Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Utrecht stimuleert zorgboerderijen

Datum nieuwsfeit: 07-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
07 november 2000

Provincie stimuleert zorgboerderijen

In navolging van andere provincies wil de provincie Utrecht de ontwikkeling van landbouw-zorgcombinaties positief beïnvloeden door op te treden als bruggenbouwer en stimulator. In de eerste fase van oprichting heeft de provincie vanuit het zorgbudget beschikbaar van 300.000 gulden verdeeld over drie jaar. Daarnaast wordt in het kader van plattelandsontwikkeling 80.000 gulden per jaar gereserveerd. De investeringen worden geput uit de gelden die zijn vrijgekomen uit de verkoop van belangen in het energiebedrijf UNA. De uitvoering en financiering is een coproductie van de sector Zorg en Jeugd en de sector Ontwikkeling en Inrichting landelijk gebied. Een zorgboerderij, ook wel een landbouw-zorgcombinatie, is een land- of tuinbouwbedrijf dat naast de agrarische productie een functie heeft voor mensen die om lichamelijke, sociale of psychische redenen (nog) niet kunnen deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt. Deze functie kan op diverse manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld door het bieden van zinvolle dagbesteding, arbeidstraining of een begeleide werkplek. Zorgboerderijen sluiten aan bij de visie van de provincie op de zorgsector, met als trefwoorden activeren, resocialiseren en arbeids(re)integratie. Het provinciale zorgbeleid is gericht op vernieuwing. Bij zorgvernieuwing staat de zorgvrager centraal, wordt zo veel mogelijk zorg op maat geleverd en is zorg zoveel mogelijk verweven met het maatschappelijk leven. Doelgroepen waarop zorgboerderijen zich kunnen richten zijn mensen met een verstandelijke of fysieke functiebeperking, (ex)psychiatrische patiënten, (ex)verslaafden, jeugdigen uit de jeugdzorg, (ex)gedetineerden, (demente) ouderen of overspannen mensen.

Meerwaarde voor de zorgsector
Dagbesteding en begeleid werken op een boerderij blijken grote therapeutische waarde te hebben. Actief en doelgericht bezig zijn op een zorgboerderij geeft structuur en regelmaat en bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel en het gevoel nuttig te zijn. Een leer-werkplek op een zorgboerderij kan ook een opstapje zijn naar verdergaande maatschappelijke integratie in de vorm van een betaalde baan in de agrarische sector.

Meerwaarde voor de landbouwsector
Vanuit het perspectief van de landbouw wordt het aanbieden van mogelijkheden voor bijvoorbeeld dagbesteding als een interessante mogelijkheid gezien voor verbreding van de bedrijfsvoering. Zorglandbouw speelt in op een maatschappelijke vraag en kan voor sommige boeren een alternatief zijn voor intensivering en schaalvergroting.

Kwaliteit is de basis
Het Steunpunt landbouw en Zorg heeft het initiatief opgepakt om een kwaliteitssysteem voor landbouw-zorgcombinaties te ontwikkelen. Het doel is te komen tot een uniform kwaliteitssysteem. Met dit systeem wil men bereiken dat zorginstellingen en landbouw-zorgbedrijven gestructureerd kunnen werken aan kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. De provincie Utrecht draagt 25.000 gulden bij aan de ontwikkeling van dit landelijk kwaliteitssysteem.

Andere projecten
Met de provinciale gelden die zijn vrijgekomen uit de verkoop van UNA worden naast de zorgboerderijen nog meer projecten gesteund. Een kleine greep hieruit zijn de volgende projecten.

De Sprong
De provincie stelt 310.000 gulden beschikbaar voor de uitbreiding van werkplaatsen van De Sprong. De Sprong is een school voor speciaal voortgezet onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen.
Omdat de school zich in de nabijheid van het
jeugdhulpverleninginternaat Valkenheide bevindt, zitten pupillen van Valkenheide ook op deze school. Om de kinderen goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt is de school enkele jaren geleden begonnen met het aanbieden van een eigen, op maat gesneden, arbeidsgerichte leerweg. Voor een goede, verantwoorde voorbereiding van de leerlingen op de arbeidsmarkt is er behoefte aan meerdere werkplaatsen waarin een realistische arbeidssituatie kan worden neergezet.

ROC De Amerlanden
De Amerlanden krijgt 142.500 gulden in 2000 en 2001 voor het uitbreiden van het aantal begeleiders. ROC De Amerlanden in Amersfoort verzorgt onder de naam ASAL een drempelloos toeleidingsprogramma naar het beroepsonderwijs voor asielzoekers en allochtonen. Zij richten zich op de groep nieuwkomers die relatief kort in Nederland zijn, in de leeftijd van 16-23 jaar. Het programma is gericht op een doorstroom van 80% naar het beroepsonderwijs. Het streven is te zorgen voor een passende werkplek. Daarvoor is het noodzakelijk dat er ook voldoende begeleiding is op de werkplek. Op het moment is er één begeleider op 42 cursisten, waardoor een cursist slechts eens per 3 à 4 weken begeleid kan worden.

Juliusproject
In de Leidsche Rijn wordt een zeer grootschalig gezondheidsonderzoek opgezet onder leiding van professor R. Grobbé, van het Julius centrum (onderdeel van het UMCU). De provincie onderschrijft het belang van het onderzoek door een subsidie van 100.000 gulden toe kennen. In het onderzoek worden alle nieuwe inwoners van Leidsche Rijn gescreend naar gezondheid en sociaal economische achtergrond. Deels in de vorm van een vragenlijst en deels in de vorm van een beperkt lichamelijk onderzoek. Dat alles leidt tot een Individueel Gezondheidsprofiel, waarmee een landelijk uniek databestand kan worden gevuld. Daarmee kunnen effecten van zowel het woonklimaat als de zorg op de gezondheid van inwoners van Leidsche Rijn worden gevolgd.

De statencommissie Zorg Welzijn van de provincie Utrecht wordt op 27 november geraadpleegd over deze onderwerpen.

(Voor informatie:
evelien.ten.bosch@provincie-utrecht.nl, voorlichter Zorg, 030 - 258 2493 of ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl, voorlichter Welzijn, 030 - 258 3196 )


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie