Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

BASF in Nederland realiseert belangrijke omzetstijging

Datum nieuwsfeit: 09-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
BASF

BASF in Nederland realiseert belangrijke omzetstijging

De eerste negen maanden van dit jaar is voor de bedrijven van BASF in Nederland goed verlopen. BASF Nederland B.V. realiseerde een omzet van 367 miljoen euro. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar betekent dit een stijging van 25%. De jaaromzet van BASF Nederland zal voor 2000 dan ook boven de 1 miljard gulden komen.

Deze stijging is het gevolg van een aantal factoren. Zo geldt er voor de meeste producten van BASF een duidelijk gestegen vraag ten opzichte van 1999. Bijvoorbeeld de vraag naar kunststoffen voor de bouw- en verpakkingsindustrie laat aanzienlijke groeicijfers zien. Daarnaast zijn de grondstofprijzen fors hoger door de gespannen oliemarkt. Met enige vertraging leidt dit tot hogere afzetprijzen voor veel BASF-producten.

Voor 2001 verwacht BASF Nederland eveneens een verbetering van haar resultaat.

E-commerce staat ook binnen de chemische sector volop in de belangstelling. BASF loopt wat dit onderwerp betreft op vele terreinen voorop. President-Directeur Harry de Vries: "Vele initiatieven op het gebied van elektronische marketplaces zijn het afgelopen jaar opgestart en zullen de komende jaren versterkt worden doorgevoerd. Klanten van enkele productgroepen kunnen inmiddels via het internet hun orders invoeren en de afhandeling ervan op de voet volgen. Via deze weg is ook aanvullende productinformatie te verkrijgen."

Tevens versterkt BASF de band met haar klanten en relaties door het aanbieden van EDI- (Electronic Data Interchange) en VMI- (Vendor Managed Inventory) oplossingen. BASF richt zich met haar E-commerce activiteiten op het leveren van extra service, het versterken van de relatie met de klant en het vergroten van de efficiëntie.

Dit jaar is Cyanamid, een onderdeel van American Home Products, overgenomen door BASF. Hiermee behoort BASF wereldwijd en in Nederland tot de top-3 op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. De producten van Cyanamid vormen een uitstekende aanvulling op het productportfolio van BASF. Alle Nederlandse activiteiten van Cyanamid zullen ondergebracht worden bij de verkooplocatie van BASF Nederland in Arnhem.

Per 1 oktober 2000 heeft de BASF haar Europese activiteiten op het gebied van textiele kleurstoffen afgestoten naar de firma Dystar. Dystar is een joint venture van Bayer, Hoechst en BASF.

Knoll B.V.

In de eerste negen maanden van 2000 is bij Knoll B.V. een omzetdaling van 2,3% ten opzichte van het vorige jaar genoteerd. De omzet komt zo voor Knoll op 6,5 miljoen euro. Deze omzetdaling is toe te schrijven aan de hevige concurrentie van generieke geneesmiddelen voor het productenpakket van Knoll, dat overwegend bestaat uit niet meer gepatenteerde producten. Maar ook door parallel importen wordt omzetverlies geleden. Daarnaast hebben de Prijzenwet en het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem een dempende werking op de prijzen. Door een consequent programma ter beheersing van de kosten en het focussen op enkele kernproducten zal de winstbijdrage dit jaar drastisch groeien.

De toekomstverwachtingen zijn hooggespannen en nauw verbonden met de nog uitstaande (Europese) registratie van Reductil®. Dit middel zal worden ingezet bij de behandeling van patiënten met overgewicht en moet de lokale omzet een positieve stimulans geven. Naar verwachting wordt Reductil in het voorjaar van 2001 op de Nederlandse markt geïntroduceerd.

Voor Sudco B.V. ligt de omzet van 2,4 miljoen euro boven die van 1999 (2,2 miljoen euro). Het segment van de markt waarin Sudco zich beweegt, kenmerkt zich ook door een hevige concurrentie waardoor de prijzen continu onder druk staan. Desalniettemin kon een omzetstijging van 5,9% gerealiseerd worden in de eerste negen maanden van 2000.

Wintershall Nederland B.V.

De omzet over de eerste negen maanden van 2000 bedroeg 104,5 miljoen euro. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar betekent dit een stijging van 66%. De oorzaak van deze stijging is in de eerste plaats gelegen in een stijging van de gasproductie met 5%. In de tweede plaats zijn de olie- en gasprijzen natuurlijk enorm gestegen en hebben we te maken met een hogere dollarkoers.

Wintershall zal in het eerste kwartaal van 2001 een nieuw veld in productie nemen. Hiermee zal de gasproductie zich de komende jaren verdubbelen en wordt voor de komende jaren een omzet- en winststijging verwacht. Over de ontwikkeling van de olie- en gasprijzen is het onmogelijk om een voorspelling te doen.

BASF Drukinkt B.V.

BASF Drukinkt B.V. in Doetinchem heeft ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar, een omzetstijging van 31% gerealiseerd. Daarmee bedraagt de omzet over de eerste negen maanden van 2000 18,3 miljoen euro.

De stijging van de omzet is in de eerste plaats toe te schrijven aan de hoge conjunctuur, wat onder andere resulteert in meer kleur in de kranten, meer personeelsadvertenties en meer reclame. Maar ook de acquisitie van nieuwe klanten in bestaande en in nieuwe exportlanden heeft bijgedragen tot de omzetgroei.

In 2000 heeft BASF Drukinkt B.V. haar nieuwe distributiecentrum voor kranteninkten in gebruik genomen. Daarnaast heeft het bedrijf dit jaar voor het eerst activiteiten ontplooit op de Nederlandse markt voor verpakkingsdrukinkten. Tevens heeft men zich, in samenwerking met een Nederlandse agent, beziggehouden met de ontwikkeling van de afzet van drukplaten.

De toekomstverwachtingen van het bedrijf zijn positief. Voor alle sectoren waarin het bedrijf actief is, verwacht men een toename van de afzet.

BASF Coatings Nederland B.V.

In de eerste negen maanden van 2000 realiseerde het bedrijf een omzet van 14,6 miljoen euro, hetgeen een omzetstijging betekent van 15% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzetstijging werd met name gerealiseerd door een vergroting van het marktaandeel in de autoreparatielakken, waar een groei van 18% werd gerealiseerd. De omzet van de industrielakken nam af met 9% als gevolg van een stagnerende markt.

BASF Coatings Nederland B.V. zal in de nabije toekomst haar klantenbestand in de autoreparatielakken verder uitbreiden. Verder werkt men, bij de invoering van de nieuwe oplosmiddelarme producten, aan een intensivering van de samenwerking met zowel technische als commerciële medewerkers van de afnemers.Voor nadere informatie:

BASF Nederland B.V.
Barbara Onsman-van Logtestijn
tel: 026 - 3717 457
fax: 026 - 3717 203

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie