Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B&W Heerenveen wijzigen tarieven afvalinzameling 2001

Datum nieuwsfeit: 02-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Hoofdpagina Cracktate nijs Besluitenlijsten B&W Terug

P E R S B E R I C H T

Heerenveen, 2 november 2000.

Burgemeester en wethouders wijzigen voorstel tarieven afvalinzameling 2001

Burgemeester en wethouders hebben de raad een gewijzigd voorstel voorgelegd over de verhoging van de tarieven voor de afvalinzameling in 2001. Het nieuwe voorstel is om het vaste afvaltarief per huishouden minder te verhogen (een stijging van f 33,-- in plaats van f 77,-- ). Ook wordt voorgesteld het bedrag dat per containerlediging in rekening wordt gebracht, te verhogen en gemiddeld te brengen op f 10,-- (dat was f 7,71). Met die maatregelen worden zowel derving van inkomsten opgevangen (beduidend minder te legen containers), alsmede verhoging van de verwerkingskosten van afval en een belastingverhoging van het rijk.

De nieuwe voorstellen wijken af van de afspraak met de drie Diftar-buurgemeenten Opsterland, Oost- en Weststellingwerf om tot en met volgend jaar de tarieven voor het legen van containers op een gelijk niveau te houden. Daarom had het college aanvankelijk aangekondigd de noodzakelijke tariefsverhoging alleen in het vastrecht te willen verwerken. Tijdens recent overleg met de buurgemeenten is gebleken dat hoewel de standpunten verdeeld zijn, er geen veto zal worden uitgesproken indien Heerenveen tot een verhoging van de variabele tarieven zal overgaan. Daarmee acht het college de weg vrij om het aangepaste voorstel aan de raad voor te leggen.

Het oorspronkelijke voorstel over de tarieven voor de afvalinzameling volgend jaar stuitte op bezwaren bij de gemeenteraad. In meerderheid vond men dat de burger zou worden gestraft voor het succes van het invoeren van Diftar, oftewel de besparing die de burger daarmee heeft bereikt.

Het feit dat er minder containers worden aangeboden in de gemeente, heeft gevolgen voor de inzamelroutes die worden gereden door Fryslân Miljeu. Begin volgend jaar zullen de routes worden aangepast, hetgeen leidt tot een besparing van f 250.000,--. Dat bedrag zal niet bij de gemeente in rekening worden gebracht.

Gaat de gemeenteraad akkoord met het voorstel van burgemeester en wethouders dan worden volgend jaar de tarieven per huishouden/aansluiting voor de inzameling van afval:

vast tarief per aansluiting: f 304,-- ( + f 33,-- t.o.v. 2000), en per lediging:

grijze container groot f 11,37 (was f 9,50)

grijze container klein f 8,38 (was f 7,--)

groene container groot f 8,98 (was f 7,50)

groene container klein f 6,58 (was f 5,50)

hoogbouw vuilniszak f 1,26 (was f 1,05).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie