Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College B&W Utrecht geeft parkeernota vrij voor inspraak

Datum nieuwsfeit: 03-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Utrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

'Stilstaan bij bereikbaarheid & leefbaarheid'

College geeft parkeernota vrij voor inspraak

Het college van Burgemeester en wethouders heeft de concept-parkeernota 'Stilstaan bij bereikbaarheid & leefbaarheid' vrijgegeven voor inspraak. In deze parkeernota staan de lijnen waarlangs de komende jaren de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad in het parkeerbeleid worden vertaald. Na vaststelling van het Pakket Bereikbaarheid, de OV Contourennota, het HOV-netwerk, de nota Duurzaam Veilig en de Fietsnota vormt de parkeernota de afronding van het door het huidige college in de afgelopen 2,5 jaar gevoerde verkeer- en vervoersbeleid.

Het parkeerbeleid van de gemeente Utrecht richt zich de komende jaren op het beperken van het aantal straatparkeerplaatsen in de Utrechtse binnenstad. In totaal zullen ruim 1000 straatparkeerplaatsen in de binnenstad worden opgeheven en vervangen door garageplaatsen in (ondergrondse) parkeergarages aan de rand van de binnenstad. Hierbij wordt gedacht aan extra parkeergelegenheid in het UCP-gebied, de garages Grifthoek, Lucasbolwerk en Lepelenburg aan de oostzijde van de stad en de museumgarage aan de zuidzijde van de stad (Delaterrein).

De vergunninghouders in de binnenstad krijgen een alternatief aangeboden. In de nota wordt de voorkeur uitgesproken om de huidige vier rayons samen te voegen tot één binnenstadsrayon waar ook de parkeergarages deel van uit maken. De vergunninghouders kunnen dan, tegen dezelfde kosten, kiezen waar ze hun auto parkeren; op straat of in één van de garages. De parkeerplaatsen op straat worden pas opgeheven als de garages zijn gebouwd.

Om de straatparkeerplaatsen in de binnenstad die over blijven zo efficiënt mogelijk te gebruiken worden de parkeerplaatsen die nu uitsluitend voor vergunninghouders zijn gereserveerd, in de toekomst omgezet naar parkeerplaatsen met dubbelgebruik. Dat wil zeggen dat naast vergunninghouders er ook kortparkeerders mogen parkeren.

Tarieven

In de tariefopbouw zijn verschillende tarieven voor de binnenstad, de schil daar omheen en de rand van de stad voorzien. In de binnenstad worden de tarieven het hoogst omdat daar de ruimte het meest schaars is. De tarieven aan de rand van de stad in de transferia worden het laagst.

Het college stelt voor met deze tariefstructuur akkoord te gaan.

In de concept-Parkeernota wordt gesproken over uitbreiding van het betaald parkeren op koopzondagen en in de nacht en over de hoogte van de tarieven. Deze voorstellen zijn niet overgenomen door burgemeester en wethouders. B&W hebben besloten dat in deze raadsperiode geen uitbreiding van de tijden waarop betaald moet worden voor het parkeren, zal plaatsvinden.

Over de hoogte van de tarieven doet het college thans geen voorstellen maar koppelt eventuele toekomstige tariefsverhogingen mede aan het realiseren van extra parkeergarages in de stad.

Nu de parkeernota door het college is vrijgegeven, wordt een inspraaktraject met belanghebbenden opgestart. Er wordt overlegd met vertegenwoordigers van bedrijfsleven (winkeliers en overig), bewoners(groepen) en maatschappelijke organisaties. Na de inspraak wordt in de loop van 2001 een definitief voorstel opgesteld waarin alle reacties worden verwerkt.

Utrecht, 2 november 2000

pb106.AE

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie