Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VVD: 'Opgelegde boetes aan Schiphol buitensporig hoog'

Datum nieuwsfeit: 07-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
VVD

De opgelegde boetes aan Schiphol zijn buitensporig hoog

Groep: Tweede-Kamerfractie Datum: 7 november 2000

De VVD wil benadrukken dat zij voor een boetesysteem is en dat zij voor een dwangsomsysteem is, maar een boete moet wel echt redelijk zijn en in verhouding met de overtreding.

Jan te Veldhuis heeft in het Algemeen Overleg op 7 november 2000 de volgende hoofdpunten inzake de boetes aan Schiphol naar voren gebracht.


1. De VVD-fractie (Dijkstal en Te Veldhuis) zit volledig op één lijn: de opgelegde boetes cq dwangsommen zijn buitensporig hoog. Dat zeiden we buiten de Kamer. En dat zeg ik nu ín de Kamer. We zeggen nl. wat we vinden. En we vinden wat we zeggen.


2.De VVD wil benadrukken dat zij vóór een boetesysteem is (i.p.v. sluiten banen), en dat zij ook vóór een dwangsomsysteem is (i.p.v. sluiten banen).

- De VVD is zelfs mede-bepleiter voor dit systeem geweest. Sluiting is nl. meestal een véél te zwaar middel en moet een ultimum remedium zijn en blijven.

- Een gedoogsituatie moet worden vermeden, en overtredingen moeten worden bestraft. Niemand staat boven de wet, ook Schiphol niet!
- De VVD wil ook geen klassenjustitie. Niet ten voordele, maar ok niet ten nadele van wie dan ook.


3. De huidige wetgeving stelt echter géén regels voor de hóógte van boetes. Het vaststellen van de hoogte valt onder de discretionaire bevoegdheid van de Minister van Verkeer en Waterstaat. Het opleggen van een boete is een bevoegdheid, maar geen plicht. Per geval/situatie dient de hoogte van de boete te worden vastgesteld. Afhankelijk van de concrete omstandigheden.
De VVD is dus vóór een boetesysteem. Maar bij het opleggen van boetes dient wel een redelijke maatvoering in acht te worden genomen. De VVD vindt dat Minister Netelenbos Schiphol onredelijk hoge boetes heeft opgelegd. De hoogte van de opgelegde boete staat n.o.m. niet in een redelijke verhouding tot de geconstateerde overtredingen. Mede vanwege het volgende.


4. Schiphol mag volgens de PKB uit 1995 maximaal 15.000 woningen binnen de zgn. 35 Ke-zone met geluid belasten. Volgens het later gesloten convenant is dat maximaal 12.000. Er worden in de praktijk echter minder dan 10.000 woningen belast. Dat is dus een zeer goede milieu-prestatie. Het gevoerde beleid van Schiphol zorgt er voor dat ongeveer 15.000 mensen (gemiddeld 3 per huis) minder worden belast dan is toegestaan: een milieuwinst van 33% t.o.v. de PKB. De geconstateerde overtredingen moeten mede in het kader van de totale milieuprestatie van Schiphol worden bezien.


5. Schiphol is een motor van de Nederlandse economie en heeft een mainportfunctie. De internationale reputatie wordt met die hoge boete geschaad. In het buitenland kijkt men tegen deze gang van zaken aan, of Schiphol een volstrekt verkeerd beleid voert. Terwijl het tegendeel het geval is. Er wordt door Schiphol aan de ene kant een milieuwinst van liefst 33% bereikt, terwijl er nu een buitensporig hoge boete wordt opgelegd voor relatief kleine overschrijdingen. Dat lijkt op stank voor dank, en niet fair.


6. Er zijn na de waarschuwing van Minister Netelenbos (20-10-2000) nog een aantal overschrijdingen geweest op 5 meetpunten van: 0,58 Ke, 0,28 Ke, 0,30 Ke; 0,20 Ke; 0,03 Ke in totaal. Dat is gemiddeld ± 0,28 Ke per meetpunt.
Maar er zijn nóóit overschrijdingen geweest in de nachtzone! En nóóit in dichtbevolkt gebied. Er zijn dus geen mensen getroffen door die kleine geluidsoverschrijding!

Een gemiddelde overschrijding van 0,17 Ke op 35 Ke = 0,6% overschrijding van de wettelijke normering. Een dergelijke overschrijding is niet fysiek te horen met mensenoren, en zeker niet te horen door suikerbieten. In dit geval is er sprake van een formele overtreding, maar niet van een materieel probleem. Welk belang van de omwonenden is in dit geval eigenlijk geschaad, zoals bedoeld in Overweging nr. 8 in de aanschrijving van 13-10-2000? De overtreding heeft niet in de bewoonde omgeving plaatsgevonden.


7. De maatvoering is n.o.m. dus onredelijk en onevenwichtig. Ter vergelijk:

- 5 km. met een auto te snel op 50 km. per uur = 10% overschrijding = fl. 110,- boete.

- 0,28 Ke op 35 Ke = 0,8% overschrijding = fl. 500.000,- boete per keer.

- 0,6% normoverschrijding bij maximaal 50 km/uur levert een snelheid op van 50,4 km/uur. Als we daar een boete van fl. 10.000,- of fl. 25.000,- voor zouden gaan opleggen, dan vindt iedereen dat absurd. Zelfs: wie vindt het redelijk om een boete te krijgen van bijv. fl. 10.000,- voor 5 km. te hard (= 10% normoverschrijding) rijden? Dat zou iedereen ook absurd vinden! Is zoiets bij Schiphol dan wél redelijk? En waarom dan?

- Op deze manier wordt er met twee maten gemeten! Rechtsongelijkheid.

8. Bovendien mag de draagkracht geen wezenlijke motivering zijn voor de hoogte van de boete. Dat zou een slecht precedent zijn. Een BMW-rijder behoort dezelfde boete te krijgen als een Opel Astra-rijder. Het gaat immers over de aard van de overtreding, en niet om het inkomen van een overtreder. Als Schiphol in de rode cijfers zou presteren, zou dat dan moeten leiden tot nul of nauwelijks boete?


9. Oproep aan Minister Netelenbos: wees redelijk. Acht de Minister het per saldo, en alles nog eens afwegende, niet veel verstandiger om de exorbitant hoge boete te vervangen door een veel redelijkere sanctie? Gedogen is niet aan de orde. Maar wel een redelijke maatvoering. De VVD heeft geen behoefte aan een macho/macha-benadering. En: toch niet goed om Schiphol te verplichten om over druk Amsterdam te gaan vliegen waar nog wel geluidsruimte was?? Waar zou Minister Netelenbos in zon geval zelf voor kiezen?


10. Is er overigens geen sprake van een stevige selectieve verontwaardiging?!
a)Waarom zou in dit geval de geringe overschrijding van 0,28 Ke niet lichter mogen worden gestraft? Zet deze bestraffing eens af tegen hetvolgende.
Waarom worden er vele andere overtredingen wel geaccepteerd zonder enige boete?!

· Softdrugs = art. 5 (= door de vingers zien).
· Geen korting op uitkering bij overtreding bijstand; vaak art. 5.
· 80% asielzoekers is ongedocumenteerd, Denemarken 32%. Nederland: art. 5.

· Er worden 6000 uitgeprocedeerde asielzoekers gedoogd: art. 5.
· Er worden 50.000-200.000 illegalen gedoogd; die krijgen toch onderwijs, medische zorg, enz: art. 5.

· 2% - 3% is echte vluchteling; volgens het CPB was tot voor kort toch 50% van de verblijfsvergunning voor economische vluchtelingen: art. 5. b) Bij Schiphol: zero tolerance. Bij punt a): multi of maxi tolerance. Waar blijft de logica/consistentie/evenwichtigheid? c) Voor GroenLinks en SP is het vliegtuig de nieuwe milieu-aflaat plus het symbool voor kapitalisme. Van andere partijen is dat echter moeilijker te begrijpen. Overigens gaan velen van hun óók per vliegtuig op vakantie, en niet milieuvriendelijk fietsen in mooi Zeeland of Drenthe.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie