Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toegankelijkheid gemeentehuis Nieuwegein onder de loep

Datum nieuwsfeit: 08-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Nieuwegein
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Nieuwegein

Toegankelijkheid gemeentehuis onder de loep
(8 november)

De gemeente Nieuwegein gaat op korte termijn nog enkele aanvullende maatregelen nemen om de toegankelijkheid van het gemeentehuis te verbeteren. In een onlangs verschenen rapportage van het provinciale adviesorgaan Bouw Advies Toegankelijkheid (BAT) komt een aantal aandachtspunten naar voren die voor een deel aansluiten bij al door de gemeente geconstateerde en geplande maatregelen. De inspectie door BAT is gedaan in opdracht van het gemeentebestuur in samenwerking met het Plaatselijk Overleg Gehandicapten (POG). De voorgestelde maatregelen worden zo snel mogelijk uitgevoerd.

Ruim drie maanden geleden heeft de gemeente Nieuwegein zijn intrek genomen in het Meandergebouw aan de Martinbaan 2. Op het tijdstip van de verhuizing was het gebouw bijna gereed. Inmiddels zijn de afwerking van de diverse gebouwonderdelen en het verhelpen van honderden wensen en klachten van de gebruikers van het gebouw nagenoeg afgerond. Ook ten aanzien van het aspect toegankelijkheid zijn de afgelopen maanden nog een aantal verbeteringen doorgevoerd.
In het op 3 november 2000 ontvangen rapport van BAT wordt een goed beeld gegeven van de uitgevoerde inspectie en de nog te nemen maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren.

Hefplateau
Het hefplateau bij de ingang van het gemeentehuis dat de toegankelijkheid van het gebouw moet garanderen voor alle bezoekers die moeilijk ter been zijn, is ondanks intensief overleg tussen gemeente en leverancier nog niet gereed. Om toch een goed toegankelijk tijdelijk gemeentehuis te hebben is een hellingbaan aangelegd die voldoet aan de normen die daarvoor gelden. Op het moment dat het hefplateau goed functioneert zal deze tijdelijke oplossing worden verwijderd. Ook het te leveren hefplateau zal aan de geldende normen voldoen.

Liften
Het gemeentehuis wordt door de gemeente Nieuwegein gehuurd. De eigenaar van het gebouw heeft een keuze gemaakt voor een type liften dat ook bij andere kantoorgebouwen van deze eigenaar wordt toegepast. Deze liften voldoen aan de internationale toegankelijkheidseisen. In een enkel geval kan het voorkomen dat een bezoeker er met zijn eigen rolstoel niet inpast. Op advies van het BAT gaat de gemeente een zogenaamde hoepelrolstoel aanschaffen. Deze rolstoel kan dan gebruikt worden door personen wiens eigen vervoermiddel niet in de lift past.

Toiletten
Het bouwplan van het Meandergebouw is getoetst aan de specificaties van het landelijke Handboek Toegankelijkheid. De eigenaar van het gebouw heeft destijds gekozen voor toiletruimten met een afmeting van 1.65 breed x 2.20 m lang voor alle toiletruimten, één van de keuzemogelijkheden in het Handboek. Op de begane grond bij de Stadswinkel en bij een tweetal trappenhuizen zijn aangepaste toiletten gerealiseerd. Tijdens de bouw is gekozen voor een zodanige opstelling van het sanitair en een afwerking van de ruimte die tot gevolg hebben gehad dat de toegankelijkheidsprestatie niet geheel geleverd wordt. Het BAT adviseert de gemeente om de komende tijd ervaring op te doen met het gebruik van de aangepaste toiletten en aan de hand daarvan te bekijken welke passende maatregelen getroffen kunnen worden. Eventuele te nemen maatregelen wil de gemeente in nauw overleg met BAT en het POG onderzoeken.

Bij het realiseren van huisvesting in een huurpand zijn niet alle mogelijkheden meer aanwezig om een gebouw naar het gewenste programma van eisen te realiseren. Het gemeentebestuur is zich er echter van bewust dat een openbaar toegankelijk gebouw als een gemeentehuis aan de hoogste eisen van toegankelijkheid moet voldoen. Uit de rapportage van het BAT kan geconcludeerd worden dat de toegankelijkheid van het Meandergebouw, zeker met de te nemen aanvullende maatregelen, voldoet aan de daarvoor gehanteerde richtlijnen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie