Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Amerikaanse onderzoeksresultaten vuurwerkramp bij dossier

Datum nieuwsfeit: 08-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Arrondissementsparket Almelo

Almelo, 8 november 2000

Amerikaanse onderzoeksresultaten vuurwerkramp toegevoegd aan dossier

In de afgelopen weken is er nader onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van springstoffen op het terrein van S.E. Fireworks in Enschede. Door het in de Verenigde Staten gevestigde Armstrong Forensic Laboratory (Armstrong) is op verzoek van Zurich, de verzekeringsmaatschappij van S.E. Fireworks, in samenwerking met Stekelenburg Schade Onderzoekbureau (Stekelenburg) forensisch onderzoek verricht. Daarbij zijn monsters onderzocht afkomstig uit het gebied waar zich op 13 mei j.l. de vuurwerkramp voltrok. Armstrong Forensic Laboratory heeft de eerste resultaten van dit onderzoek medio september bekend gemaakt aan zijn opdrachtgever. Zurich heeft het rapport vervolgens ter kennis gebracht van het Openbaar Ministerie in Almelo.

Het Openbaar Ministerie en het onderzoeksteam van de politie Twente hebben geconstateerd dat er een opmerkelijk verschil zat tussen de bevindingen van Armstrong en van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), dat in opdracht van het Openbaar Ministerie technisch onderzoek heeft laten verrichten.
Daar waar het NFI eerder tot de conclusie was gekomen dat er op het terrein van S.E. Fireworks geen springstoffen hebben gelegen, maakte Armstrong in de eerste rapportage melding van de aanwezigheid van minimale hoeveelheden dinitrobenzeen (DNB) en tetryl.

Omdat zowel tetryl als DNB als giftige stoffen kunnen worden aangemerkt, heeft het Openbaar Ministerie uit zorg voor de bewoners, slachtoffers en hulpverleners de Amerikaanse onderzoeksresultaten onmiddellijk bekend gemaakt aan de burgemeester van Enschede. Tegelijkertijd is het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu ingeschakeld met de vraag om een analyse te maken van de gevaren voor de volksgezondheid. Het RIVM zag in de rapportages geen aanleiding tot het nemen van aanvullende maatregelen ten aanzien van de betrokkenen of ten aanzien van rampgebied, dat nog steeds is afgesloten, of daarbuiten. Ook hierover is contact geweest met de burgemeester van Enschede.

Het Openbaar Ministerie heeft tevens het Nederlands Forensisch Instituut gevraagd om de bevindingen van Armstrong te bestuderen en van commentaar te voorzien. Het NFI heeft nadere vragen gesteld over de door de Amerikaanse onderzoekers gebruikte methode.

Tevens heeft het NFI - ter controle van de eerdere resultaten - een bodemmonster opnieuw laten onderzoeken, maar ook bij dit onderzoek werden de stoffen tetryl en DNB niet aangetroffen.

In september en oktober hebben intensieve contacten tussen Zurich, het NFI, Armstrong en Stekelenburg plaatsgevonden. Armstrong heeft in opdracht van Zurich bij nadere onderzoeken een methodologische verdieping toegepast op de door dit bureau aanvankelijk gebruikte onderzoekstechniek. De resultaten daarvan zijn neergelegd in een definitief rapport, dat als uitkomst heeft dat de aanwezigheid van DNB en tetryl in de oorspronkelijke monsters toch niet kan worden aangetoond.

Het Openbaar Ministerie heeft de rapporten van Armstrong toegevoegd aan het dossier van het strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de vuurwerkramp.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie