Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LC-Zwembadcongres 2000 over toekomst van zwembadmanagement

Datum nieuwsfeit: 08-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Dit persbericht is verstuurd door:
LC, Nederlands instituut voor lokale Sport & Recreatie

LC-Zwembadcongres 2000 over: 'toekomst van zwembadmanagement'

Dordrecht, 26 oktober 2000 - Op 8 en 9 november 2000 organiseert LC, Nederlands instituut voor lokale Sport & Recreatie, in Golden Tulip Conference Hotel Koningshof in Veldhoven haar jaarlijkse Zwembadcongres. Onder de titel 'De toekomst van het zwembadmanagement' wordt de stand van zaken opgemaakt, worden bedreigingen gesignaleerd, maar ook kansen gepresenteerd.

De moderne zwembadmanager moet van alle markten thuis zijn. Zo moet hij of zij in staat zijn op een efficiënte en doeltreffende wijze de bedrijfsvoering te regelen met behulp van bedrijfsplannen voor onder meer personeelsbeleid, arbo, ontruiming bij calamiteiten, legionella, energie en milieu, pr & marketing, enz. En dan nog is de manager er niet. Hij of zij moet bijvoorbeeld ook de maatschappelijke functie van het zwembad waarborgen in een zich steeds wijzigende politiek bestuurlijke omgeving. Het zwembad moet bovendien nog de concurrentieslag aan met andere sterke aanbieders binnen de vrijetijdsindustrie. Het mag duidelijk zijn dat het huidige dagelijkse management van een zwembad vraagt om deskundigheid, inventiviteit en daadkracht van de leidinggevende. Het is daarom de hoogste tijd om te bepalen welke plaats de huidige en toekomstige manager inneemt in de zwembadsector én welke bagage onontbeerlijk is om deze functie goed te vervullen. Onderwerpen die uitgebreid aan bod komen tijdens het LC-Zwembadcongres 2000.

Eerste dag
Zo zal tijdens de eerste ochtend van het congres worden besproken welke positie de zwembaden innemen in een concurrerende vrijetijdsindustrie. Ook zal worden stil gestaan bij de zich wijzigende maatschappelijke rol van het zwembad in de ogen van het gemeentelijk bestuur. Daarnaast gaat op 8 november aandacht uit naar het onderzoek dat LC op dit moment laat verrichten naar de bedrijfsvoering van zwembaden én de ervaringen daarbij van managers. De ochtend wordt besloten met een overzicht van kansen en bedreigingen voor de zwembadmanager. In de loop van de middag zullen de deelnemers, in naar regio ingedeelde groepen, onder leiding van een procesbegeleider nader ingaan op vragen die aangesneden zijn tijdens het ochtendprogramma. Samen moeten antwoorden worden gezocht op vragen zoals: worden kansen gezien? Hoe wordt hierop ingespeeld? Worden bedreigingen op waarde ingeschat? En tot welke aanpak leidt dit? Als vanzelfsprekend is er aan het einde van de eerste congresdag weer volop gelegenheid om tijdens het diner of in de avonduren collega's op informele wijze te ontmoeten. Onder het genot van een gezellig glas kunnen ervaringen worden uitgewisseld én eventueel plannen worden gesmeed voor een succesvolle toekomst.

Tweede dag
De volgende dag zal grotendeels in het teken staan van energie en milieu in relatie tot de zwembadbranche. Gestart wordt met een aansprekende inleiding over het Convenant Energie & Milieu, dat op 8 juni in Den Haag is ondertekend door diverse ministers, branchevertegenwoordigers en een aantal accommodatiemanagers. Tijdens de inleiding wordt inzichtelijk gemaakt wat dit convenant betekent voor de zwembadbranche, hoe managers zich kunnen aansluiten en op welke manier zij onder meer van LC en Novem ondersteuning kunnen krijgen. Het afgelopen jaar heeft een aantal zwembaden al gewerkt aan het realiseren van besparingen op het gebied van energie en milieu. Binnen het project Voorlichting & Doorlichting zijn bij ruim honderd baden zogenaamde Quick Scans uitgevoerd. Tijdens het congres worden de resultaten van dit project aan u gepresenteerd. Ook zullen één of twee voorbeelden uit de praktijk de revue passeren. Tijdens de laatste inleiding lost een vertegenwoordiger namens de drie brancheorganisaties binnen de zwembadwereld een belofte in, die gedaan is tijdens het voorgaande zwembadcongres. Toen gaven de drie brancheorganisaties aan dat zij gezamenlijk het onderwerp certificering ter hand zouden nemen. Belofte maakt schuld; daarom presenteren zij nu een plan van aanpak. Als uitsmijter volgt een plenaire discussie met als titel 'Uw agenda in 2001'. Tijdens dit debat wordt naar aanleiding van het besprokene tijdens het congres zowel door managers, bestuurders en LC gezamenlijke agendapunten bepaald voor het komend jaar.

Programma (o.v.b. van wijzigingen)

8 november
Ontvangst + registratie deelnemers
Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Openingswoord door LC vice-voorzitter M.J.-Chr. Worrell Plenaire inleidingen
'De positie van zwembaden binnen de vrijetijdsindustrie' 'De maatschappelijke rol van zwembaden in de ogen van het gemeentelijk bestuur'
Koffie- en theepauze
Plenaire inleidingen
'Resultaten rol managers in bedrijfsvoering zwembaden' 'Kansen en bedreigingen voor het zwembadmanagement' Aperitief en lunch
Regionale workshops
Tijdens het middagprogramma worden regionale workshops verzorgd, waarin nader wordt ingegaan op aspecten van huidige en toekomstige bedrijfsvoering en het opzetten van nieuw beleid.
Aperitief en diner

9 november
Ontvangst koffie/thee
Plenaire inleidingen
'Convenant Energie & Milieu en de zwembadbranche'
'Presentatie resultaten onderzoek Quick Scans'
Koffie- en theepauze
Plenaire inleidingen
'Case implementatie aanbevelingen Quick Scans'
'Certificering Zwembadbranche: plan van aanpak'
Afsluitend plenair debat 'Uw agenda voor 2001'
Aperitief en lunch

Noot voor de pers:

Organisatie + informatie:
LC, Nederlands instituut voor lokale Sport & Recreatie Hugo Klapwijk
Postbus 1087, 3300 BB Dordrecht.
Tel. (078) 613 86 77, fax (078) 614 42 39
e-mail (lc@lc.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie