Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanvullende schriftelijke vragen Oosterkade door SP

Datum nieuwsfeit: 03-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Socialistische Partij afdeling Utrecht

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Utrecht, 3 november 2000
Betreft: aanvullende schriftelijke vragen Oosterkade 6-7-8 (3)

van mr R.F. Ruers

Zoals o.a. uit het taxatierapport van makelaar Blom van 18 maart 1996 blijkt was er in het oude pand Oosterkade 6-7-8 voorafgaande aan de renovatie, die in 1998 plaats-vond, veel asbesthoudend materiaal aanwezig. Het taxatierapport maakt melding van 500 m2 asbestdakplaten en begrootte de kosten van het verwijderen en afvoeren ervan op f 30.000,--.

Onlangs bereikte de SP echter het bericht dat de bouwvakkers die de asbestplaten daadwerkelijk hebben verwijderd, deze werkzaamheden verricht zouden hebben zonder de wettelijke voorgeschreven veiligheidsmaatregelen i.v.m. het gevaar van asbest.

Dat brengt mij tot de volgende vragen:


1. Is het juist dat bij de verwijdering van de 500 m2 asbestplaten in het pand Ooster-kade de bouwvakkers hebben moeten werken zonder de wettelijk voorgeschreven bescherming?


2. Heeft de gemeente een sloopvergunning voor het pand Oosterkade 6-7-8 verleend?
Zo ja, aan wie en op welke datum?


3. Is in deze vergunning, of separaat, ook aandacht besteed aan de asbestverwijde-ring?
Zo ja, welke bijzondere voorwaarden en/of eisen zijn daarbij gehanteerd?


4. Heeft de gemeente gecontroleerd of er bij de asbestverwijdering daadwerkelijk gewerkt is volgens de wettelijke voorschriften?


5. Welke wettelijk voorgeschreven DTA'er (Deskundig Toezichthouder Asbestverwij-dering) heeft toezicht gehouden bij de verwijderingswerkzaamheden?


6. Heeft de betrokken aannemer na de verwijdering van het asbestmateriaal daarvan melding gemaakt aan de gemeente?


7. Bent u bereid de kwestie rondom deze asbestverwijdering grondig te laten onder-zoeken en bij gebleken overtreding van de wet maatregelen te nemen tegen de wetsovertreders en zonodig aangifte te doen bij het OM?

Top

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie