Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lessen voor nieuwe financiering ziekenhuizen

Datum nieuwsfeit: 09-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Algemene Rekenkamer
Zoek soortgelijke berichten
Algemene Rekenkamer

Bekostiging ziekenhuiszorg
9 november 2000 (samenvatting)

Persbericht

Lessen voor nieuwe financiering ziekenhuizen

Het huidige budgetsysteem voor ziekenhuizen levert geen informatie op over de zorg die ziekenhuizen en medisch specialisten daadwerkelijk leveren. Het systeem heeft zijn langste tijd gehad. De fouten uit het verleden moeten vermeden worden in het nieuwe bekostigingssysteem, dat in de steigers staat. Dat valt op te maken uit het rapport Bekostiging ziekenhuiszorg, dat de Algemene Rekenkamer vandaag publiceert.

Onderzoek

De Rekenkamer heeft van september '98 tot afgelopen januari onderzocht hoe het budget verdeeld wordt over ziekenhuizen. Verder werd bekeken of die verdeling genoeg informatie oplevert over de realisatie van beleid, zoals het verkorten van wachtlijsten. Tenslotte trekt de Rekenkamer lessen uit de huidige verdeelsleutel voor de nieuwe bekostiging.

Sturen nu nauwelijks mogelijk

De overheid kan met de huidige manier van financiering goede ziekenhuiszorg amper stimuleren. In de reguliere financiering is er nauwelijks plaats voor de bestrijding van wachtlijsten of het belonen van doelmatig werken. Leidraad voor de jaarlijkse verdeling van 17 miljard gulden over 135 ziekenhuizen en de medische specialisten is het beheersen van de totale kosten.

Structurele knelpunten

De Rekenkamer ziet twee structurele knelpunten in de zorg, die ook de bekostiging van ziekenhuizen parten spelen. Ten eerste is niet helder wie waarvoor verantwoordelijk is. Sinds '94 heeft de minister van VWS gaandeweg verantwoordelijkheden overgedragen aan bijvoorbeeld verzekeraars en ziekenhuizen, waardoor nu onduidelijk is hoe ver de taken van minister en uitvoerende instellingen reiken. Een tweede knelpunt is het toezicht. Dat is niet dekkend, zo meent de Rekenkamer, omdat niemand beoordeelt of ziekenhuizen hun geld doelmatig spenderen.

Aanbevelingen voor nieuwe verdeling

Beoogd wordt dat vanaf 2003 de bekostiging van ziekenhuizen afhangt van hoeveel en wat voor producten men levert. Er komen vaste vergoedingen voor bepaalde combinaties van diagnose en behandeling (DBC's). De Rekenkamer denkt dat zo'n nieuwe verdeelsleutel duidelijker maakt wat ziekenhuizen precies doen met welk geld, maar doet nog wel aanbevelingen. Zo is regelmatige aanpassing gewenst, bijvoorbeeld bij nieuwe behandelmethoden, en moet te veel verfijning van de DBC's worden voorkomen. Ook moet er een maximum voor de totale kosten per ziekenhuis komen en dient de minister knelpunten in wet- en regelgeving op te lossen.

Reacties op rapport

In reactie op het rapport noemt de minister ieders verantwoordelijkheid voldoende helder. En het toezicht is wel degelijk dekkend, aldus de bewindsvrouw, omdat de Commissie Toezicht Uitvoeringsorganisatie (CTU) toeziet op de ziekenfondsen, die op hun beurt doelmatigheid bij ziekenhuizen controleren. Met de aanbevelingen voor de nieuwe bekostiging is de minister het eens. De Rekenkamer maakt uit de reactie van de bewindsvrouw op dat CTU en ziekenfondsen beter gaan controleren, wat is toe te juichen. De noodzaak voor heldere verantwoordelijkheden blijft echter bestaan. Ook het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) en het College voor zorgverzekeringen (CVZ) hebben op het rapport gereageerd, beide positief. In haar nawoord bepleit de Rekenkamer toezicht en sturing passend bij de nieuwe bekostiging.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie