Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten B&W Oosterhout Vergadering 31 oktober 2000

Datum nieuwsfeit: 02-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 31 oktober 2000

Na eerste wijziging geen tekort meer in begroting 2001

Na de eerste wijziging sluit de Oosterhoutse begroting voor het jaar 2001 met een tekort van nul. In de concept-begroting, zoals de raad die zal bespreken in de raadsvergaderingen van 6 en 9 november, is nog sprake van een tekort van

700.000. Als gevolg van een aantal ontwikkelingen is dat tekort nu weggewerkt, zo blijkt uit een voorstel aan de gemeenteraad over de eerste wijziging op de primitieve begroting voor het jaar 2001.

Reden tot al te groot optimisme is er evenwel niet. Zo wijzen b. en w. erop dat toekomstige ontwikkelingen bij het werkvoorzieningschap WAVA in 2001 extra geld gaat kosten dat alleen "pro memorie" geraamd was.

De correcties uit de eerste wijziging houden verband met informatie die na de samenstelling van de primitieve begroting is verkregen of met geconstateerde onjuistheden in de ontwerp-begroting. Overigens zijn de positieve effecten vooral in 2001 merkbaar; voor de jaren na 2001 bedraagt de opbrengst van deze "meevallers" een bedrag dat oploopt van 100.000 in 2002 tot 200.000 in 2005.

Oosterhout haalt in 2001 onder andere voordelen door een hogere opbrengst uit het Fonds Werk en Inkomen ( 323.000), een correctie op het gebied van verhaal en invordering van uitkeringen ( 200.000), een in de begroting "dubbel" opgenomen subsidie voor de isolatie van dorpshuis Den Brink in Den Hout ( 125.000), een te laag geraamde opbrengst van de rioolrechten ( 112.000) en bijstelling van de kapitaallasten voor de herziening van het plan buitengebied ( 4.500). Aan de "min-kant" staat het uitblijven van een bijdrage van het GAK in de kosten van leerlingenvervoer over de schooljaren 1998/1999 en 1999/2000 ( 100.000).

Tijdelijke vergunning voor kinderopvang in gebouw De Brug

Burgemeester en wethouders hebben besloten Stichting Kinderopvang Oosterhout een voorlopige vergunning te verlenen voor het aanbieden van kinderopvang in de voormalige lhno-school De Brug. De vergunning zal ingaan op 1 maart 2001 en een jaar geldig zijn.

SKO krijgt een voorlopige vergunning ontvangen, in afwachting van de definitieve aanpassing van het gebouw en de goedkeuring daarvan door brandweer en GGD. SKO heeft voor een periode van vijf jaar de beschikking gekregen over het gebouw van De Brug. Wanneer na oplevering van het gebouw wordt voldaan aan de adviezen van brandweer en GGD kan de gemeente een definitieve vergunning verlenen voor de resterende periode van maximaal vier jaar.

Momenteel wordt door SKO de verbouwing voorbereid om de kinderopvang en buitenschoolse opvang uit te kunnen breiden. Bij voldoende behoefte zal men hier ook 24 uurs- en weekendopvang gaan realiseren.

Meetnet voor grondwaterinfiltratie wordt uitgebreid

Het college van b. en w. heeft besloten tot het uitbreiden van het meetnet voor grondwater en het opzetten van een meetnet voor infiltratie.

Het uitbreiden van het meetnet voor grondwater is nodig om inzicht te krijgen in de manier waarop het water door de bodem wordt afgevoerd. Dat inzicht moet op zijn beurt weer de basis vormen voor een door de gemeente op te stellen plan voor waterbeheer in de stad. Het infiltratiemeetnet moet aangeven waar in Oosterhout de beste kansen bestaan voor infiltratie van regenwater. Dit beeld is nodig om in de toekomst waterhuishouding en inrichting van woonwijken op elkaar af te stemmen.

Met de aanschaf van een dergelijk systeem is een bedrag van maximaal 75.000 gemoeid. Hiermee is in het investeringsprogramma rekening gehouden.

Oosterhout maakt bezwaar tegen "geluidhinderlijst" voor Dorst

Het college van b. en w. gaat de minister van Milieu verzoeken vijf woningen aan de Parallelweg te Dorst alsnog op de lijst te plaatsen van woningen waar maatregelen moeten worden getroffen om de gevolgen van geluidhinder tegen te gaan.

De vijf woningen zijn door het Oosterhoutse gemeentebestuur in oktober 1995 bij het ministerie aangemeld voor plaatsing op de zogenaamde "raillijst". Uit een officieel besluit van het departement blijkt nu echter dat deze woningen niet zijn verwerkt in het computerbestand van de raillijstwoningen waarvoor het geluidssaneringsprogramma geldt.

Gloudemans Zonwering mag verhuizen naar De Wijsterd

Het bedrijf Gloudemans, dat momenteel gevestigd is aan de Bredaseweg, heeft van b. en w. toestemming gekregen zich te vestigen in een pand aan de Wetering op bedrijventerrein De Wijsterd. Dit perceel heeft als bestemming "bedrijfsdoeleinden". Bij deze bestemming is detailhandel feitelijk niet toegestaan.

Gloudemans heeft toch toestemming gekregen zich hier te vestigen, omdat de detailhandel in serres, kozijnen, ramen en buitenzonweringen niet kan plaatsvinden in een winkelgebied. Een bedrijventerrein is hiervoor de meest aangewezen plek.

Oosterhout, 2 november 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie