Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over nota Wapenexportbeleid

Datum nieuwsfeit: 08-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Wapenexportbeleid (081100)

Den Haag, 8 november 2000

De Nota is een uiting van de door de Kamer gewenste periodieke rapportage omtrent het wapenexportbeleid. De Nota bevat eigenlijk niets nieuws. Dat kan ook eigenlijk niet, want in het beleid is niets veranderd. De in het regeeraccoord vastgelegde wens om niet te exporteren naar landen die niet deelnemen aan het VN-wapenregister is een zachte dood gestorven op Eu-niveau. Geen der lidstaten wenste daaraan mee te werken. Het Europese parlement heeft onlangs met grote meerderheid een resolutie aangenomen om de Europese Wapenexport Code bindend te maken voor de lidstaten. Wat is daarop de reactie van de Nederlandse regering. Zou aanvaarding daarvan een aardig onderdeel vormen van een Europees Gemeenschappelijk Buitenlands Veiligheidsbeleid? Of blijft de Nederlandse regering voorstander van nationale souvereiniteit op dit gebied? Binding en souvereiniteit staan haaks op elkaar.
Coarm, de raadscommissie inzake wapenexportbeleid, bereikte reeds vrijwel overeenstemming over de lijst van militaire goederen op basis van het Wassenaars Arrangement Dit is dus eigenlijk een non-vooruitgang, immers de lijst bestond in wezen al. Over de niet-militaire goederen, die gebruikt worden bij schendingen van de mensenrechten bestaat nog onenigheid. Gaarne verduidelijking. Hoe staat het met de zogenaamde kleine wapens, die bij talloze conflicten een grote rol spelen?
De nederlandse industrie is betrokken bij de ontwikkeling van Amerikaanse wapensystemen waaronder de JSF. Tijdens het werkbezoek van de commissie Defensie bereikten ons berichten dat deze Nederlandse aanbieders moeilijkheden ondervinden importvergunningen te verkrijgen bij de Amerikaanse overheid. Dit geldt met name ook voor compensatieorders. Wat denkt de staatssecretaris hiervan?

Samenwerking op het gebied van wapenproduktie moet ook leiden tot een gecoördineerd wapenexportbeleid. Immers indien een Franse onderneming wapens wil exporteren waarin Nederlandse systemen zijn ingebouwd moeten beide landen wel tot een exportvergunning beslissen anders heeft die samenwerking geen zin. Dit is wellicht de oorzaak dat er onenigheid bestond over de zogenaamde denial notafications! Indien dat juist is, wat was de oorzaak van de afwijkende oordelen in het consultatieproces

Kamerlid: Henk de Haan

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie