Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenten laten Osteoporose-pati‰nten vallen

Datum nieuwsfeit: 03-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT

Utrecht, 3 november 2000

GEMEENTEN LATEN OSTEOPOROSE-PATIËNTEN VALLEN

Van de 514 Nederlandse gemeenten heeft 65% geen beleid of plan geïmplementeerd om het risico op vallen (van met name ouderen) op straat te verminderen of tot een minimum te beperken. Valpartijen worden vooral veroorzaakt door scheve stoeptegels, losliggende putdeksels, gaten, kuilen en verzakkingen in de weg enz.. Vooral grotere gemeenten (> 50.000 inwoners) scoren bijzonder slecht: ze hebben geen enkel plan of beleid geactiveerd voor valpreventie. Kleine gemeenten (minder dan 20.000 inwoners) daarentegen besteden relatief wel meer aandacht aan valpreventie-plannen. Deze aandacht wordt echter niet ingegeven door zorg voor de ingezetenen. Ze stoelt op het willen voorkomen van steeds hogere claims van burgers die vaak de financiële spankracht van de kleine gemeenten op de proef stellen.

Deze onderzoekgegevens worden volgende week in Utrecht gepresenteerd door de Osteoporose Stichting bij de start van de Osteoporoseweek.

Osteoporose is een aandoening van het skelet die wordt gekarakteriseerd door een lage botmineraaldichtheid. Ook manifesteert zich een verlies van de structuur van het bot. Het resultaat is een grote breekbaarheid van met name heupen, pols en wervels. Ongeveer 90% van de fracturen bij ouderen wordt veroorzaakt door een val. In de fractuurpreventie neemt valpreventie een belangrijke plaats in. Ofwel: fractuurpreventie is valpreventie en omgekeerd. Eerder heeft de Gezondheidsraad becijferd dat de behandeling van patiënten met heup- en wervelfracturen nu jaarlijks meer dan 700 miljoen gulden vergt. Nederland behoort binnen Europa tot de landen waar de komende jaren de grootste toename van de osteoporotische ziektelast (met name heup- en wervelfracturen) wordt geregistreerd. Door de 'grijze golf' verdubbelt in Nederland in de komende 40 à 50 jaar het aantal patiënten met osteoporotische fracturen tot ruim 1,5 miljoen personen. Het eindresultaat is dat er ook tweemaal zoveel ziekenhuisbedden (inclusief medewerkers) voor patiënten met heup- en wervelfracturen nodig zijn. Anno 2000 valt ongeveer éénderde van alle ouderen boven de 65 jaar tenminste één keer per jaar en éénzesde valt vaker dan één keer. Plm. 10 % van de valincidenten leidt tot letsel, 5-6% fracturen en 1-3% heupfracturen.

Jaarlijks worden, aldus de Stichting Consument en Veiligheid, in Nederland 58.000 mensen van 55 jaar en ouder op een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis behandeld voor een fractuur na een ongeval thuis of buitenshuis. Van deze ongevallen is 13 procent een verkeersongeval en 87 procent een ongeval in de privésfeer waar geen andere verkeersdeelnemer bij was betrokken. Van de privé-ongevallen vindt ongeveer de helft buitenshuis plaats. Valpartijen tengevolge van slecht onderhouden straten, trottoirs en onvoldoende verlichting zijn hiervan de belangrijkste oorzaak.

Gemeenten kunnen in de dagelijkse praktijk een belangrijke preventieve rol spelen om heup- en wervelfracturen te voorkomen. In de afgelopen weken heeft de Osteoporose Stichting, door middel van een enquête, in kaart laten brengen welke kennis binnen de lokale overheid beschikbaar is om het aantal botbreuken o.a. door een valpreventieplan drastisch te verminderen. De belangrijkste conclusies:

Van de zeer grote gemeenten: meer dan 100.000 inwoners:
* 88% is bekend met het verhoogde risico op botbreuken dat 50 plussers lopen als zij komen te vallen.
* 88% registreert "nogal eens" tot "vaak' meldingen van bezorgde burgers over scheve stoeptegels, losliggende putdeksels, gaten, kuilen en verzakkingen in de weg en dergelijke en 12% zegt "zelden" meldingen te ontvangen.
* 63% heeft geen plan in uitvoering om het risico op vallen op straat te verminderen of tot een minimum te beperken.
Van de grote gemeenten: 50.000 - 100.000 inwoners:
* 100% is bekend met het verhoogde risico op botbreuken dat 50 plussers lopen als zij komen te vallen.
* 78% heeft "nogal eens" tot "vaak" meldingen van bezorgde burgers over scheve stoeptegels, putdeksels, gaten, kuilen en verzakkingen in de weg en dergelijke en maar liefst 22% "weet niet" of er klachten daarover binnenkomen.
* Geen van deze gemeenten heeft een plan in uitvoering om het risico op vallen buiten op straat te verminderen of tot een minimum te beperken.
Van de middelgrote gemeenten: 20.000 - 50.000 inwoners:
* 87% is bekend met het verhoogde risico op botbreuken dat 50 plussers lopen als zij komen te vallen.
* 83% heeft "nogal eens tot "vaak" meldingen van bezorgde burgers over scheve stoeptegels, putdeksels, gaten, kuilen en verzakkingen in de weg en dergelijke; ongeveer 13% zegt "zelden" meldingen te ontvangen en 4% "weet niet" of daarover klachten binnenkomen.
* 65% heeft geen plan in uitvoering om het risico op vallen buiten op straat te verminderen of tot een minimum te beperken.
Van de kleine gemeenten: 10.000-20.000 inwoners:

* 96% is bekend met het verhoogde risico op botbreuken dat 50 plussers lopen als zij komen te vallen.
* 54% heeft "nogal eens" tot "vaak" meldingen van meldingen van bezorgde burgers over scheve stoeptegels, putdeksels, gaten, kuilen en verzakkingen in de weg en dergelijke; 36% zegt "zelden" meldingen te ontvangen 10% "weet niet" of daarover klachten binnenkomen.
* 54% heeft geen plan in uitvoering om het risico op vallen buiten op straat te verminderen of tot een minimum te beperken.
Ook voor de huisarts betekent ' de stille epidemie' een toename van de werkdruk. Van de huisartsen zegt 20% op de hoogte te zijn van alle valincidenten van ouderen, meestal valincidenten met letsel, ("ijsberg-fenomeen"). In de "gemiddelde" huisartspraktijk betekent dit:
* ± 200 valincidenten bij 120 ouderen, waarvan ca. 40 bekend
* Aantal fracturen: 10-12

* Aantal heupfracturen: 2-6

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie