Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Extra impuls agrarisch natuurbeheer in Groningen

Datum nieuwsfeit: 08-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 8 november 2000 Persbericht nr. 196

EXTRA IMPULS AGRARISCH NATUURBEHEER IN GRONINGEN

Het provinciaal bestuur van de provincie Groningen wil het agrarisch natuurbeheer in de provincie de komende jaren extra kracht bijzetten. Daarom heeft het besloten f 150.000,-- bij te dragen in het project "Kwaliteitsimpuls agrarisch natuurbeheer Groningen" van de Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (NLTO).
Het project houdt in dat een specialist op het gebied van agrarisch natuurbeheer zich intensief zal bezighouden met de begeleiding van boeren en groepen boeren. Dit moet er onder andere toe leiden dat meer boeren meedoen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer en dat de kwaliteit van het agrarisch natuurbeheer in Groningen nog beter wordt.

Agrarisch natuurbeheer is de afgelopen jaren een belangrijker rol gaan spelen bij het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap in Groningen. Boeren benutten steeds vaker kansen en mogelijkheden om de kwaliteit van natuur, landschap en milieu op het bedrijf te verbeteren. Dit gebeurt op eigen initiatief, maar ook georganiseerd in verenigingsverband. Op dit moment zijn er een zestal agrarische natuurverenigingen in Groningen actief. De agrarische natuurverenigingen zijn vaak echte voortrekkers in het gebied. Zo zijn er de afgelopen jaren veel projecten uitgevoerd die bijvoorbeeld in het teken stonden van een duurzaam milieu op en om het bedrijf (denk aan milieuvriendelijke teelten, dierenwelzijn) of gericht waren op het beheer van natuur en landschap (bijvoorbeeld: weidevogelbeheer, plaatsen van nestkasten en onderhoud aan singels). Deze projecten zijn veelal ondersteund door provincie en andere partijen.

De weg van een goed idee tot aan de daadwerkelijke uitvoering van een project is vaak lang. Goedwillende initiatiefnemers worden vaak geconfronteerd met de vele eisen waaraan een subsidieverzoek moet voldoen. Dit betekent dat er veel tijd gaat zitten in het rondkrijgen van een goed project. De NLTO wil nu dit probleem aanpakken door middel van de inzet van een specialist op het gebied van agrarisch natuurbeheer. Deze specialist zal zich hoofdzakelijk bezig houden met de begeleiding van de agrarische natuurverenigingen. De begeleiding zal gericht zijn op planontwikkeling en organisatorische ondersteuning van de verenigingen. Daarnaast kunnen ook individuele boeren beroep doen op de deskundigheid van de begeleider bij de aanpak van natuurbeheer op hun bedrijf.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129 of met de NLTO, tel. 0512 305000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie