Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Cursus: Het Boeddhisme in China

Datum nieuwsfeit: 04-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CHINESE FILOSOFIE (3), zaterdag 4 november 2000

Het Boeddhisme in China. Op zoek naar het verlossend Inzicht. In China wordt het boeddhisme doorgaans aangeduid met de term fa, 'de methode'. Dat woordgebruik is heel doeltreffend. Het maakt duidelijk dat het boeddhisme niet een abstract wijsgerig systeem is, gebaseerd op rationeel denken, maar een verlossingsleer, gericht op het bereiken van een toestand van totale onthechting, die aangeduid wordt met termen als Verlichting, Ik-loosheid, Leegte, en Nirvâna of Uitblussing. Die toestand wordt teweeggebracht door een verlossend inzicht, in combinatie met een rigoureus programma van geestelijke oefeningen. Al deze kernbegrippen zijn in de diverse richtingen binnen het Chinese boeddhisme op verschillende manieren gedefinieerd, in een veelheid van 'scholen'; in de loop der eeuwen ontwikkelden zich typisch Chinese heilsleren, culminerend in de unieke 'methodiek' van het chan (Japan 'zen') of meditatie-boeddhisme. In de colleges zal vooral aandacht worden besteed aan die verschillende benaderingen.

Aanbevolen literatuur (ter algemene oriëntatie)

* Bechert, Heinz & R. Gombrich (ed.), Der Buddhismus in Geschichte und Gegenwart, München, 1989: in het bijzonder hoofdstuk 8 (pp. 215-251; over China, door Erik Zürcher) en hoofdstuk 9 (pp. 252-293; over Japan, door Robert K. Heinemann).

* Chen, K.S. Kenneth, Buddhism in China, Princeton, 1964.
* de Bary, Theodore Wm. (ed.), The Buddhist Tradition in India, China and Japan, New York, 1972.

* Luk, Charles, The Secrets of Chinese Meditation, London, 1964.
* Yampolski, Philip, The Platform Sutra of the Sixth Patriarch, New York, 1967.
Prof. Dr. E. Zürcher (1928) studeerde Sinologie en Boeddhologie in Leiden en Parijs (1947-1953). Specialisatie: Chinese religies. In het bijzonder het Chinese Boeddhisme en Chinese reacties op het Christendom en vroege relaties tussen China en de buitenwereld. Erik Zürcher was hoogleraar in de geschiedenis van Oost-Azië aan de Rijksuniversiteit Leiden (1962-1993) en directeur van het Sinologisch Instituut aldaar (1975-1990).

Oplossing en Verlossing: religiositeit in Japan
Religiositeit in Japan heeft vele uitingsvormen. Het bevat een aantal 'constanten' die sinds de oudste tijden in het gedachteleven hebben bestaan: de afkeer van verontreiniging, de nauwe relatie met de voorouders en het geloof in de bergen als plaatsen van bovennatuurlijke kracht. Vanuit die basis zal eerst besproken worden hoe diverse bewegingen de mens oplossingen boden voor zijn existentiële vragen en noden. Hierbij komen vooral de Shingon traditie, het Kannon devotionalisme en de nieuwe religies aan de orde. Vervolgens zal besproken worden hoe de lange intellectuele traditie van de reflectie op het boeddhistische verlichtingsideaal zich ontwikkelde en hoe deze in relatie stond met de maatschappij en de mensen. Tot slot zal ter sprake komen hoe deze oplossingen en speculatie over verlossing in de moderne tijd deel van het geestelijk leven vormen.

Aanbevolen literatuur

* Kakuban Shõnin, The life and works of Kõgyõ Daishi, Tokyo 1992.
* van Kooy, K. R. & van der Veere, H. (ed.), Function and Meaning in Buddhist Art, Gonda Indological

* Series III, Egbert Forsten, Groningen 1995.

* Teeuwen, M. , 'Nakatomi Harae Kunge: Purification and Enlightenment in Late-Heian Japan', Buddhist Studies I, Iudicium-verlag, München 1998.
* An Investigation into the Thought of Kõgyõ Daishi Kakuban; with a translation of his Gorin kuji myõ himitsushaku, Hotei Publishing, Leiden 2000.

Dr. H. van der Veere studeerde Sanskriet, Tibetaans, Chinees en Japan aan de Rijks Universiteit Leiden en is gespecialiseerd in Aziatische religie en boeddhisme. Vanaf 1985 is hij aangesteld aan dezelfde universiteit om Japans en Japanse religie te doceren. Vanaf 1986 heeft hij zich vooral toegelegd op het denken van het esoterisch boeddhisme van de Japanse Shingon school. Na een verblijf van enkele jaren in Japan, waarvan twee jaar als onderzoeker aan de Taisho universiteit, is hij in 1998 gepromoveerd op een studie over het denken van de Shingon prelaat Kakuban (1095-1144). Naast deze academische studies is hij volledig geïnitieerd als Shingon priester en heeft jarenlang ervaring opgedaan als leider van pelgrimages op Shikodu.

Algemene gegevens:

1) CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE IN VERSCHEIDENHEID" van de Stichting filosofie Oost - West

2) FOW is een landelijke organisatie: Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.

3) Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
4) Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in UTRECHT.
5) Tijd van 10.00 - 16.30 uur; toegang f 50,- per dag (voor 2001 f 75,- per dag) aan de zalen te voldoen.

6) Data voor 2000 zijn de zaterdagen 4 november, 25 november en voor 2001: 19 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april, 12 mei, 15 september, 6 oktober, 10 november en 15 december.

7) Folder en inschrijven bij Filosofie Oost - West, Oude Rijksstraatweg 9, 7391 MA Twello of e-mail info@filosofie-oostwest.nl
8) Website: www.filosofie-oostwest.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie