Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Presentatie 'Handvest Publieke Verantwoording' in Den Haag

Datum nieuwsfeit: 07-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Het Kadaster

Zelfstandige bestuursorganen presenteren handvest publieke verantwoording

Op dinsdag 7 november presenteren het Kadaster, de Informatiebeheergroep, het Centrum voor voertuigtechniek van de Rijksdienst voor het wegverkeer, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en Staatsbosbeheer in perscentrum Nieuwspoort het "Handvest Publieke verantwoording". Dit gebeurt tijdens een rondetafel-discussie met pers en politiek die wordt voorgezeten door burgemeester drs. W. Deetman van Den Haag.
De vijf ZBO's willen met dit handvest op een duidelijke manier publieke verantwoording vormgeven. Dat hier behoefte aan is blijkt uit de telkens terugkerende discussie in politiek en media over de manier waarop "organisaties tussen markt en overheid" verantwoording afleggen over hun dienstverlening.

Met dit handvest garanderen de vijf organisaties dat zij waarden als betrouwbaarheid, participatie, transparantie en verantwoording nastreven en serieus vorm willen geven. Een onafhankelijk college van visitoren formuleert - in overleg met de aangesloten ZBO's - normen en toetst of de organisaties zich hieraan houden. Voorts besluit dit college over toelating van ZBO's die aansluiting zoeken.

De ZBO's leggen op verschillende manieren al publieke verantwoording af. Bij ons speelt in dat verband de Gebruikersraad, die we sinds de verzelfstandiging kennen en waarin professionele gebruikers meepraten over zaken als - bijvoorbeeld - onze tarieven, een belangrijke rol. Maar we vinden het bij het Kadaster ook vanzelfsprekend dat we niet alleen direct belanghebbenden maar ook de maatschappij als geheel actief en in de meest brede zin inzicht bieden in ons 'doen en laten'. Wij hechten daarom veel waarde aan wensen van onze opdrachtgevers en de afnemers van onze producten en diensten en aan hun oordeel over de kwaliteit daarvan. Het ligt dan ook voor de hand dat onze kwaliteitseisen openbaar zijn en getoetst kunnen worden en dat men weet welke service men van ons mag verwachten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie