Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Werkraat Den Haag wordt opgeheven

Datum nieuwsfeit: 08-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

Actuele berichten >> Persberichten >>

Werkraat wordt opgehevenWerkraat, het samenwerkingsverband van de gemeente Den Haag en Arbeidsvoorziening Haaglanden voor de bestrijding van langdurige werkloosheid, houdt vanaf 2001 op te bestaan. Dat is het gevolg van de SUWI nota (Structuur Werk en Inkomen) van het Rijk. Gemeente en Arbeidsvoorziening blijven samenwerken om langdurig werklozen aan werk te helpen, maar dan als opdrachtgever en opdrachtnemer. B&W van Den Haag hebben voor deze veranderingen het plan van aanpak vastgesteld.

Werkraat heeft, sinds de oprichting in 1987, als kerntaak de reïntegratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt. Met de SUWI nota (Structuur Werk en Inkomen) die begin 2000 door de Tweede Kamer is vastgesteld, wordt reïntegratie - het feitelijk aan werk helpen van langdurig werklozen - een private taak die door de gemeente moet worden ingekocht. De scheiding tussen opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (private bedrijven) betekent dat een gelijkwaardige samen-werking tussen gemeente en Arbeidsvoorziening, zoals die in Werkraat is gerealiseerd, niet meer mogelijk is.

De SUWI nota heeft ook gevolgen voor de landelijke Arbeidsvoorzieningsorganisatie, die al per


1 oktober 2000 een privaat deel heeft afgesplitst in de vorm van een op de markt opererend integratiebedrijf onder de naam KLIQ. Het publieke deel van Arbeidsvoorziening wordt omgevormd in Centra voor Werk en Inkomen.

Werkraat wordt gezien als voorbeeld van een goede samenwerking tussen gemeente en arbeidsvoorziening. In de beginperiode heeft Werkraat de methodiek van de trajectbemiddeling voor langdurig werklozen ontwikkeld die landelijk navolging heeft gekregen.

In Den Haag is Werkraat het centrum van de bestrijding van de langdurige werkloosheid geworden. Jaarlijks werden ongeveer 4.000 mensen naar werk of scholing geleid. Zon 120 medewerkers, deels van de gemeente Den Haag en deels van Arbeidsvoorziening Haaglanden, hebben zich daar in de laatste jaren voor ingezet.

De gemeente Den Haag en Arbeidsvoorziening Haaglanden hebben gezamenlijk laten onderzoeken hoe de succesvolle samenwerking zoveel mogelijk behouden kan blijven. Het resultaat hiervan is een splitsing van verantwoordelijkheden en taken. De inkoop van gerichte trajecten op basis van een gedegen kennis van de beperkingen van cliënten wordt de integrale verantwoordelijk-heid en taak van de gemeente. KLIQ zal vanaf 2001 een groot deel van de reïntegratie trajecten voor de gemeentelijke cliënten uitvoeren. Gemeente en KLIQ zullen hiertoe in 2001 een inkoopcontract afsluiten.

De Werkraat-medewerkers, in dienst bij Arbeidsvoorziening, zijn per 1 oktober 2000 overgegaan naar KLIQ. Van de Werkraat-medewerkers in dienst van de gemeente wordt iets minder dan de helft voor een periode van twee jaar gedetacheerd bij KLIQ. Dit houdt verband met het feit dat de individuele trajectbemiddeling en de invulling van Instroom- en Doorstroombanen door KLIQ zal worden uitgevoerd. Daarna kunnen zij bij KLIQ in vaste dienst treden. Zo blijft de door Werkraat opgebouwde expertise van deze werkzaamheden behouden. De overige Werkraat-medewerkers zullen binnen de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten worden herplaatst.

last update: 8 november 2000 ;pag.: 4991; auteur: 39 8 november 2000 - pag. 4991 - 39

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie