Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meningen raadfracties over begroting 2001 gemeente Zeist

Datum nieuwsfeit: 03-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zeist


Wat de raadsfracties vinden van de begroting 2001
Vorige week heeft de gemeenteraad op maandag 31 oktober en donderdag 2 november de behandeling van de begroting voor 2001 afgerond. Op deze door het college van B. en W. gepresenteerde begroting is door alle raadsfracties tijdens de algemene beschouwingen gereageerd. De tijdens de raadsvergadering gegeven reacties zijn door de politieke partijen speciaal voor de pagina "Van 't Rond" kort samengevat. De samenvattingen treft u, samen met de "Raad besloot", volgende week aan in een speciale editie van de pagina "Van 't Rond" in de Nieuwsbode van dinsdag 14 november.

Samen werken aan vermindering belasting milieu
Gemeente stimuleert duurzaam (ver)bouwen door particulieren

Eind oktober start in de gemeente Zeist een campagne om het duurzaam bouwen en verbouwen te stimuleren. Dit project is een samenwerkingsverband van de gemeente Zeist, de Milieudienst Zuidoost Utrecht, de Remu, GZO, WMN (en deels het adviesbureau "De Groene Werf").
De campagne houdt voor u als inwoner van Zeist het volgende in: als u een bouwvergunning aanvraagt krijgt u voortaan bij de loketten van de afdeling Vergunningen een map met informatie over duurzaam (ver)bouwen. Vooralsnog wordt informatie gegeven over de bouw van dakkapellen, in de maanden die volgen worden informatiemappen over tal van andere duurzame (ver)bouwthema's samengesteld. Daarnaast wordt in de wachtruimte bij de loketten van de afdeling Vergunningen een doorlopende videopresentatie over dit onderwerp getoond. Tenslotte wordt u verzocht om naast het aanvraagformulier een duurzaamheidlijst in te vullen. De gemeente hoopt uit de door u verstrekte gegevens inzicht te krijgen op welke wijze en in welke mate u inhoud geeft aan het begrip duurzaamheid bij de (ver)bouw.

Het doel
Duurzaam (ver)bouwen betekent gezond (ver)bouwen. Uiteraard is dit voor de mens van groot belang. Hetzelfde geldt voor het milieu. We hebben het dan immers over onze leefomgeving, m.a.w. de ruimten waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Door te kiezen voor verantwoorde bouwmaterialen en er een andere wijze van werken op na te houden, wordt het milieu minder te belast. Meer dan voorheen het geval was, moet voorkomen worden dat bij de productie van bouwmaterialen en energie onnodige negatieve effecten voor mens en milieu optreden. U moet daarbij denken aan de uitstoot van schadelijke stoffen, de aantasting van het landschap en het verdwijnen van oerbossen en regenwouden. Tenslotte moeten we ons er goed van bewust zijn, dat de grondstoffen, materialen en energie, die nodig zijn voor het bouwen, niet onuitputtelijk zijn. Redenen te over om te kiezen voor duurzaamheid bij bouw en verbouw.

Bewust maken
De campagne moet u als particulier laten zien dat u wat betreft het gebruik van materiaal, de verwerking van het materiaal en de afvoer van bouwafval de keuze hebt voor een milieuvriendelijke aanpak van (ver)bouwklussen. Een keuze, die op basis van aanbevelingen en regelgeving door de overheid steeds vaker wordt gemaakt in de "grote bouw". In 1995 nog werd door de gemeente Zeist samen met projectontwikkelaars, bouwers, energiebedrijven en woningbouwverenigingen een convenant "duurzaam bouwen" ondertekend. Dit convenant, een soort overeenkomst, heeft het duurzaam bouwen bij grote projecten een impuls gegeven. Inmiddels wordt overigens gewerkt aan een actualisatie van deze overeenkomst. In de wetenschap dat "vele kleintjes samen één grote zijn" is het nu de beurt aan particulieren om een bijdrage te leveren aan een duurzamer leefomgeving.

De winst
Investeren in duurzaam bouwen is niet alleen investeren in een beter milieu. Het is ook investeren in een gezonde woonomgeving en een groter woongerief. Het gebruik van "eerlijke" materialen en het nemen van energie- en waterbesparende maatregelen mag dan soms wat duurder lijken, op den duur is het een investering die zichzelf terugverdient. De winst is op dat moment een dubbele: uzélf én het milieu (wat tenslotte ons allemaal aangaat) zijn erbij gebaat.

Wat te doen
Als u gaat (ver)bouwen, of u dat nu zelf doet of uitbesteedt aan een aannemer, moet materiaal worden ingekocht. Dat kan zijn bij een groothandel, bouwmarkt of speciaalzaak. Naast de tot nu toe gangbare materialen hebben deze leveranciers nu meestal ook duurzame alternatieven in hun assortiment. Mocht u ze niet direct in een zaak aantreffen, vraag er dan eerst naar. In het geval dat een bedrijf of winkel ze niet kan leveren, informeer dan eens bij een ander. Hebt u het door u gekozen duurzame materiaal, dan gaat u of uw aannemer ermee aan de slag. Ook hierbij komt het begrip duurzaamheid om de hoek kijken. Bijvoorbeeld: hoe wordt het materiaal verwerkt, welke producten kunt u het best gebruiken voor de afwerking en (voor het geval dat nodig is) hoe beschermen u of de medewerkers van uw aannemer zichzelf tijdens het werk. Tenslotte moeten materiaalresten, sloopafval en puin op een duurzame wijze (dus in ieder geval gescheiden!) worden afgevoerd naar het afvalstoffendepot.

Actie Wooncomfort
De actie "duurzaam (ver)bouwen staat niet geheel op zichzelf. Naast deze actie loopt op dit moment ook de actie "wooncomfort", een actie van de gezamenlijke nutsbedrijven (Remu, GZO), Novem en Planbuilding in samenwerking met de Milieudienst Zuidoost Utrecht. "Wooncomfort" stelt particulieren van woningen, die voor 1985 zijn gebouwd, in de gelegenheid energiebesparende maatregelen te treffen aan en in hun woning. Voor een gedeelte van de investering (de gemaakte kosten) is subsidie beschikbaar. Doel van dit project is te komen tot een jaarlijkse besparing op het gasverbruik van circa 240.000 M3, in combinatie van een groter woongerief. Op 30 oktober jl. was bij GZO een informatieavond over de actie Wooncomfort. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Milieudienst Zuidoost Utrecht, telefoon: 030.6999500.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie