Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Persberichten Gemeente Katwijk

Datum nieuwsfeit: 06-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Katwijk


Persberichten

Voor meer informatie over de onderstaande persberichten kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, telefoon 071-4062488 of 071-4062487.

Per 6 november 2000

* Aanleg "Stedelijk Tapijt". Inrichten 't Waaigat. Totale duur ± één week.

* Vervanging riolering Visserijkade vanaf de ventweg K. Doormanlaan. Totale duur ± twee weken.

* Boring riolering vanaf parkeerterrein Visserijkade naar Haringkade. Duur tot eind november 2000. Daarna aanleg bergbezinkbassin. Let op nieuwe parkeermogelijkheid en omleidingen!

* Aanleg rotonde Zeeweg-Kon. Julianalaan.Totale duur tot ongeveer half december. Zeeweg-west in beide rijrichtingen afgesloten en Kon. Julianalaan-noord alleen toegankelijk vanaf Zeeweg-oost (deze fase duurt nog ca. twee weken). Let op omleidingsborden!
* Aanleg Westerbaan 1e gedeelte. Werkzaamheden tot april 2001.
* Aanleg rotonde Wassenaarseweg (N441) - Westerbaan. Duur: tot maart 2001.

* Reconstructie en vervangen riolering Wassenaarseweg (nabij kruising Molentuinweg). Let op wegomlegging! Totale duur op de Wassenaarseweg tot 01-12-2000.

* Herstraten Piet Heinlaan (tussen J. Banckertstraat en J. v. Galenstraat). Werkzaamheden duren ca. vier weken.
* Woonrijpmaken "Triangel" Narcisstraat. Totale duur ± zes weken. Fase 1: één week.AANLEG 1E FASE WESTERBAAN EN ROTONDE WASSENAARSEWEG (N441)

Katwijk, 31 oktober 2000. - Enige tijd geleden zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van de 1e fase van de Westerbaan en de aansluiting daarvan op de Wassenaarseweg (N441), nabij de Kooltuinweg. In dit persbericht vindt u meer informatie over dit project.

Westerbaan
De Westerbaan wordt de derde ontsluitingsweg van Katwijk en de belangrijkste ontsluitingsweg van de woonwijk Zanderij-Westerbaan. In deze eerste fase wordt het gedeelte tussen het nu in aanbouw zijnde wijkgedeelte en de Wassenaarseweg aangelegd.
In de Zanderij loopt het tracé van de Westerbaan vrijwel parallel aan de Cantineweg. Bij de toegang naar het Drinkwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) kruist de weg de huidige Cantineweg en loopt door het voormalige dierenparkje naar de Wassenaarseweg.
Op de plaats waar de toegang van DZH en de eerste zijweg naar de woonwijk Zanderij wordt aangesloten op de Westerbaan komt een rotonde. Ook bij de tweede zijweg naar de woonwijk wordt een rotonde aangelegd. Langs de westzijde van het tracé tussen DZH en de Wassenaarseweg wordt, aansluitend op de Cantineweg, een fietspad aangelegd. Het huidige pad langs het voormalige dierenparkje vervalt. De Westerbaan wordt in deze fase aangelegd tot aan de tweede zijweg. Na de aanleg van deze fase gaat in eerste instantie alleen het bouwverkeer van de woonwijk hiervan gebruik maken. Dit bouwverkeer gaat dan niet meer via de Koningin Julianalaan.

Kwelscherm
Vooruitlopend op de aanleg van de Westerbaan is een zogenaamd kwelscherm aangebracht langs het talud van de Cantineweg. Dit kwelscherm moet er voor zorgen dat het uit de duinen naar de lager gelegen Zanderij stromende grondwater wordt gereguleerd. Het kwelscherm bestaat uit een stalen damwand met een drainageleiding aan de duinenzijde. Deze drainageleiding voert overtollig grondwater via een nieuw te graven sloot af naar de Zandsloot. Zo kan aan de zijde van de duinen het oorspronkelijke grondwaterpeil hetzelfde blijven, maar zakt het grondwaterpeil in de Zanderij. Dat is nodig voor een goede drooglegging van de woningen en een stabiele fundering van de wegen.

Rotonde Wassenaarseweg (N441)
De aansluiting van de Westerbaan op de provinciale weg vindt plaats in de vorm van een door de provincie ontworpen rotonde. De Kooltuinweg sluit na een geringe omlegging eveneens op de rotonde aan.

Planning
De werkzaamheden in deze fase duren naar verwachting tot in het tweede kwartaal van 2001. De volgende fase, het tracé tot aan de derde zijweg naar de Zanderij, staat gepland voor uitvoering in 2001/2002. De uiteindelijk beoogde voortzetting van de Westerbaan naar de Meeuwenlaan is voorzien in 2005. Vooralsnog heeft de provincie voor dit laatste tracé nog geen toestemming gegeven.

Kosten
De totale kosten van het gehele project zijn geraamd op circa f. 20 miljoen. Hierin zijn begrepen de kosten van de geluidswal, twee ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers en voetgangers, het kwelscherm en overige benodigde werkzaamheden. Tweederde van de kosten is voor rekening van de gemeente Katwijk. De projectontwikkelaar van de woonwijk, Campri Vastgoed B.V., draagt eenderde van de kosten.

Verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering
In verband met de werkzaamheden worden binnenkort enkele verkeersmaatregelen van kracht.

Autoverkeer
Door de rotonde in de Wassenaarseweg gefaseerd uit te voeren kan het verkeer op deze weg, zij het met enige hinder, doorgang blijven vinden.

De Kooltuinweg wordt in de loop van het werk tijdelijk afgesloten. De afsluiting zal worden aangegeven aan de zijde van de Wassenaarseweg en aan de andere zijde bij het viaduct over de N206. Vanaf de Voorschoterweg in de gemeente Valkenburg wordt een route aangeven via de Torenvlietslaan naar de Kooltuinweg. Daarbij wordt vermeld dat de betreffende huisnummers aan het afgesloten gedeelte van de Kooltuinweg vanaf die zijde bereikbaar zijn.

De Cantineweg blijft (voor bestemmingsverkeer) alleen toegankelijk vanaf de Koningin Julianalaan.
Tractoren die de Cantineweg gebruiken als doorgaande route moeten vanaf de Wassenaarseweg rijden via de provinciale weg N206, de Molentuinweg en de Rijnstraat. Omdat het linksaf slaan de Rijnstraat in niet toegestaan is, moet men eerst doorrijden tot het veilingterrein en daar keren.

(Brom)fietsverkeer
Dit blijft gedurende het gehele werk mogelijk langs de oostzijde van de Wassenaarseweg (N441). Om (brom)fietsers zoveel mogelijk buiten het werkterrein (Cantineweg, oversteek Wassenaarseweg en Kooltuinweg) te houden, worden deze tijdens de gehele duur van het werk omgeleid.

De huidige oversteekplaats over de Wassenaarseweg (N441) van en naar de Cantineweg komt te vervallen.
(Brom)fietsers vanuit Wassenaar moeten de N206 oversteken en worden naar Katwijk/Noordwijk verder verwezen via de Hyacinthstraat en de tunnel bij de Molentuinweg. Fietsers richting Leiden kunnen gebruik maken van het fietspad aan de oostzijde van de N206. Bromfietsers richting Leiden worden verwezen via de Asterstraat naar de Valkenburgseweg.

(Brom)fietsers vanuit Katwijk/Noordwijk worden verwezen door de tunnel bij de Molentuinweg. Daar worden fietsers richting Leiden geleid via de Hyacinthstraat en het fietspad langs de oostzijde van de N206. Bromfietsers richting Leiden kunnen hun weg vervolgen via de Valkenburgseweg.Bomenkap voor ecologisch groenbeheer Roversbrugpark

In het ´Roversbrugpark´ kapt de afdeling Groenvoorziening in de week van 30 oktober 2000 een aantal bomen. In het gebied dat grenst aan de Blekerij en het uitwateringskanaal startte de gemeente afgelopen voorjaar met ecologisch groenbeheer. De kapvergunning is hiervoor aangevraagd en inmiddels verleend.

Door het snoeien en kappen van bomen in het parkgebied valt er tussen de planten en struiken meer licht. Hierdoor kunnen inheemse planten en dieren zich vrijuit ontwikkelen en ontstaat er een gevarieerde kruiden- en plantenlaag. Al eerder dit jaar zijn hiervoor struiken gesnoeid en verwijderd en is een kruidenmengsel ingezaaid.Inspraakprocedure gestart voor het bestemmingsplan Dakopbouwen

Vanaf maandag 30 oktober tot en met maandag 27 november 2000 ligt het voorontwerp van een bestemmingsplan over dakopbouwen ter inzage. Met dit bestemmingsplan wil de gemeente de regels voor dakophogingen (goothoogte / nokhoogte / dakhelling) bijstellen. Dit voorkomt dat er ongewenste nieuwbouwontwikkelingen ontstaan die de karakteristiek of het sfeerbeeld van de straat aantasten.

Het bestemmingsplan geldt voor Katwijk aan Zee, de Hoornespolder, een deel Kon. Julianalaan, een deel Roodborstlaan, een deel Kon. Wilhelminastraat, een stuk van de Nachtegaallaan en een gedeelte van de Sperwerlaan.

Belanghebbenden kunnen vanaf 30 oktober tot en met 27 november 2000 schriftelijke reacties op het plan indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 589, 2220 AN Katwijk ZH. Als u het plan wilt inzien kan dat van 30 oktober tot en met 27 november bij de centrale balie van het gemeentehuis, op werkdagen van 8.00 uur tot 12.30 uur en op donderdagen ook van 13.30 uur tot 19.00 uur. Het plan ligt verder ter inzage in bibliotheken aan de Schelpendam, de Hoorneslaan en de Fresialaan.

De gemeente organiseert op 14 november 2000 om 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis een inspraakavond over het voorontwerpbestemmingsplan. U kunt dan reageren op het plan.De ecocar komt weer langs voor uw klein chemisch afval Van maandag 23 oktober tot en met dinsdag 7 november rijdt de Ecocar op werkdagen door Katwijk om klein chemisch afval te verzamelen. U kunt de Ecocar herkennen aan het kenmerkende geluidssignaal van de wagen. Wij verzoeken u vriendelijk om het klein chemisch afval persoonlijk bij de Ecocar af te geven. U kunt het klein chemisch afval ook afgeven op de Gemeentewerf, Schoolstraat 2. De Gemeentewerf is op werkdagen geopend tussen 7.30 en 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Op zaterdag kunt u terecht van 9.00 tot 12.30 uur.

De Ecocar staat van 16.00 tot 17.00 uur op de volgende locaties:

maandag 23 oktober
dinsdag 24 oktober
woensdag 25 oktober
donderdag 26 oktober
vrijdag 27 oktober
maandag 30 oktober
dinsdag 31 oktober
woensdag 1 november
donderdag 2 november
vrijdag 3 november
maandag 6 november
dinsdag 7 november Van Houtenstraat, ter hoogte van Tripodia Rijnsoever/Bries
Poolster (winkelcentrum)
Andreasplein
E.A. Borgerstraat
winkelcentrum Meeuwenlaan
Gemeentewerf Schoolstraat
Piet Heinlaan - marktterrein
winkelcentrum Bosplein
winkelcentrum Cleijn Duinplein
Achterweg/Kerkstraat
winkelcentrum AsterstraatKandidaten gezocht voor D.F.E. Meerburgprijs
Katwijk, 13 oktober 2000. Het bestuur van de Stichting Herinneringsfonds zoekt kandidaten voor de D.F.E. Meerburgprijs, die in januari 2001 wordt uitgereikt. Deze jaarlijkse geldprijs wordt gebruikt om voor Katwijk belangrijke activiteiten te stimuleren. Personen en instellingen die zich voor culturele-, industriële- of handelsactiviteiten in Katwijk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor de prijs.

Uiterlijk 1 december a.s. moeten de aanvragen zijn ingediend bij de Stichting Herinneringsfonds, t.a.v. de burgemeester van Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk.

De Stichting Herinneringsfonds werd opgericht bij het overlijden van oud-reder D.F.E. Meerburg in 1989. Dirk Meerburg liet een belangrijk geldbedrag na aan de Stichting die jaarlijks de prijs van duizenden guldens toekent. De doelstellingen van de Stichting en de statuten kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat van het college van burgemeester en wethouders, tel.: 4062 485/486.Opnieuw wijzigingen in verkeerssituatie Zeeweg- Koningin Julianalaan. Fase 2 van aanleg rotonde wordt gestart
Katwijk, 10 oktober 2000. - Begin september is aannemer Koop Tjuchem begonnen met de 1e fase van de aanleg van de rotonde op het kruispunt Zeeweg-Koningin Julianalaan. In die fase zijn werkzaamheden uitgevoerd op het noordelijke gedeelte van de Koningin Julianalaan. De weg is gereconstrueerd, de sloot aan de zijde van sporthal Cleijn Duijn is omgelegd en de zogenaamde bypass om de rotonde heen van de Zeeweg-oost naar de Koningin Julianalaan-noord is aangelegd. Onlangs is het nieuwe weggedeelte van een asfaltverharding voorzien.


* Volgens de planning begint in week 42 de tweede fase van de reconstructie. In deze fase wordt het westelijke gedeelte van de Zeeweg gereconstrueerd en het grootste gedeelte van de rotonde zelf aangelegd. Ook nu blijft inkomend en uitgaand verkeer via de oostelijke Zeeweg mogelijk.

* Op vrijdag 13 oktober a.s. wordt de nieuwe bypass van de oostelijke Zeeweg naar de Koningin Julianalaan-noord voor het verkeer opengesteld.

* Op maandag 16 oktober a.s. wordt het wegvak Zeeweg, tussen de Koningin Julianalaan en de Duinoordweg, in beide rijrichtingen voor het verkeer afgesloten. Vanaf die dag is de verkeerscirculatie als volgt:

* Inkomend verkeer vanuit Katwijk a/d Rijn/Leiden/Den Haag is vanaf de oostelijke Zeeweg uitsluitend mogelijk via de nieuwe bypass naar de Koningin Julianalaan-noord;

* Uitgaand verkeer naar Katwijk a/d Rijn/Leiden/Den Haag is uitsluitend mogelijk via de Boslaan en de Koningin Julianalaan-midden naar de oostelijke Zeeweg;
* Uitgaand verkeer naar Noordwijk//Haarlem blijft uitsluitend mogelijk via de Karel Doormanlaan en Industrieweg;
* De parkeergarage van het gemeentehuis is dus ook niet direct vanaf de Zeeweg bereikbaar, maar uitsluitend via de Boslaan en de Koningin Julianalaan-midden. De voorzijde van het gemeentehuis blijft vanuit westelijke richting bereikbaar via de route Zeeweg-Duinoordweg-Nieuwe Duinweg;

* De nieuwe omleidingroutes worden weer met gele borden aangegeven
* Deze verkeerssituatie zal naar verwachting duren tot medio november 2000. Dan begint de laatste fase. Naar verwachting zal het totale werk half december 2000 gereed zijn.Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...