Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport mensenrechtenschendingen in Siri (Molukken)

Datum nieuwsfeit: 06-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Verzonden: zondag 5 november 2000 23:13

Onderwerp: Rapport misdaden en verzoek uit de Molukken (Dorp Siri Sori Amalatu)
Capelle aan den IJssel, 5 november 2000.

L.S.,

Afgelopen vrijdag wij een fax ontvangen vanuit Ambon met het verzoek dit in Nederland en overal in de wereld te verspreiden. De bovengenoemde fax wordt u als bijlage toegestuurd en welke een Nederlandse vertaling is van het orgineel. Indien u het orgineel toegestuurd wilt krijgen, neem dan contact op met:

Informatiecentrum "Maluku Tabakar"

Tel : 010 - 4422829
Fax : 010 - 4422839
Email : MalukuTabakar1@hetnet.nlVERTALING
Brief van het bestuur van het dorp SIRI SORI AMALATU (SAPARUA) per fax ontvangen op 3 november 2000
Informatiecentrum Maluku Tabakar

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II MALUKU TENGAH
WILAYAH KECAMATAN SAPARUA
DESA SIRI SORI AMALATU

Siri Sori Amalatu, 3 november 2000

Nummer : 330/40
Bijlage :
Pokok : Rapport van misdaden en mensenrechtenschendingen en verzoek om de bouw van de huizen en andere faciliteiten

Aan
De gouverneur als gezagsdrager civiele
noodtoestand op de Molukken,
te Ambon

Geachte heer,

Het dorpsbestuur van Siri Sori Amalatu vindt het noodzakelijk om u te rapporteren over onze ervaringen met betrekking tot de verschillende misdaden en de zware mensenrechtenschendingen, die door groepen moslims zijn gepleegd. Deze groepen moslims zijn vanuit de richting van het dorp Siri Sori Islam gekomen en zijn daarbij geholpen door eenheden van de landmacht van het Indonesische leger,TNI-Angkatan Darat (in deze brief verder aangeduid als geweldveroorzakers) en tot slot treft u ons verzoek aan.
1. De misdaden en de mensenrechtenschendingen die door de geweldveroorzakers zijn gepleegd tegen de bevolking en het dorp Siri Sori Amalatu, zijn duidelijk een hele tijd vooraf gepland en georganiseerd. De voortekenen van dit geweld hebben wij uitgebreid vermeld in onze brief van 10 augustus 2000 onder nummer 330/38. In een bilateraal gesprek met de districtcommandant van de politie en de gouverneur, als gezagsdrager civiele noodtoestand, is dit ook aan de orde gesteld, het advocatenteam van de kerken heeft ons terzijde gestaan bij deze ontmoeting.
2. Vanwege onze ervaringen en die van de andere dorpen, die inmiddels zijn verwoest, hebben wij de gouverneur gevraagd om de bewaking van het dorp Siri Sori Amalatu toe te vertrouwen aan eenheden van de Mobile Brigade van de politie en niet aan de militairen van de landmacht van het Indonesische leger. De gouverneur heeft ons verzoek ingewilligd en ons mondeling beloofd, dat hij onmiddellijk hiertoe opdracht zou geven aan de functionarissen van politie. Gebleken is dat de belofte van de gouverneur niet is nagekomen, want de geweldveroorzakers kunnen overal en in alle vrijheid misdaden en schendingen van de mensenrechten begaan.
3. Nadat wij onze brief bij de eerder genoemde ontmoeting hebben aangeboden, hebben de geweldveroorzakers 6 (zes) keer ons dorp aangevallen:

a. Op 21 september 2000 hebben de geweldveroorzakers met standaard wapens van het leger en politie vanaf de heuvels, het strand en de moskee op goed geluk ons dorp beschoten met raketwerpers en mortieren. Na de beschietingen en de bombardementen hebben de aanvallers de eigendommen van de bewoners beroofd en huizen in brand gestoken. Een overzicht van de aangebrachte schade:
Bezittingen en veestapel zijn geroofd.

1. 140 huizen zijn verbrand;

2. 2 (twee) mensen zijn gedood, namelijk Markus Kesaulya (27 jaar) en Dominggus Tutuhatunewa (28 jaar);

3. 4 (vier) mensen zijn gewond geraakt, namelijk Glen Syauta, Fredi Likliwatil, Simon Saimima en Meksi Hitalilpessy;
4. de bewoners van de verbrande huizen zijn de bossen in gevlucht en vele kinderen kunnen geen onderwijs meer volgen. Nadat dit leed is geschied heeft de gouverneur, als gezagsdrager civiele noodtoestand, en zijn staf een eenheid van de landmacht gestuurd. De bewoners echter hebben de komst van deze eenheid in hun dorp geweigerd vanwege hun slechte ervaring met militairen van de landmacht, die mensen eerder hebben mishandeld en samen met de moslims aanvallen hebben uitgevoerd, met als gevolg de verwoesting van hun dorp. Hun aanwezigheid zou alleen maar last en verdriet teweegbrengen bij de bevolking.

b. Op 7 oktober 2000 heeft het leger de bewoners de opdracht gegeven om met zandzakken verdedigingsbolwerken te maken. Deze zijn later echter door de militairen gebruikt om de bewoners van Siri Sori Amalat aan te vallen.

c. Op 7 en 8 oktober 2000 hebben de geweldveroorzakers zich bij de militairen van de legerpost 403 van de Infanterie aangesloten om vervolgens een aanval uit te voeren op Siri Sori Amalatu. Ons dorp is door de aanvallers beschoten en gebombardeerd met mortieren. Ook dit keer hebben plunderingen plaatsgevonden.

Net als de vorige aanvallen zijn de gevolgen desastreus voor de bewoners: 137 huizen en het kerkgebouw met alle inventaris zijn in vlammen opgegaan en de bewoners zijn van hun bezittingen en vee beroofd. De plunderaars hebben ook 4850 kg rijst en 50 dozen mie, die door het provinciale bestuur aan de bewoners zijn geschonken, meegenomen. Na hun aanval hebben de aanvallers de nacht doorgebracht in het kerkgebouw. De aanvallers en de militairen van de Infanterie 403 hebben met de vrouwen uit Siri Sori Islam, die eten voor de aanvallers hebben gebracht, seksuele handelingen verricht. Als bewijs van deze onreine daad en om de christelijke godsdienst te beledigen en te vernederen hebben ze 7 (zeven) met sperma besmeurde vrouwenonderbroeken in het kerkgebouw achtergelaten.

d. Op 11 oktober 2000 hebben de geweldveroorzakers en in het bijzonder militairen van de landmacht aanvallen uitgevoerd op de vluchtelingen, die naar de bossen zijn gevlucht en in eenvoudig gebouwde onderkomens verblijven. Bij deze aanval is een schoolgebouw voor lager middelbaar onderwijs in brand gestoken en een burger, Markus Sasabone, is door militairen van de landmacht in zijn dijbeen geschoten. De bewoners van Siri Sori Amalau die naar de bossen zijn gevlucht hebben veel last ondervonden van de voortdurende aanvallen van de militairen. Hun in de haast gebouwde onderkomens in de bossen zijn verwoest.

e. Op 23 oktober 2000 hebben de geweldveroorzakers ons dorp aangevallen en met mortieren bestookt. Vijftien (15) huizen en de kerk zijn in brand gestoken.

f. Op 26 oktober 2000 is Siri Sori Amalatu opnieuw beschoten en gebombardeerd.

4. Voordat de militairen van de landmacht in de dorpen Siri Sori Islam en Siri Sori Amalatu werden gestationeerd, hebben de inwoners van Siri Sori Amalatu de aanvallen van de moslims uit Siri Sori Islam, die qua inwonersaantal 5x zo groot is, met gemak weerstaan, zodat er geen slachtoffers zijn gevallen. Met de komst van de eenheden van de landmacht met hun moderne wapens is een ander situatie ontstaan. Bij elke aanval zijn militairen van deze eenheden van de landmacht betrokken, erger nog zij hebben daarbij leiding gegeven. En daarom konden de bewoners van Siri Sori Amalatu deze geweldige overmacht niet tegenhouden.
5. Wij stellen de gouverneur, als gezagsdrager civiele noodtoestand, verantwoordelijk voor de schade die de mensen hebben opgelopen, als gevolg van de aanvallen van de geweldveroorzakers. Eén van de argumenten is dat de gouverneur ondanks ons verzoek, zowel schriftelijk als mondeling, geen poging heeft ondernomen om ons bescherming te bieden. Daarom verzoeken wij de gouverneur om onvoorwaardelijk voorrang te verlenen aan de herbouw van de huizen en andere openbare faciliteiten in het dorp Siri Sori Amalatu.
Tot zover dan ons rapport en verzoek.
Bij voorbaat zeggen wij u dank en ontvang bij deze onze christelijke groet en bede.

Hoogachtend,

Namens het plv. dorpshoofd van Siri Sori Amalatu,
de secretaris,

w.g. Utolseja

In afschrift aan:

1. de president en de vice president van Indonesië,
2. de internationale commissie voor de mensenrechten
3. de nationale commissie voor voor de mensenrechten via de vertegenwoordiging op de Molukken te Ambon
4. de leiding van de Rooms Katholieke Kerk, de Wereldraad van kerken en de besturen van de kerken in en buiten Indonesë.
5. Team van advocaten van de kerken

6. Civiele en militaire functionarissen in de provincie Maluku en Midden Molukken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie