datum nieuwsfeit: 02-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Voortgangsrapportage Betuweroute (021100)

Den Haag, 2 november 2000

Informatie voor de fractie:
Ter bespreking tijdens het A.O. ligt voor de 8e voortgangsrapportage van de Betuweroute conform de procedureregeling Grote Projecten. Deze rapportage doet verslag van de gang van zaken in de periode 1 september 1999 t/m 1 juli 2000. (PM: schriftelijke vragen moeten nog worden beantwoord)
Tevens zal tijdens dit A.O. de brief d.d. 9 oktober gesproken worden, waarin de minister V&W aangeeft hoe is omgegaan met de motie Leers, (d.d. 28 juni 2000) waarin werd verzocht een pas op de plaats te maken met het aangaan van verplichtingen over de zgn. bovenbouw Betuweroute en met het bedrijfsleven in overleg te treden om te komen tot concrete afspraken over het gebruik van de lijn.

Concept-inbreng:
Er is geen weg meer terug met de Betuwelijn. Niet alleen wordt aan de Havenspoorlijn al gebouwd, ook zijn verplichtingen aangegaan voor de hele onderbouw Mochten er dus bij deze of gene nog twijfels bestaan of ideeën leven over een andere aanpak, (en ik kan u verzekeren dat er nog steeds nieuwe plannen binnenkomen), de voorliggende 8e voortgangsrapportage maakt in ieder geval duidelijk dat het project onherroepelijk is geworden.

Er is dus geen weg meer terug. Maar veel belangrijker is de vraag is er ook nog een weg vooruit`? Hoe staat het eigenlijk met de verwachtingen rondom het gebruik van de Betuwespoorlijn . Op dat punt ben ik blij dat er uiteindelijk ook positieve zaken te melden zijn en dat de uitvoering van de motie Leers heeft opgeleverd dat het meervoudig gebruik van de Betuwelijn niet alleen kansrijk is, maar ook heeft aangetoond dat er een grote potentie ligt voor het goederenvervoer per spoor. Wel moeten wij helaas opnieuw vaststellen dat het Kabinetsbesluit om de private bijdrage aan de financiering van de lijn los te koppelen van de voortgang een slecht besluit was.

Ik zal in mijn bijdrage kort stil staan bij een aantal technische aspecten en vragen uit de 8e voortgangsrapportage en wat dieper ingaan op de mogelijkheden van het meervoudig gebruik en de gevolgen daarvan voor de bovenbouw. Daarbij maak ik nu reeds de opmerking dat wij het onterecht vinden dat de Noord-oostelijke verbinding voortaan uit de voortgangsrapportage vervalt. Los van de onbevredigende gang van zaken m.b.t. het gebruik van de bestaande lijn is nog volstrekt onduidelijk hoe het alternatief voor de noord-Oost verbinding (extra treinen op betuwelijn zelf en gebruik Hanzenspoorlijn) ingevuld gaat worden. Wij wensen de Betuwelijn integraal te kunnen blijven volgen dus incl. de NOV of de alternatieve uitwerking daarvan en inclusief de voortgang van het overleg met Duitsland.
De 8e voortgangsrapportage:
Zoals gezegd zijn alle t.b.v. de bovenbouw alle aanbestedingsprocedures afgerond en verplichtingen aangegaan. De vraag is nu of ook alle werkzaamheden binnen de afgesproken tijd kunnen worden afgerond. En als allerbelangrijkste: de kosten van aanleg binnen het budget zullen blijven. Wij hopen niet op verrassingen zoals recent bij de HSL. Zullen we ook bij de Betuwelijn niet worden geconfronteerd met prijsstijging als gevolg van de krappe bouwmarkt. En hoe zit het met de duurder wordende bodemsanering en de gevolgen van de nieuwe heffing op delfstoffen ? Krijgt de minister deze kostenstijging (ca. 10%) gecompenseerd ? Al met al willen wij graag zekerheid dat we plots niet voor verrassingen worden gesteld. We zitten bepaald niet te wachten op een nieuwe domper op het Betuwelijnproject.

Dan de voortgang van het project. Welke gevolgen heeft de opgelopen vertraging van de aanleg van kabels en leidingen en de trage voortgang van de planologische procedures in Gelderland. Men ligt hier al 2 jaar achter op het schema. Heeft de Minister de indruk dat het hier bestuurlijk tegenwerking betreft? En wat zijn de gevolgen van deze achterstand voor het bouwproces?

Afgelopen jaar is besloten de vrije dubbelsporige kruising bij Geldermalsen te schrappen. Railion heeft aangegeven dat dit grote gevolgen zal gaan hebben voor treinen vanuit Amsterdam die daardoor via Utrecht Arnhem moeten gaan rijden. Met alle gevolgen voor het toch al volle spoor hier (HSL-oost) Wat is de laatste stand van zaken op dit punt? Dezelfde vraag t.a.v. de aansluiting op Duitsland. Wij krijgen nog steeds signalen dat het hier niet echt vlot. Is de contra-expertise op het spiekerman rapport al rond?

Tenslotte de exploitatie en de private deelname daarin. Consultatie heeft opgeleverd dat tenderen van gebruikersrechten op dit moment niet opportuun is. Dus een bedrag ineens (1,7 miljard) vanuit private bijdrage is niet haalbaar. We hebben hier steeds voor gewaarschuwd. Door de loskoppeling van bouw en private financiering is ons inziens een grote politiek fout gemaakt. Weliswaar hoopt de Minister op een bijdrage per jaar. Maar is het rekenen met jaarlijkse inkomsten uit gebruikersvergoedingen wel realistisch. Voordat de Europese richtlijn 95/15 (basisregels voor gebruikersvergoedingen / tarifering) geïmplementeerd is zijn we heel wat jaren verder. Wat betekent e.e.a. voor de exploitatie van de lijn de eerste jaren. Bestaan daar al rekenexercities over? Wie draait op voor de aanloopverliezen die er ongetwijfeld zullen komen? En wat betekent
e.e.a. voor wat betreft de voorfinanciering van de 1,7 miljard uit het FES. Zijn we die nu definitief kwijt?

In samenhang hiermee graag ook duidelijkheid over de periode tussen ingebruikstelling Betuwelijn en nu. Wij begrijpen dat aanbod ten behoeve van spoorvervoer niet uit de lucht komt vallen zodat nu al gewerkt moet worden aan een aantrekkelijk spoorproduct dat kan concurreren met de weg. Maar de opbouw van spoorvolume mag wat ons betreft niet leiden tot het wegdrukken van personenverkeer op het bestaande net. We zien nu al op de Brabantroute een forse groei van het aantal vertragingen door de concurrentie tussen personen en goederenverkeer. Wij verzetten ons tegen een achterstelling van het personenverkeer. Graag op korte termijn een overzicht van de te verwachten groei van beide vormen en de capaciteitstoedeling.

Tenslotte nog de technische uitrusting van de Betuwelijn. Nieuwe systemen (BB21) en een anders stroomsterkte (25 KV) zullen voor het eerst worden toegepast op de betuweroute. Terecht want deze nieuwe lijn moeten we uitrusten met de techniek van de 21 Eeuw. Techniek die ook toekomstvast is. Maar wat betekent dat voor de ´traditionele´gebruikers. Kunnen zij dan wel van de lijn gebruik maken of alleen na hoge investeringen aan hun oud materieel?

Uitvoering motie Leers.
Dat brengt mij meteen bij de uitvoering van de motie Leers. Dank voor uw brief daarover. De in acht genomen adempauze heeft positief uitgewerkt, zo mogen wij hieruit afleiden. Opnieuw is vastgesteld dat er in principe een grote toekomst ligt voor het spoorvervoer als alternatief voor het vervoer over de weg. Echter het bestaande spoorproduct biedt hiervoor onvoldoende perspectief en aantrekkelijkheid. Daarom bestaat grote behoefte aan flexibiliteit om aan de bestaande dienstverlening moderne en aantrekkelijke dimensies toe te voegen. Vanuit de marktsector zijn diverse ideeën geopperd over nieuwe spoorproducten (o.a. trucks-on train- concept), waarbij het vervoer van lading met kleinere eenheden, al dan niet via automatisch aangestuurde auto´s) centraal staat.
Concreet betekent een en ander wel dat de (bovenbouw van de) Betuwelijn zodanig moet worden aangelegd dat meervoudig gebruik mogelijk blijft.

De minister trekt die conclusie ook. Thans wordt onderzocht of aanpassingen aan het zgn. profiel van vrije ruimte mogelijk zijn. Wij wachten de nadere rapportage daarover af. Wel hebben we nog de volgende vragen i.c. opmerkingen:

de motie Leers vraagt om overleg met de gebruikers/ het bedrijfsleven om te komen tot concrete afspraken over het gebruik van de lijn. We moeten vaststellen dat de overleggen niet tot deze concrete afspraken hebben geleid en het bedrijfsleven nog steeds een afwachtende houding aanneemt. Opnieuw wordt hiermee bewezen dat het besluit om de private financieringsbijdrage los te koppelen van de voortgang van het project een slecht besluit was dat zo nooit meer moet gebeuren.

wij blijven het van groot belang vinden dat de Betuwelijn toekomstvast blijft. Het lijkt ons onverstandig de aanlegkwaliteit af te zwakken om gebruikers met ouderwetse technieken en materieel toch te te conveniëren. Liever zien we een extra impuls van de overheid om deze vervoerders te prikkelen zich te moderniseren.

Wij vinden dat binnen de gestelde randvoorwaarden van pve en budget zoveel mogelijk moet worden ingespeeld op de wensen tot het meervoudig gebruik van de Betuwelijn.

wij zijn groot voorstanders van de opzet van een gebruikersplatform voor de Betuweroute om de communicatie tussen Rijk/ exploitant en verladers/ vervoerders actueel te houden.

Kamerlid: Gerd Leers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...