Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Amsterdam wil universiteitsbibliotheek op BG-terrein

Datum nieuwsfeit: 07-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

BG-terrein plannen

College wil universiteitsbibliotheek op BG-terrein

Het college van B&W stemt in met het voorstel om de Universiteitsbibliotheek en de faculteit der Geesteswetenschappen op het Binnengasthuis (BG)-terrein te vestigen. De faculteit kan gehuisvest worden in de huidige gebouwen van de universiteit. Voor de Universiteitsbibliotheek zal nieuwbouw aan het terrein worden toegevoegd.

Het college legt twee varianten aan de gemeenteraad voor. In de ene variant worden de plannen van de universiteit aangegrepen om de (historische) stedenbouwkundige structuur van het gebied te versterken. Ook biedt deze variant de beste mogelijkheden om de monumentale waarden te versterken. De sociale woningbouw zal echter van zijn huidige plek verdwijnen. De gemeente stelt dan als voorwaarde dat evenveel woningen met een zelfde huur terugkomen.

In de andere variant wordt de op het terrein aanwezige sociale woningbouw gehandhaafd. Dit betekent echter sloop van een aantal (voorgedragen) monumenten. Deze variant leidt tot een meer zichtbare ingreep in het stadsbeeld. Voor de universiteit is deze oplossing minder efficiënt voor het functioneren van de bibliotheek.

Het afgelopen jaar is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van inpassing van de faculteit en een vernieuwde Universiteitsbibliotheek op het BG-terrein. Een analyse van de huidige, historisch gegroeide situatie op het terrein en het programma van de universiteit leidde aanvankelijk tot vier modellen.

Naar aanleiding van het uitgebreide maatschappelijk overleg is aanvullend onderzoek gedaan naar eventuele alternatieven elders in de stad. Deze alternatieven bleken er niet te zijn. Zo is onder meer gekeken naar het ABN/AMRO-gebouw aan het Rembrandtplein en het Wibauthuis bij het Rhijnspoorplein.

In nauw overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is onderzocht hoe nieuwbouw op het BG-terrein zich laat inpassen in het Beschermd Stadsgezicht. Dit heeft geleid tot een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden die aan de verdere uitwerking worden gesteld.

Het bouwprogramma van de Universiteit van Amsterdam zal in ieder geval met ongeveer 2000 m² moeten worden teruggebracht. Verder worden er eisen gesteld aan de goot- en bouwhoogte: de nieuwbouw mag vanaf de straat niet zichtbaar zijn. Ook moeten het materiaalgebruik en de gevelstructuur aansluiten op de omringende historische bebouwing.

Met deze nieuwbouwplannen voor het BG-terrein kan een belangrijke cluster van de Universiteit van Amsterdam voor de binnenstad behouden blijven. De Universiteitsbibliotheek kampt met ruimtegebrek en ook zijn de bewaaromstandigheden van de cultuurhistorisch unieke verzamelingen hier en daar erbarmelijk te noemen. De huidige huisvestingssituatie van de bibliotheek en de faculteit brengt bovendien relatief hoge huisvestingskosten met zich mee en beantwoordt niet meer aan de eisen die het huidige onderwijs stelt.

Behandeling in de raadscommissie is op 22 november en 6 december, en in de gemeenteraad op 10 januari.

Paul van Yperen 5523246/
Thio Sian-Lie, Communicatie Binnenstad, 5524555

© gemeente Amsterdam - 7-11-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie