Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten enquête structuur Belgische ondernemingen

Datum nieuwsfeit: 08-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nationaal Instituut voor de Statistiek België

Nederlands Français Deutsch English


Hoogtechnologische industriesectoren synoniem van kenniseconomie

Aangehouden groei gunstig voor de tewerkstelling

De resultaten van de jaarlijkse enquête naar de structuur van de Belgische ondernemingen voor het boekjaar 1998 zijn beschikbaar. Zij omvatten bedrijfseconomische basisgegevens en enkele relevante ratio's. Het onderzoek dekt diverse economische sectoren: winning van delfstoffen, verwerkende nijverheid, nutsbedrijven, bouwnijverheid, handel en de belangrijkste dienstverlenende sectoren als horeca, "vervoer, opslag en communicatie" en "immobiliën, verhuur en diensten aan bedrijven".

Enkele kerncijfers voor 1998 per grote economische sector Economische sector (sectie: NACE) Omzet (miljoen BEF) Toegevoegde waarde tegen factorkosten (miljoen BEF) Aantal werkzame personen Toegevoegde waarde per werkzame persoon (1.000 BEF) Winning van delfstoffen (C: 10.1 tot 14.5) 27.925 11.463 3.448 (4.018) 3.325
(3.183)
Industrie (D: 15.1 tot 37.2) 6.220.934 1.598.185 661.121 (654.555) 2.417
(2.389)
Productie en distributie van elektriciteit, gas en water (E: 40.1 tot 41.0) 865.299 230.534 27.769
(27.435) 8.302
(8.511)
Bouwnijverheid (F: 45.1 tot 45.5) 972.084 314.897 234.436 (228.008) 1.343
(1.252)
Groot- en kleinhandel; reparatie van auto's en huishoudelijke artikelen (G: 50 tot 52) 8.755.425 872.648 575.752 (564.686) 1.516
(1.469)
Hotels en restaurants (H: 55) 268.646 98.199 149.047 (137.034) 659
(723)
Vervoer, opslag en communicatie (I: 60 tot 64) 1.450.933 593.778 256.220
(255.533) 2.317
(2.215)
Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven (K: 70 tot 74) 1.490.297 613.509 383.294
(350.200) 1.601
(1.575)
Tussen haakjes, voor vergelijking: de cijfers i.v.m. tewerkstelling en productiviteit in 1997.

Productiviteit en tewerkstelling

Ten opzichte van vorig referentiejaar nemen in 1998 voor alle grote economische sectoren (verwerkende nijverheid, bouw, handel en diensten) zowel omzet als toegevoegde waarde toe. Daarnaast stijgt opnieuw de tewerkstelling, in sommige dienstensectoren zelfs vrij uitgesproken. De sinds 1996 aangehouden en versnellende groei en de gunstige groeivooruitzichten zijn hier niet vreemd aan. De financiële en economische crisis in Azië, Oost-Europa en Latijns-Amerika die haar hoogtepunt bereikte in het tweede semester van 1998, deed de exportmotor sputteren en remde de productiviteitsgroei in de verwerkende nijverheid.

Kenniseconomie

Een gemeenschappelijk kenmerk van de hoogtechnologische industriesectoren zijn hun zeer forse niet-materiële investeringen. Naast investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) omvatten deze ondermeer ook aankopen van concessies, octrooien, licenties en specifieke knowhow en van goodwill. Bovendien overtreffen zij vaak de materiële investeringen. Overigens gaan hoge O&O-uitgaven meestal samen met omvangrijke niet-materiële investeringen. Dit is op het eerste gezicht niet evident. In de meeste O&O-intensieve bedrijven zijn deze uitgaven immers jaarlijks terugkerende kosten, daardoor overlappen de niet-materiële investeringen weinig met de O&O-uitgaven.

Er is een schijnbare paradox tussen de belangrijke niet-materiële investeringen als aandeel van het totaal geïnvesteerd volume - "virtualisering" van de investeringen - in de hoogtechnologische productiesectoren en de forse materiële investeringen in vele dienst­ verlenende sectoren. De hoogste materiële investeringen vinden we evenwel terug bij sectoren als immobiliën, verhuur, vervoer en communicatie. Anderzijds profileert de informatica zich eveneens als sector met een uitgesproken virtualisering, het totale investeringsvolume beperkt zich er evenwel tot een eerder bescheiden deel van de toegevoegde waarde.

Enkele geciteerde parameters
Economische sector (NACE) Niet-materiële / totaal van investeringen Niet-materiële investeringen / toegevoegde waarde Totaal van investeringen / toegevoegde waarde Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling / toegevoegde waarde
Vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur (32.2) 88,6% 43,9% 49,6% 66,9%
Farmaceutische nijverheid (24.4) 68,5% 36,1% 52,7% 37,7% Vervaardiging van sportartikelen (36.4) 55,8% 32,2% 57,8% 31,6% Vervaardiging van audio- en videoapparatuur (32.3) 53,3% 21,4% 40,2% 25,2%
Vervaardiging van elektronische onderdelen (32.1) 38,1% 18,2% 47,8% 16,8%
Vervaardiging van wetenschappelijke en technische instrumenten (33.2) 40,4% 9,9% 24,6% 15,1%
Informatica en aanverwante activiteiten (72) 37,4% 6,3% 16,9% 6,0% Vervoer, opslag en communicatie (60 tot 64) 4,0% 1,2% 29,2% Onroerende goederen en verhuur zonder bedieningspersoneel (70 tot 71) 0,2% 0,3% 156,3%

Technische fiche


* Frequentie van de enquête: jaarlijks.

* De steekproefeenheid is de onderneming als juridische eenheid.
* De steekproefverhoudingen schommelen tussen 1/1 en 1/100 naargelang de combinatie van omzet en tewerkstelling.
* Steekproefgrootte: ongeveer 40.000 ondernemingen.
* Deze enquête bestrijkt de NACE-secties C, D, E, F, G, H, I en K.
Het downloadbare bestand (formaat Excel 4.0, 29 KB) bevat meer parameters, per NACE-subsectie.
Een samenvattende publicatie Jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen - 1998 geeft de gedetailleerde resultaten over 1998 per economische sector (uitgesplitst op niveau NACE 3 cijfers, op enkele hergroeperingen ingevolge de confidentialiteitsregelgeving na). Naast alle relevante economische basisvariabelen (zoals omzet, toegevoegde waarde, bruto-exploitatiesaldo, uitgaventotaal, loonmassa en tewerkstelling) worden ook gegevens i.v.m. energieverbruik, onderzoek en ontwikkeling gepubliceerd. De publicatie omvat ook een detail van de materiële investeringen en een totaal voor de niet-materiële investeringen. De tabellen met sectortotalen en ratio's worden voorafgegaan door een methodologische sectie. Daarin wordt de gevolgde methodiek bij de inzameling van de gegevens geschetst. Ook de definities van de variabelen en de berekeningswijze ervan zijn daarin toegelicht. Deze publicatie zal eerstdaags beschikbaar zijn in onze informatie- en documentatiecentra.
Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden op de telefoonnummers +32 2.548.62.59 of +32 2.548.65.44 en op het faxnummer +32 2.548.64.78.

Top of page
Persberichten

Laatst gewijzigd op: 08/11/2000 © 1998/2000 NIS, Ministerie van Economische Zaken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie