Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Sauwens organiseert lessenreeks voor lokale mandatarissen

Datum nieuwsfeit: 08-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER JOHAN SAUWENS
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,

AMBTENARENZAKEN EN SPORT
7 november 2000

Gemeenteraadslid: klaar voor de start!
Sauwens organiseert lessenreeks voor nieuwe lokale mandatarissen.

Op initiatief van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Johan SAUWENS vinden de komende weken (tussen 8 november en 15 december) op verschillende plaatsen in Vlaanderen vormingscursussen voor gemeenteraadsleden plaats.

Johan SAUWENS bouwt hiermee verder op de vormingsavonden voor kandidaat-raadsleden en geïnteresseerde burgers die in mei en juni werden georganiseerd. Die cursussen konden op grote belangstelling rekenen: meer dan 2200 personen namen er aan deel.

Zoals in het voorjaar gaat het in de nieuwe lessenreeks opnieuw om 3 lesavonden verspreid over 15 plaatsen in Vlaanderen.
De reeks gaat nu op tal van facetten veel dieper en pragmatisch in, concreet op maat van het raadslid dat straks effectief van start gaat:

De eerste avond handelt over "het gemeentebestuur in z'n bestuurlijke context".
Daarin komen o.a. de werking van de gemeente, haar relatie tot andere bestuursniveaus, het administratief toezicht, de verhouding tot het OCMW en de intergemeentelijke samenwerking aan bod.

De tweede avond heeft betrekking op "de taak en de rol van het gemeenteraadslid". Dit behelst de werking van de gemeenteraad (reglement, fracties, commissies), het verloop van een concreet dossier (besluitvormingsprocedure) en het statuut van het gemeenteraadslid (presentiegelden, sociale zekerheidsrechten, fiscaal statuut, politiek verlof, vorming.).

De derde avond gaat over "de basisinzichten in het financieel management van de gemeenten" met als onderwerpen de begroting, rekeningen, boekhouding, kostprijzenanalyse en subsidiemogelijkheden.

De uitwerking en inhoudelijke inbreng gebeurt in samenwerking met de Administratie Binnenlandse Aangelegenheden, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vlaamse Federatie van Gemeentesecretarissen en de Vlaamse Federatie van Gemeente- en OCMW- ontvangers.

Vorming van lokale mandatarissen is een blijvend aandachtspunt in het beleid van minister SAUWENS. De minister van Binnenlandse Aangelegenheden bereidt momenteel een initiatief voor om vanaf 2001 op gestructureerde wijze vorming te kunnen aanbieden aan lokale verkozenen.

Inschrijven kan via (linda.francx@vvsg.be) of (sabine.claus@ewbl.vlaanderen.be)

INFO : Joris Vandenbroucke tel : (02)553 23 11 (Persdienst.sauwens@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie