Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen D66 veroordeling Dirk de V.

Datum nieuwsfeit: 08-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
D66

8 november 2000

KAMERVRAGEN VEROORDELING DIRK DE V.

Schriftelijke kamervragen van het lid Dittrich (D66) over de gang van zaken voor de veroordeling van Dirk de V. aan de minister van Justitie Boris Dittrich


1. Bent u bekend met het vonnis van de rechtbank Groningen van 6 november 2000 in de zaak tegen Dirk de V. (parketnummer 070614-99)?

2. Is het waar dat geen enkele TBS-kliniek in Nederland Dirk de V. wilde opnemen na het vonnis van de rechtbank Amsterdam van maart 1997, waarin hem TBS werd opgelegd ? Zo ja, hoe komt dat ?
3. Komt het vaker voor dat het F.S.Meijersinstituut geen plek kan vinden voor een gevaarlijke gedetineerde en zo ja, welke oplossing wordt er in dat soort situaties gevonden?

4. Waarom is tijdens het meerpartijenoverleg van 9 juli 1998 afgesproken dat Dirk de V. in aanmerking komt voor een programma, gericht op terugkeer in de samenleving, terwijl in het vonnis van maart 1997 Dirk de V. wordt beschreven als onbehandelbaar, een groot gevaar voor de samenleving en dat het gevaar voor herhaling groot is?

5. Is het juist dat de TBS-kliniek Veldzicht op 22 juni 1999 aan het Ministerie van Justitie heeft laten weten dat zij niet akkoord ging met het voor Dirk de V. opgestelde resocialisatieplan? Wanneer is die brief ontvangen en hoe is daar door Justitie op gereageerd?

6. Waarom is de brief van Veldzicht van 22 juni 1999 niet aan de rechtbank Amsterdam ter beschikking gesteld, voordat de rechtbank op 28 juni 1999 besliste dat Dirk de V. niet meer met dwang hoefde te worden verpleegd, maar een TBS-maatregel onder voorwaarden kreeg opgelegd?

7. Had het OM de beschikking over de brief van 22 juni 1999 ten tijde van de behandeling van de zaak tegen Dirk de V. voor de Amsterdamse rechtbank? Zo nee, waarom niet?
8. Waren er geen andere wettelijke mogelijkheden, bijvoorbeeld via de Wet BOPZ, om Dirk de V. gedwongen te laten opnemen, nadat de Amsterdamse rechtbank had beslist, dat hij met ingang van 12 juli 1999 de gevangenis mocht verlaten?

9. Hoe beoordeelt u de wijze van toezichthouden op Dirk de V., zoals dat door het CAD Drenthe en de betreffende psychotherapeut is uitgeoefend en de tussenrapportage, die op 11 oktober 1999 over hem werd opgesteld? Is er goed contact geweest tussen CAD en OM over overtreding van de voorwaarden door Dirk de V.?
10. Zijn er afdoende afspraken om samenwerking tussen verschillende betrokken instanties te waarborgen, dat een TBS-patient, die in de samenleving terugkeert, zich aan de hem opgelegde voorwaarden houdt en als dat niet zo is, dat er adequaat op gereageerd wordt?
11. Bent u bereid het College van procureurs-generaal een uitgebreid verslag te laten schrijven over alles wat in deze zaak is misgegaan en dat verslag aan de Kamer toe te sturen?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie