Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgeving wet milieubeheer Berkel en Rodenrijs

Datum nieuwsfeit: 08-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Berkel en Rodenrijs
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Berkel en Rodenrijs

Kennisgeving Wet Milieubeheer

Beschikkingen

Algemeen
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Deze vergunning moet in veel gevallen worden aangevraagd bij de gemeente. De procedure voor het behandelen van de aanvraag bestaat uit twee stappen: het opstellen van een ontwerp van de vergunning (ontwerpbeschikking) en vervolgens het verlenen van de vergunning (beschikking).

Onderwerp
Burgemeester en Wethouders van Berkel en Rodenrijs maken bekend de navolgende aanvragen om vergunning op grond van de Wet milieubeheer te hebben ontvangen.


1. Op 16 november 1999 is een aanvraag ontvangen van Arcadis Heidemij Realisatie BV om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een materieeldienst aan de Noordeindseweg 388 A te Berkel en Rodenrijs (99.46.06).


2. Op 15 december 1999 is een aanvraag ontvangen van F.A. van Winden om een revisievergunning voor een autobedrijf (garage met tankstation en een autoshowroom) aan de Noordeindseweg 330-334 te Berkel en Rodenrijs (99.50.01). De verandering omvat onder meer een uitbreiding van de werkplaats en een uitbreiding van de showroom. Verder is er een autowasplaats bijgekomen. Ook is de mogelijkheid aangevraagd om een spuitcabine in gebruik te kunnen nemen.


3. Op 10 januari 2000 is een aanvraag ontvangen van M. den Uijl om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een loonwerkerbedrijf aan de Noordersingel 163 te Berkel en Rodenrijs (00.02.02).


4. Op 24 februari 2000 is een aanvraag om vergunning ontvangen van J.A. Gouweleeuw om een revisievergunning voor een plaatwerkerij en verfspuitinrichting, kantoorruimten en de opslag van dieselolie aan de Noordeindseweg 252 te Berkel en Rodenrijs (00.08.13). De verandering omvat onder meer het beëindigen van de werkzaamheden voor de kistenfabriek en het slopen van enkele bedrijfsruimten.

Burgemeester en Wethouders van Berkel en Rodenrijs hebben op grond van de artikelen 8.2, 8.8 en 8.10 van de Wet milieubeheer besloten de gevraagde vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

Inzage
U kunt de beschikkingen, de aanvragen en de overige van belang zijnde stukken van 8 november 2000 tot en met 19 december 2000 op de volgende plaatsen inzien: - de secretarie van de gemeente Berkel en Rodenrijs, Raadhuislaan 1 te Berkel en Rodenrijs (op werkdagen van 8.30 uur tot 13.00 uur); - het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam (op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur).

Na telefonische afspraak kunnen de stukken gedurende deze periode ook buiten kantooruren (op dinsdagavond) worden ingezien in het gemeentehuis van Berkel en Rodenrijs, telefoon (010) 514 0700 en in het kantoor van de DCMR na telefonische afspraak, telefoon (010) 246 8402.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen de stukken in de bovengenoemde periode ook buiten kantooruren worden ingezien in het kantoor van de DCMR, telefoon (010) 246 8402.

Beroep
Binnen zes weken na de begindatum van terinzagelegging van de beschikking kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking;

- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de desbetreffende beschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beschikking wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een beschikking wordt niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

Wij wijzen erop dat zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn.

Indien voor het oprichten dan wel veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt de beschikking niet eerder van kracht dan nadat de gemeente de bouwvergunning heeft verleend.

Voor informatie over de aanvragen en de beschikkingen kunt u zich wenden tot de heer B.Z. Romijn van de DCMR, telefoonnummer (010) 246 8 513.

Voor vragen over de procedure en terinzagelegging en voor kopieën (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR, telefoon (010) 246 8402.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie